Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobry Wypadek Najlepszy JakStosować Niebezpieczny Zły Uszkodzony Konie the means of transport must be fitted with partitions W pociągach drogowych/naczepach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobry Wypadek Najlepszy JakStosować Niebezpieczny Zły Uszkodzony Konie the means of transport must be fitted with partitions W pociągach drogowych/naczepach."— Zapis prezentacji:

1 Dobry Wypadek Najlepszy JakStosować Niebezpieczny Zły Uszkodzony Konie the means of transport must be fitted with partitions W pociągach drogowych/naczepach muszą być umieszczone przegrody

2 RESISTENTI AL PESO DEGLI ANIMALI. (convenzione) Dyrektywa 544/04 art.6 Środki transportu, kontenery, uchwyty, itp. będą wystarczająco mocne aby pomieścić przegrody chroniące zwierzęta przed ruchami wywołanymi przez poruszający się pojazd. Mocowania muszą umożliwiać szybką i nieskomplikowaną obsługę. Przegrody będą posiadały sztywną konstrukcję, odporną na ciężar zwierząt pomiędzy nimi umieszczanych oraz umożliwiającą swobodną cyrkulację powietrza.

3 Konstrukcja przegród musi być wystarczająco mocna aby pomieścić konie w oddzielnych boksach. Konstrukcja przegród musi być sztywna ponieważ musi wytrzymać ciężar zwierząt. ……… Stąd też przegrody wykonane z gumowych mat, łańcuchów lub sznurów wydają się nie spełniać warunków określonych w Rozporządzeniu

4 (konwencja) Dyrektywa 544/04 Artykuł 17 2. Aby zapobiec obrażeniom spowodowanym nadmiernym ruchem, należy stosować przegrody celem podzielenia dużych grup zwierząt lub podzielania zagród zawierających mniejszą liczbę zwierząt niż jest to przewidziane. Takie rozwiązanie umożliwia ograniczenie zbyt dużej ilości wolnej przestrzeni w zagrodzie. (konwencja) Dyrektywa 544/04 Artykuł 17 3. Przegrody będą odpowiednie do wielkości i gatunków zwierząt oraz będą umieszczane, zabezpieczane i utrzymywane, tak aby zapobiec zranieniu lub skrzywdzeniu zwierząt hamowanie

5 Planowanie transportu Artykuł 3.7.3.5. 6. Wydzielenie przestrzeni ………….. f. ……... Ilość i rozmiar boksów na pojeździe będzie zależeć od możliwego umiejscowienia utworzonych już grup zwierząt przy jednoczesnym uniknięciu zbyt dużych rozmiarów grup (strona 43) Raport z szóstego spotkania grupy roboczej OIE w sprawie dobrostanu zwierząt Paryż, 5-7 września 2007

6 Temat:Pani list z dnia 14 lutego 2005 roku dotyczący transportu zwierząt W pojazdach transportu długodystansowego muszą być zapewnione ruchome panele umożliwiające utworzenie oddzielnych boksów (Dyrektywa 91/628/EWG Aneks Rozdział VII 48, 3, akapit 5). Chociaż w zapisie tym spełnienie wyżej wymienionego wymogu nie jest wyraźnie określone, w przypadku konieczności zastosowania przegród chroniących zwierzęta przed oddziaływaniem poruszającego się pojazdu, wymóg ten należy interpretować wspólnie z zapisem punktu 2(a) Rozdział IA Aneksu do Dyrektywy 91/628/EWG. Transport grup zwierząt na długich dystansach stwarza zwykle konieczność zastosowania przegród. Ponadto, punkt 2(a) Rozdziału IA Aneksu stanowi, iż pojazd powinien być obsługiwany w sposób nie powodujący ranienia i cierpienia zwierząt, punkt 3(a) określa natomiast inne sytuacje, gdy podział zwierząt jest konieczny. Mam nadzieję, że uwagi te okażą się przydatne w Pani pracy. Życzymy wszelkiej pomyślności w przyszłości. Z poważaniem Pp K. Elliott Carlos Alvarez Antolinez Dyrektor Działu F.5 EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL Directorate F - Food and Veterinary Office F5 - Animal nutrition, import control, residues Grange, 1 kwietnia 2005 TC/dht D (2005) 650400 Szanowna Pani Moffat,

7 NACZEPA - 2 przegrody 13,60 m

8 Pojazd silnikowy - 1 przegroda Przyczepa – 1 przegroda 7,30 m 7,30 m i więcej Każdy boks w pociągu drogowym i naczepie nie może być dłuższy niż 4,5 m.

9

10 24. Wszystkie przewożone konie powinny być umieszczone w osobnych przegrodach. KONIE 12. Zalecenia Strona 98 górna część przegrody dzielącej konie powinna być na wysokości kłębu spód przegrody powinien być na wysokości brzucha drążki lub barierki powinny oddzielać głowy sąsiadujących koni.

11 szerokość 0,4 m większa niż szerokość w najszerszym miejscu korpusu. Długość i szerokość przegrody powinna być odpowiednia do rozmiaru konia: długość 0,6 m większa niż odległość pomiędzy nosem a zadem

12 Konstrukcja przegród jest istotna Strona 91 – punkt 30 Długość i szerokość powszechnie stosowanych na pojazdach przegród mogą być niewłaściwe dla najmniejszych oraz największych koni. Przegrody zaprojektowane odpowiednio do rozmiarów konia mają wpływ na właściwe warunki transportu. jeżeli przestrzeń poniżej przegród jest zbyt duża konie mogą spaść oraz zostać uwięzione pod przegrodą jeżeli górna część przegrody jest zbyt nisko, tułowia koni mogą być niewłaściwie oddzielane.

13 Najlepsze warunki transportu Chłód – okres transportu poniżej 8 godzin Uwaga: Podczas długich przewozów, źrebięta oraz młode konie muszą mieć możliwość położenia się Liczby te mogą się zmieniać maksymalnie o 10 % w przypadku koni dorosłych i kucyków oraz o maksymalnie 20 % w przypadku koni młodych i źrebiąt w zależności nie tylko od ciężaru i rozmiaru koni ale również od ich stanu fizycznego, warunków pogodowych i przewidywanego czasu transportu.

14 Konie > 2 lata cm 70 Konie < 2 lata cm 60

15 konie w wieku > 24 miesięcy

16 konie w wieku < 24 miesięcy przewóz < 48 godzin

17 WYPADEK

18 Środek transportu przewożący świnie poza drogą. Przewraca się na dach. holder

19 Środek transportu przewożący świnie poza drogą. Przewraca się na dach. Bez przegród.

20 ZŁE PRZEGRODY

21

22

23

24

25

26

27

28 1507 cm. 130 cm. 80 cm. 50 CM. 80

29 Wzmocniony brezent Nie jest sztywna

30

31

32 3) Powoduje to zwiększenie szerokości samochodu co jest niezgodne z dyr. 96/53 2) Każdy może to otworzyć

33 NAJLEPSZE PRZEGRODY

34

35 Przy- mocowana część Przy- mocowana część DRZWI CM. 80

36

37

38 D RZWI cm. 130

39 BRAK PRZEGRÓD

40

41 ZŁAMANA NOGA

42

43

44

45

46 NIEBEZPIECZEŃSTWO

47 cm. 20

48

49 m. 1,60

50 DOBRE PRZEGRODY DLA KONI

51 Rac. COMMISSION

52 szerokość cm. 80

53 Urządzenia do pojenia i karmienia

54 Zawór wody

55 wysokość cm. 125

56 Wysokość z przodu cm. 190

57

58 DOBRE PRZEGRODY

59 cm. 80

60 1510 Transenna in fase di chiusura della parte superiore per trasporto suini terzo / quarto piano

61 Transenna posizionata per trasporto BOVINI PER SECONDO PIANO cm. 130 cm. 80 cm. 50


Pobierz ppt "Dobry Wypadek Najlepszy JakStosować Niebezpieczny Zły Uszkodzony Konie the means of transport must be fitted with partitions W pociągach drogowych/naczepach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google