Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLAGRA PREMIERY Debata – Okrągły Stół Rolniczy - 16 lutego 2012 - Poznań Potencjał biomasy i zapotrzebowanie Fakty - Teoria.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLAGRA PREMIERY Debata – Okrągły Stół Rolniczy - 16 lutego 2012 - Poznań Potencjał biomasy i zapotrzebowanie Fakty - Teoria."— Zapis prezentacji:

1 POLAGRA PREMIERY Debata – Okrągły Stół Rolniczy - 16 lutego Poznań Potencjał biomasy i zapotrzebowanie Fakty - Teoria

2 Dlaczego Energia Odnawialna - Biomasa Pakiet Energetyczno-Klimatyczny ( tzw. 3 x 20 ) przyjęty w 2008 roku przez Unię Europejską oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2010 – definiuje dla Polski indywidualny, zmniejszony z 20 % do 15 % cel udziału Energii Odnawialnej w finalnym zużyciu energii brutto. Cel ten ma charakter obligatoryjny. Brak 15 % udziału energii z OZE do roku 2020 to kary płacone przez nasz kraj do budżetu UE.

3 Belgia2,2 %13 %500 % Cele dla wszystkich 27 krajów członkowskich UE w zakresie poziomu energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020 (zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE) (Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto ) 1. (tabela pierwsza to rok 2005) 2. (tabela druga to rok 2020, docelowy udział energii z OZE) 3. (tabela trzecia to faktyczny wysiłek mierzony w procentach) Bułgaria9,4 %16 %70 % Republika Czeska6,1 %13 %115 % Dania17,0 %30 %75 % Niemcy5,8 %18 %210 % Estonia18,0 %25 %40 % Irlandia3,1 %16 %410 % Grecja6,9 %18 %150 % Hiszpania8,7 %20 %130 % Francja10,3 %23 %130 % Włochy5,2 %17 %240 % Cypr2,9 %13 %330 % Łotwa32,6 %40 %25 % Litwa15,0 %23 %50 % Luksemburg0,9 %11 %1100 % Węgry4,3 %13 %200 % Malta0,0 %10 %1000 % Niderlandy2,4 %14 %500 % Austria23,3 %34 %50 % Polska7,2 %15 %110 % Portugalia20,5 %31 %55 % Rumunia17,8 %24 %40 % Słowenia16,0 %25 %60 % Republika Słowacka6,7 %14 %110 % Finlandia28,5 %38 %35 % Szwecja39,8 %49 %30 % Zjednoczone Królestwo1,3 %15 %1050 %

4 Jaka rola dla Biomasy? Biomasa oceniany potencjał dla tego paliwa w 15% - Energy - Mix w OZE - to: 70 – 80 %

5 Ile naprawdę potrzeba biomasy ? Polska energetyka zawodowa spala rocznie ponad Mg węgla (57 węgiel brunatny + 43 węgiel kamienny) 15% obowiązek udziału energii odnawialnej do 2020 roku to roczne zapotrzebowanie na biomasę na poziomie Mg 20% obowiązek udziału energii odnawialnej do 2030 roku to roczne zapotrzebowanie na biomasę na poziomie Mg Należy już dzisiaj brać pod uwagę scenariusz w którym to, po zakończeniu wszelkich zawirowań na światowym i europejskim rynku finansowym, cele dla energii odnawialnej zostaną określone na wyższym poziomie i skrócony zostanie horyzont czasowy dla ich realizacji (Unijna Komisarz ds. klimatu – Connie Hedegaard - nie pozostawia złudzeń i wskazuje 30% i większy cel już dzisiaj) Należy już dzisiaj brać pod uwagę : Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia ……. Projekt z dnia wersja nr 2.9

6 L.p. Nazwa Grupy Energetycznej lub Przemysłowej Poziom zapotrzebowania na biomasę stan na 2013 rok w Mg wariant konserwatywny Poziom zapotrzebowania na biomasę stan na 2013 rok w Mg wariant dynamiczny Poziom zapotrzebowania na biomasę stan na 2015 rok w Mg projekcja z inwestycjami i modernizacjami 1.PGE Energa Enea Tauron ZE PAK PGNiG Termika Warszawa GDF Suez EdF Dalkia Fortum OPEC Bio StoraEnso International Paper Kwidzyn Mondi Świecie Razem Mg Mg Mg

7 Jaki model spalania biomasy? Model wielkoskalowy – systemowy ( obecnie jedyny, nieefektywny, marnotrawny. Wielkie nakłady energetyczne na przerób i dostawy biomasy, straty na przesyle). - nie ma innego wyjścia ?????? bądźmy realistami bez tego ułomnego modelu nie spełnimy 15% celu Unijnego. - aktualnie (2011) wykonujemy cel głównie dzięki: współspalaniu (sprawność 37%, wolumen 47%) i opłacie zastępczej!!!! Model rozproszony – lokalny ( obecny śladowo, najbardziej zrównoważony, pożądany w pełni realizujący pakiet 3x20, spalający biomasę nieprzetworzoną, bez kosztów przerobu, transportu, strat na przesyle )

8 Brak racjonalnego, przewidywalnego wsparcia dla rozwoju rynku biomasy energetycznej i promowania Upraw Celowych Co wspierano (zakładanie plantacji celowych w UE - 1,5 mln ha, 2 mln ha, obecnie - 0,0 ha) Zakładanie plantacji (Drzewa o krótkiej rotacji - wierzba energetyczna, topola, robinia akacjowa. Rośliny wieloletnie – róża bezkolcowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, topinambur, rdest sachaliński, mozga trzcinowata) Ile Płacono ( dopłata do 1 ha upraw energetycznych = 45, zwrot ryczałtowych kosztów założenia 1 ha plantacji – w jednym roku do 100 ha, kwoty dopłat to; wierzba pln, topola 2,500 pln, ślazowiec pln, miskant 7,200 pln) – zobowiązania z tego tytułu wygasły Co wspieramy dzisiaj (zagajniki o krótkiej rotacji – wierzba, topola) Co będziemy wspierać w następnym roku, w następnych latach ?????

9 Fundamentalne dla OZE w Polsce są: Rozporządzenia Ministra Gospodarki ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2008 r. (Dziennik Ustaw 2008 Nr. 156 Poz. 969) oraz zmiana z dnia 23 lutego 2010 (DZ. U Nr. 34 Poz. 182) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia r. (Projekt z dnia ) wersja nr 2.9 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

10 Zobowiązania dla Polskiej elektroenergetyki wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 roku (Dz. U Nr 156 poz. 969) oraz zobowiązania wynikające z projektu Rozporządzenia MG z dnia wersja 2.9 Rok Energia z OZE wg obecnego rozporządzenia MG w % Energia z OZE po nowelizacji rozporządzenia MG w % Instalacja 5 MW % udziału biomasy AGRO Instalacja 5 MW po nowelizacji % Agro , ,912,0 ? ,413,0 ! ,914,0 !! ,415,0 !!! ,916,0 !!!! , , , ,085

11 Brak racjonalnego, przewidywalnego wsparcia dla rozwoju inwestycji w wytwarzanie energii z OZE Wygrani czy Przegrani ????? 2012 czy 2015 ???? 20 % - 80 % - GDF Suez – El. Połaniec 100 % Biomasa - ZE PAK – EL. Pątnów 100 % Biomasa - PGE – El. Szczecin 100 % Biomasa

12 Wnioski/Uwagi -1 Krajowy Plan Działań w zakresie rozwoju źródeł odnawialnych przewiduje wzrost mocy czysto Biomasowych do około 1400 MW w roku 2020 i do około 2600 MW w roku Obserwując działania wszystkich Grup Energetycznych obecnych na rynku polskim, można stwierdzić, że od przeszło 2 lat mamy do czynienia z maratonem inwestycyjnym w zakresie budowy i oddawania do eksploatacji nowych biomasowych źródeł energii. Planowane i publicznie ogłaszane są kolejne biomasowe inwestycje. Cechą wspólną tych nowych biomasowych inwestycji jest ich systemowy charakter. Bardzo duża koncentracja produkcji biomasowej energii, wymaga transportu paliwa biomasowego na duże odległości. Model ten wymaga z kolei systemowych rozwiązań w zakresie zapewnienia wielkoskalowych dostaw i magazynowania paliwa biomasowego.

13 Wnioski/Uwagi - 2 Cytat z raportu Badania Systemowe EnergSyst - na zlecenie TAURON Wytwarzanie SA, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oraz Krajowej Izby Gospodarczej (wrzesień 2011),,Korzyści gospodarcze z realizacji tej polityki (dekarbonizacja) mogą być związane głównie z rozwojem produkcji urządzeń i usług na potrzeby technologii niskoemisyjnych. W warunkach Polski te niskoemisyjne technologie to głównie elektrownie jądrowe, elektrownie i elektrociepłownie gazowe, elektrownie wiatrowe, elektrociepłownie biogazowe i biomasowe. Biorąc pod uwagę stan rozwoju przemysłu w wymienionych segmentach należy stwierdzić, że zmiany technologiczne powodowane przez politykę klimatyczną w przypadku Polski prowadzić będą w kierunku zwiększenia importu urządzeń (elektrownie wiatrowe i jądrowe, elektrociepłownie biogazowe) i paliw (energetyka jądrowa i gazowa). Jedynie w przypadku technologii Biomasowych polskie firmy mogą w większym stopniu uczestniczyć w tworzeniu wartości dodanej.,,

14 Dziękuję za uwagę Pozostaję do Państwa dyspozycji


Pobierz ppt "POLAGRA PREMIERY Debata – Okrągły Stół Rolniczy - 16 lutego 2012 - Poznań Potencjał biomasy i zapotrzebowanie Fakty - Teoria."

Podobne prezentacje


Reklamy Google