Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Inwestuję w aktywność”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Inwestuję w aktywność”"— Zapis prezentacji:

1 „Inwestuję w aktywność”
Specjalistyczne warsztaty aktywizujące osoby starsze sierpień – wrzesień 2006

2 „Inwestuję w aktywność”
Cel projektu : zwiększenie aktywności życiowej osób starszych poprzez udział w zajęciach warsztatowych i praktyczne zajęcia ogrodnicze, przeciwdziałanie wycofywaniu się z życia społecznego niepełnosprawnych seniorów, uzyskanie przez osoby starsze satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi i optymistyczne spojrzenie w przyszłość, promocja zdrowego trybu życia wśród śremskich seniorów.

3 „Inwestuję w aktywność” PROGRAM
Przeprowadzenie zajęć promujących wiedzę i umożliwiających nabycie umiejętności z zakresu motywacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz relaksacji.

4 „Inwestuję w aktywność”
Moja motywacja Czym jest motywacja, jakie korzyści z niej wynikają, Jak skutecznie siebie motywować, Moje mocne strony, Pozytywne myślenie sposobem na każdy dzień, Akceptacja siebie samego i innych, Jak radzę sobie ze stresem Sposoby zapobiegania stresowi, 7 kroków kontrolowania stresu, Relaksacja – jak sobie pomóc.

5 „Inwestuję w aktywność”
Asertywność – też potrafię - Co to jest asertywność i jakie są jej prawa, Moja mapa asertywności, Terytorium psychologiczne – co to jest, Asertywna odmowa, Asertywne wyrażanie gniewu, Opinie, aluzje, granica, krytyka, Negatywny głos wewnętrzny i radzenie sobie z nim, Afirmacje – zdania dodające siły, Wyrażanie uczuć pozytywnych,

6 „Inwestuję w aktywność”
Warsztaty prezentujące lokalny system wsparcia dla osób starszych. Postawy wobec starości; Źródła wykluczenia społecznego ludzi starych w Polsce; Starość bez lęku; Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych; Ludzie starsi w systemie pomocy społecznej; Aktywne starzenie się.

7 „Inwestuję w aktywność”
Aktywny wypoczynek i odpowiednie formy relaksu poprzez praktyczne zajęcia ogrodnicze. Poznajemy poszczególne gatunki roślin ozdobnych i ziół. Zapoznanie się z różnymi stylami ogrodów. Uprawa roślin, warunki glebowe i zabiegi agrotechniczne. Identyfikacja szkodników, skuteczne i bezpieczne sposoby ich zwalczania. Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami. W jaki sposób sprawić, aby w naszym ogrodzie chciały zagnieździć się pożyteczne zwierzęta.

8 „Inwestuję w aktywność”
Przegląd niezbędnych narzędzi do prac ogrodniczych. Kalendarz ogrodnika. Pielęgnacja ogrodu przez cały rok. Przegląd najważniejszych prac ogrodniczych w poszczególnych miesiącach roku. Dobór właściwych gatunków roślin, sadzenie i sposób ich pielęgnacji . Zagospodarowanie zacienionych miejsc. Podstawowe prawa i obowiązki osób posiadających ogrody.

9 „Inwestuję w aktywność”
Rabaty bylinowe, zioła do smaku i aromatu. Sylwetki drzew. Sadzenie ziół, bylin i drzew. Zioła – wykorzystanie. Produkty spożywcze – miody. Stworzenie własnego, całkowicie oryginalnego ogrodu z zastosowaniem ogrodniczych programów komputerowych.

10 Życząc wszystkim satysfakcjonującej lektury , mówimy „do zobaczenia”.
Na potrzeby programu wydano opracowanie o charakterze okolicznościowym i adresowane przede wszystkim do śremskich seniorów, będące dowodem na to, iż władzom lokalnym i instytucjom powołanym do pracy z seniorami nie jest obojętny ich los. Życząc wszystkim satysfakcjonującej lektury , mówimy „do zobaczenia”.

11 Myśli, które dają moc Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, co go w życiu spotyka. Każda nasza myśl tworzy naszą przyszłość. Każdego z nas dotyka problem niszczących uraz, które nosimy w sercu, krytycyzmu, poczucia winy i nienawiści do siebie To są tylko myśli, a myśli można zmienić. Musimy pozbyć się przeszłości i wybaczyć wszystkim, z nami samymi włącznie. Aprobata dla tego, co robimy i akceptacja siebie samego „tu i teraz” to klucze do pozytywnych zmian . Tylko w teraźniejszości można coś zdziałać.

12 Postawa wobec starości
Obraz samego siebie warunkuje postawy ludzi starych wobec życia.

13 Najbardziej pożądaną postawą jest postawa konstruktywna.
Należy jednak pamiętać, że starość nie wytwarza nowej postawy życiowej, lecz zaostrza lub łagodzi postawę, którą człowiek prezentował przez całe swoje życie.

14 Postawa konstruktywna Osoby te mają pogodny nastrój.
Prezentują ją osoby ciepłe, zintegrowane, bez wyraźnych objawów nerwicowych i stanów lękowych. Osoby te mają pogodny nastrój. Są zadowolone, wesołe, aktywne, cieszą się życiem, utrzymują przyjacielskie kontakty z ludźmi, z optymizmem patrzą w przyszłość, śmierć jest dla nich naturalnym zdarzeniem, akceptują swoją starość, są szczęśliwe i pomyślnie przeżywają trzeci wiek.

15 „Inwestuję w aktywność”
Projekt dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Urząd Miejski w Śremie. Współrealizator programu Stowarzyszenie Holis.

16 PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU POWYŻEJ 55 ROKU ŻYCIA
JESIENNE POPOŁUDNIA PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU POWYŻEJ 55 ROKU ŻYCIA

17 JESIENNE POPOŁUDNIA Adresaci programu - grupa 40 osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 55 roku życia, o różnym stopniu niepełnosprawności, korzystających z róźnorodnego wsparcia środowiskowego.

18 JESIENNE POPOŁUDNIA Program finansowany jest ze środków budżetu gminy Śrem. Na realizację projektu pozyskano dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.000,00 zł w ramach dofinansowania programów organizacji sportu, kultury i rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

19 JESIENNE POPOŁUDNIA Celem projektu :
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym odpowiednich form wypoczynku, jak również wspomaganie ich rozwoju psychicznego i fizycznego. W ramach projektu zorganizowano warsztaty edukacyjne prowadzone przez specjalistów z zakresu ochrony zdrowia - reumatolog, dietetyk, farmaceuta, internista, okulista, środowiskowa opieka pielęgniarska, aktywne formy rehabilitacji - spacery, wycieczki oraz konsultacje z rehabilitantem i psychoterapeutą. Ponadto uczestnicy spotkań mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i nawiązania nowych znajomości, co przyczyniło się do przerwania kręgu izolacji społecznej.

20 JESIENNE POPOŁUDNIA Cel programu :
Uwrażliwienie osób niepełnosprawnych na dobra kultury, poprawę ich jakości życia oraz pokonanie barier psychicznych związanych z chorobą. Uczestnicy programu mieli także możliwość nabycia umiejętności związanych z aktywną postawą w środowisku lokalnym i zapoznania się z gminnym systemem wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych.

21 "Jesienne popołudnia" to doskonała forma aktywnego spędzania czasu, która dostarczyła uczestnikom projektu niezapomnianych wrażeń.


Pobierz ppt "„Inwestuję w aktywność”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google