Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestuję w aktywność Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze sierpień – wrzesień 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestuję w aktywność Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze sierpień – wrzesień 2006."— Zapis prezentacji:

1 Inwestuję w aktywność Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze sierpień – wrzesień 2006

2 Inwestuję w aktywność Cel projektu : zwiększenie aktywności życiowej osób starszych poprzez udział w zajęciach warsztatowych i praktyczne zajęcia ogrodnicze, przeciwdziałanie wycofywaniu się z życia społecznego niepełnosprawnych seniorów, uzyskanie przez osoby starsze satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi i optymistyczne spojrzenie w przyszłość, promocja zdrowego trybu życia wśród śremskich seniorów.

3 Inwestuję w aktywność PROGRAM Przeprowadzenie zajęć promujących wiedzę i umożliwiających nabycie umiejętności z zakresu motywacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz relaksacji. Przeprowadzenie zajęć promujących wiedzę i umożliwiających nabycie umiejętności z zakresu motywacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz relaksacji.

4 Inwestuję w aktywność Moja motywacja Moja motywacja –Czym jest motywacja, jakie korzyści z niej wynikają, –Jak skutecznie siebie motywować, –Moje mocne strony, –Pozytywne myślenie sposobem na każdy dzień, –Akceptacja siebie samego i innych, Jak radzę sobie ze stresem Jak radzę sobie ze stresem Sposoby zapobiegania stresowi, Sposoby zapobiegania stresowi, 7 kroków kontrolowania stresu, 7 kroków kontrolowania stresu, Relaksacja – jak sobie pomóc. Relaksacja – jak sobie pomóc.

5 Inwestuję w aktywność Asertywność – też potrafię - Asertywność – też potrafię - Co to jest asertywność i jakie są jej prawa, Co to jest asertywność i jakie są jej prawa, Moja mapa asertywności, Moja mapa asertywności, Terytorium psychologiczne – co to jest, Terytorium psychologiczne – co to jest, Asertywna odmowa, Asertywna odmowa, Asertywne wyrażanie gniewu, Asertywne wyrażanie gniewu, Opinie, aluzje, granica, krytyka, Opinie, aluzje, granica, krytyka, Negatywny głos wewnętrzny i radzenie sobie z nim, Negatywny głos wewnętrzny i radzenie sobie z nim, Afirmacje – zdania dodające siły, Afirmacje – zdania dodające siły, Wyrażanie uczuć pozytywnych, Wyrażanie uczuć pozytywnych,

6 Inwestuję w aktywność Warsztaty prezentujące lokalny system wsparcia dla osób starszych. Warsztaty prezentujące lokalny system wsparcia dla osób starszych. Postawy wobec starości; Postawy wobec starości; Źródła wykluczenia społecznego ludzi starych w Polsce; Źródła wykluczenia społecznego ludzi starych w Polsce; Starość bez lęku; Starość bez lęku; Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych; Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych; Ludzie starsi w systemie pomocy społecznej; Ludzie starsi w systemie pomocy społecznej; Aktywne starzenie się. Aktywne starzenie się.

7 Inwestuję w aktywność Aktywny wypoczynek i odpowiednie formy relaksu poprzez praktyczne zajęcia ogrodnicze. Aktywny wypoczynek i odpowiednie formy relaksu poprzez praktyczne zajęcia ogrodnicze. Poznajemy poszczególne gatunki roślin ozdobnych i ziół. Zapoznanie się z różnymi stylami ogrodów. Poznajemy poszczególne gatunki roślin ozdobnych i ziół. Zapoznanie się z różnymi stylami ogrodów. Uprawa roślin, warunki glebowe i zabiegi agrotechniczne. Uprawa roślin, warunki glebowe i zabiegi agrotechniczne. Identyfikacja szkodników, skuteczne i bezpieczne sposoby ich zwalczania. Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami. W jaki sposób sprawić, aby w naszym ogrodzie chciały zagnieździć się pożyteczne zwierzęta. Identyfikacja szkodników, skuteczne i bezpieczne sposoby ich zwalczania. Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami. W jaki sposób sprawić, aby w naszym ogrodzie chciały zagnieździć się pożyteczne zwierzęta.

8 Inwestuję w aktywność Przegląd niezbędnych narzędzi do prac ogrodniczych. Kalendarz ogrodnika. Pielęgnacja ogrodu przez cały rok. Przegląd najważniejszych prac ogrodniczych w poszczególnych miesiącach roku. Przegląd niezbędnych narzędzi do prac ogrodniczych. Kalendarz ogrodnika. Pielęgnacja ogrodu przez cały rok. Przegląd najważniejszych prac ogrodniczych w poszczególnych miesiącach roku. Dobór właściwych gatunków roślin, sadzenie i sposób ich pielęgnacji. Zagospodarowanie zacienionych miejsc. Dobór właściwych gatunków roślin, sadzenie i sposób ich pielęgnacji. Zagospodarowanie zacienionych miejsc. Podstawowe prawa i obowiązki osób posiadających ogrody. Podstawowe prawa i obowiązki osób posiadających ogrody.

9 Inwestuję w aktywność Rabaty bylinowe, zioła do smaku i aromatu. Sylwetki drzew. Sadzenie ziół, bylin i drzew. Rabaty bylinowe, zioła do smaku i aromatu. Sylwetki drzew. Sadzenie ziół, bylin i drzew. Zioła – wykorzystanie. Produkty spożywcze – miody. Zioła – wykorzystanie. Produkty spożywcze – miody. Stworzenie własnego, całkowicie oryginalnego ogrodu z zastosowaniem ogrodniczych programów komputerowych. Stworzenie własnego, całkowicie oryginalnego ogrodu z zastosowaniem ogrodniczych programów komputerowych.

10 Na potrzeby programu wydano opracowanie o charakterze okolicznościowym i adresowane przede wszystkim do śremskich seniorów, będące dowodem na to, iż władzom lokalnym i instytucjom powołanym do pracy z seniorami nie jest obojętny ich los. Na potrzeby programu wydano opracowanie o charakterze okolicznościowym i adresowane przede wszystkim do śremskich seniorów, będące dowodem na to, iż władzom lokalnym i instytucjom powołanym do pracy z seniorami nie jest obojętny ich los. Życząc wszystkim satysfakcjonującej lektury, mówimy do zobaczenia.

11 Myśli, które dają moc Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, co go w życiu spotyka. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, co go w życiu spotyka. Każda nasza myśl tworzy naszą przyszłość. Każda nasza myśl tworzy naszą przyszłość. Każdego z nas dotyka problem niszczących uraz, które nosimy w sercu, krytycyzmu, poczucia winy i nienawiści do siebie Każdego z nas dotyka problem niszczących uraz, które nosimy w sercu, krytycyzmu, poczucia winy i nienawiści do siebie To są tylko myśli, a myśli można zmienić. To są tylko myśli, a myśli można zmienić. Musimy pozbyć się przeszłości i wybaczyć wszystkim, z nami samymi włącznie. Musimy pozbyć się przeszłości i wybaczyć wszystkim, z nami samymi włącznie. Aprobata dla tego, co robimy i akceptacja siebie samego tu i teraz to klucze do pozytywnych zmian. Aprobata dla tego, co robimy i akceptacja siebie samego tu i teraz to klucze do pozytywnych zmian. Tylko w teraźniejszości można coś zdziałać. Tylko w teraźniejszości można coś zdziałać.

12 Postawa wobec starości Obraz samego siebie warunkuje postawy ludzi starych wobec życia.

13 Najbardziej pożądaną postawą jest postawa konstruktywna. Najbardziej pożądaną postawą jest postawa konstruktywna. Należy jednak pamiętać, że starość nie wytwarza nowej postawy życiowej, lecz zaostrza lub łagodzi postawę, którą człowiek prezentował przez całe swoje życie. Należy jednak pamiętać, że starość nie wytwarza nowej postawy życiowej, lecz zaostrza lub łagodzi postawę, którą człowiek prezentował przez całe swoje życie.

14 Postawa konstruktywna Prezentują ją osoby ciepłe, zintegrowane, bez wyraźnych objawów nerwicowych i stanów lękowych. Osoby te mają pogodny nastrój. Są zadowolone, wesołe, aktywne, cieszą się życiem, utrzymują przyjacielskie kontakty z ludźmi, z optymizmem patrzą w przyszłość, śmierć jest dla nich naturalnym zdarzeniem, akceptują swoją starość, są szczęśliwe i pomyślnie przeżywają trzeci wiek.

15 Inwestuję w aktywność Projekt dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Urząd Miejski w Śremie. Projekt dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Urząd Miejski w Śremie. Współrealizator programu Stowarzyszenie Holis. Współrealizator programu Stowarzyszenie Holis.

16 JESIENNE POPOŁUDNIA PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU POWYŻEJ 55 ROKU ŻYCIA

17 JESIENNE POPOŁUDNIA Adresaci programu - grupa 40 osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 55 roku życia, o różnym stopniu niepełnosprawności, korzystających z róźnorodnego wsparcia środowiskowego. Adresaci programu - grupa 40 osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 55 roku życia, o różnym stopniu niepełnosprawności, korzystających z róźnorodnego wsparcia środowiskowego.

18 JESIENNE POPOŁUDNIA Program finansowany jest ze środków budżetu gminy Śrem. Program finansowany jest ze środków budżetu gminy Śrem. Na realizację projektu pozyskano dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.000,00 zł w ramach dofinansowania programów organizacji sportu, kultury i rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych. Na realizację projektu pozyskano dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.000,00 zł w ramach dofinansowania programów organizacji sportu, kultury i rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

19 JESIENNE POPOŁUDNIA Celem projektu : Celem projektu : Zapewnienie osobom niepełnosprawnym odpowiednich form wypoczynku, jak również wspomaganie ich rozwoju psychicznego i fizycznego. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym odpowiednich form wypoczynku, jak również wspomaganie ich rozwoju psychicznego i fizycznego. W ramach projektu zorganizowano warsztaty edukacyjne prowadzone przez specjalistów z zakresu ochrony zdrowia - reumatolog, dietetyk, farmaceuta, internista, okulista, środowiskowa opieka pielęgniarska, aktywne formy rehabilitacji - spacery, wycieczki oraz konsultacje z rehabilitantem i psychoterapeutą. W ramach projektu zorganizowano warsztaty edukacyjne prowadzone przez specjalistów z zakresu ochrony zdrowia - reumatolog, dietetyk, farmaceuta, internista, okulista, środowiskowa opieka pielęgniarska, aktywne formy rehabilitacji - spacery, wycieczki oraz konsultacje z rehabilitantem i psychoterapeutą. Ponadto uczestnicy spotkań mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i nawiązania nowych znajomości, co przyczyniło się do przerwania kręgu izolacji społecznej. Ponadto uczestnicy spotkań mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i nawiązania nowych znajomości, co przyczyniło się do przerwania kręgu izolacji społecznej.

20 JESIENNE POPOŁUDNIA Cel programu : Cel programu : Uwrażliwienie osób niepełnosprawnych na dobra kultury, poprawę ich jakości życia oraz pokonanie barier psychicznych związanych z chorobą. Uwrażliwienie osób niepełnosprawnych na dobra kultury, poprawę ich jakości życia oraz pokonanie barier psychicznych związanych z chorobą. Uczestnicy programu mieli także możliwość nabycia umiejętności związanych z aktywną postawą w środowisku lokalnym i zapoznania się z gminnym systemem wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych. Uczestnicy programu mieli także możliwość nabycia umiejętności związanych z aktywną postawą w środowisku lokalnym i zapoznania się z gminnym systemem wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych.

21 "Jesienne popołudnia" to doskonała forma aktywnego spędzania czasu, która dostarczyła uczestnikom projektu niezapomnianych wrażeń. "Jesienne popołudnia" to doskonała forma aktywnego spędzania czasu, która dostarczyła uczestnikom projektu niezapomnianych wrażeń.


Pobierz ppt "Inwestuję w aktywność Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze sierpień – wrzesień 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google