Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZÓSTKA – MOJA SZKO Ł A EDUKACJA – INTEGRACJA – SPORT NOWOCZESNO Ś Ć – TRADYCJA Sześciolatek w przyjaznej szkole. Szóstka dla sześciolatka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZÓSTKA – MOJA SZKO Ł A EDUKACJA – INTEGRACJA – SPORT NOWOCZESNO Ś Ć – TRADYCJA Sześciolatek w przyjaznej szkole. Szóstka dla sześciolatka."— Zapis prezentacji:

1 SZÓSTKA – MOJA SZKO Ł A EDUKACJA – INTEGRACJA – SPORT NOWOCZESNO Ś Ć – TRADYCJA Sześciolatek w przyjaznej szkole. Szóstka dla sześciolatka.

2 zapewnia odpowiednie, bezpieczne warunki do nauki: 36 sal lekcyjnych, w tym: 14 klasopracowni, pracownia komputerowa i komputerowo – językowa, sala gimnastyczna i ćwiczeń, zajęcia na hali sportowej, świetlica z miejscem zabaw i nauki oraz origami, Sala Patrona (audiowizualna) z Izbą Historii, biblioteka z centrum informatycznym, 7 gabinetów specjalistycznych : pedagoga, psychologa, logopedy, terapii pedagogicznej, origami, kinezyterapii i odnowy biologicznej, ogólnomedyczny, DOSIA, czyli sala doświadczania świata, powstaje sala ro zwijania ta lentów,. Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr. Wł. Gębika z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Grunwaldzka 54, tel. 055- 2793444, fax. 0 55- 2613444 e-mail: szostka@sp6.kwidzyn.pl, http.//sp6.kwidzyn.pl Szóstka :

3 Fachowa, kompetentna kadra to 63 doświadczonych nauczycieli (w większości dyplomowanych), z czego połowa z doświadczeniem pedagogicznym, doskonale przygotowanych do pracy w edukacji wczesnoszkolnej. 100 % nauczycieli ma ukończone studia wyższe: - magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym: 61 - zawodowe lub licencjat z przygotowaniem pedagogicznym: 2 80 % nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. 40 % nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej trzech przedmiotów Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego: - dyplomowanych: 49 - mianowanych: 6 - kontraktowych: 7 - stażystów: 1

4 Lekcje w szkole są jednozmianowe, rozpoczynają się najczęściej o godz. 8 00, kończą najpóźniej o godz. 14 30. Dodatkowe lekcje (zajęcia świetlicowe, zespoły, terapie, itp.) kończą się o godz. 16 00. Klasy integracyjne liczą od 15 do 20 uczniów, w pozostałych staramy się, by było ok. 26 uczniów. Są to warunki, w których możliwe jest stosowanie nowoczesnych, aktywnych metod pracy oraz indywidualizacja nauczania. Klasy sportowe IV-VI, na prośbę rodziców, mogą liczyć więcej uczniów (do 28).

5 Nauczyciele w pracy z uczniem stosują: - metody edukacji przez ruch, - pedagogiki zabawy, - Klanzy, - origami w edukacji i in. Dzielą się swoim doświadczeniem oraz umiejętnościami podczas organizowanych przez szkołę od kilku lat Międzynarodowych Kongresów Pedagogów.

6 Uczniowie i ich prawni opiekunowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej, multimedialnej pracowni bibliotecznej oraz czytelni. Dzieci rodziców pracujących mogą uczęszczać do świetlicy w godz. 6 45 -16 00. Tu odpoczywają, odrabiają lekcje. W ramach zajęć świetlicowych prowadzone są gry i zabawy rozwijające talenty artystyczne, tj. rysowanie, malowanie, taniec i śpiew oraz sztukę origami. Zapewniamy codziennie opiekę medyczną pielęgniarki szkolnej.

7 Czynimy wszystko, by uczeń identyfikował się ze szkołą, z przyjemnością do niej uczęszczał i czuł się bezpiecznie. Codzienny, obowiązkowy strój szkolny ( mundurek ), to skromna, chabrowa koszula z długim rękawem. Jest niedroga i praktyczna w utrzymaniu. Dodatkiem są kolorowe identyfikatory. Prezentuje się bardzo ładnie do każdej spódniczki i spodni. W okresie letnim uczeń może nosić chabrowy t-shirt z krótkim rękawem.

8 Wszyscy uczniowie mają swoje zamykane szafki szatniowe, w których mogą zostawiać przybory szkolne, książki, strój gimnastyczny i odzież wierzchnią. W celu lepszego komfortu przebywania w szkole oraz higieny nóg obowiązuje zmiana obuwia.

9 Jesteśmy szkołą promującą zdrowy styl życia. Zwracamy uwagę na zdrowe odżywianie oraz, by dzieci nie były głodne. Realizujemy m.in. ogólnopolski program promujący zdrowie pn. Jedz zdrowo i kolorowo i inne programy własne. Na stołówce szkolnej uczeń może spożyć odpłatny, ciepły posiłek. Przy stołówce działa sklepik. W ramach szkolnej akcji: Druga przerwa na drugie śniadanie każdy uczeń może wypić nieodpłatnie - szklankę mleka. W klasach I-III realizujemy program Owoce w szkole

10 EDUKACJA – INTEGRACJA –SPORT Pracujemy z każdym dzieckiem zdolnym i słabym. Programy nauczania dostosowujemy do możliwości i wieku ucznia, wspierając jego rozwój. Wszystkie klasy młodsze mają kąciki rekreacyjne, ponieważ w tych klasach dzieci uczą się przez zabawę. Zajęcia ruchowe i sportowe odbywają się na hali sportowej, sali gimnastycznej, sali ćwiczeń oraz pływalni. Żadne zajęcia nie odbywają się na korytarzach.

11 Rodzice mogą uzyskać nieodpłatne porady specjalistów, a dzieci nieodpłatną pomoc. Fachowe wsparcie prowadzą: pedagog szkolny, psycholog, logopeda, neurologopeda, terapeuci zajęciowi, ruchowi, pedagodzy specjalni (oligofrenopedagodzy). Nauczyciele przedmiotu w konsultacji ze specjalistami ustalają treści programowe, dostosowują indywidualne programy terapeutyczne do potrzeb ucznia. Dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami ustalane są indywidualne ścieżki edukacyjne. Zajęcia ogólnousprawniające, wspomagające naukę, zespoły tj. korekcyjno- kompensacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze, logoterapia, kinezyterapia, gimnastyka korekcyjna organizowane są na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

12 Realizujemy własny program Wspierania uzdolnień i rozwijania zainteresowań uczniów. Bardzo bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, realizowana w ramach innowacji Integracja przez zabawę oraz Sportowy sposób na nudę, zapewnia dzieciom ich wszechstronny rozwój. Oferujemy zajęcia polonistyczno - czytelnicze, gry i zabawy ruchowe, matematyczne, logiczne, przyrodniczo- ekologiczne, regionalne, europejskie.

13 Od pierwszej klasy nauka języka angielskiego jest obowiązkowa. Zapewniamy też nieodpłatne dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych i słabych. Wszystkie koła zainteresowań w szkole są bezpłatne. Organizujemy szkolne zespoły pomocy koleżeńskiej, umożliwiamy uczniom odrabianie prac domowych pod okiem nauczycieli.

14 NOWOCZESNO ŚĆ i TRADYCJA SZÓSTKA NA SZÓSTK Ę W ostatnich latach zdobyliśmy 6 certyfikatów, a wśród nich: Od wielu lat prezentujemy wysoki poziom nauczania. Uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach, olimpiadach i turniejach na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym. Nagradzamy uczniów za szkolne osiągnięcia już od I klasy tarczą: Wzorowy Uczeń. Od klasy II przyznajemy Odznakę Dominika - szczególne wyróżnienie za postawę uczniowską, godną naśladowania. Na koniec edukacji w SP6 uczeń może otrzymać odznakę: Srebrna Tarcza, tytuł: Uczeń na Szóstkę (w każdej dziedzinie szkolnej), a także najwyższe wyróżnienie: Medal Gębika (Patrona Szkoły). Rodzice za swoje zaangażowanie w życie szkoły otrzymują odznakę: Przyjaciel Szkoły oraz za szczególną pomoc - Medal Gębika.

15 Posiadamy bogate kalendarium atrakcyjnych imprez szkolnych (ponad 50 w roku!). Organizowaliśmy imprezy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Organizujemy liczne wycieczki, pobyty w Zielonej Szkole, pikniki integracyjne, zabawy. Do naszych wieloletnich tradycji należy organizacja Dni Integracji na 4 Pory Roku, aktywizująca całą społeczność szkolną, Radę Szkoły i Radę Rodziców. Symbol integracyjnej imprezy to Parasol Przyjaźni. Jesteśmy szkołą z bogatym dorobkiem i prawie półwieczną tradycją.

16 W praktyce szkolnej korzystamy z nowoczesnych rozwiązań. W każdej klasie jest komputer z internetem, co pozwala na prowadzenie dziennika elektronicznego. Poprzez ten system informacji i uwag rodzice mają lepszy, bieżący kontakt ze szkołą : mogą kontrolować postępy swoich dzieci, frekwencję, konsultować się z wychowawcą, nauczycielami uczącymi, usprawiedliwiać nieobecności, przygotować do zebrań. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.sp6.kwidzyn.pl


Pobierz ppt "SZÓSTKA – MOJA SZKO Ł A EDUKACJA – INTEGRACJA – SPORT NOWOCZESNO Ś Ć – TRADYCJA Sześciolatek w przyjaznej szkole. Szóstka dla sześciolatka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google