Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprzedaż detaliczna żywego karpia – stan prawny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprzedaż detaliczna żywego karpia – stan prawny"— Zapis prezentacji:

1 Sprzedaż detaliczna żywego karpia – stan prawny
Krzysztof Jażdżewski Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Główny Inspektorat Weterynarii

2 Podstawy prawne Prawo nie reguluje szczegółowo sposobu postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej, należy więc stosować ogólne zasady wynikające z: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz ze zm.) rozporządzenia MRiRW z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. Nr 205, poz. 2102)

3 Ustawa o ochronie zwierząt
1) art. 1 ust. 1 – stanowiący, iż zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. art. 6 – stanowiący o zakazie nieuzasadnionego lub niehumanitarnego zabijania zwierząt oraz znęcania się nad zwierzętami, 4) art. 33 ust. 1 i 1a oraz art. 34 ust. 4 – określające warunki dopuszczalności uśmiercania zwierząt oraz dokonywania uśmiercania zwierząt.

4 Uśmiercanie ryb Uśmiercenie powinno być przeprowadzone w sposób humanitarny polegający na zadawaniu minimum cierpienia fizycznego i psychicznego. rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt : ryby używane w procedurach doświadczalnych uśmierca się poprzez uderzenie w głowę powodujące utratę świadomości w połączeniu ze skrwawieniem lub zniszczeniem mózgu lub dekapitacje po uprzednim ogłuszeniu. Są to jedyne humanitarne metody uśmiercania ryb wskazane w przepisach powszechnie obowiązujących, które mogą mieć zastosowanie dla ryb uśmiercanych w punktach sprzedaży detalicznej.

5 Uśmiercanie ryb Przepisy krajowe nie regulują zagadnienia dotyczącego kwalifikacji osób, uśmiercających ryby, zwłaszcza osób zabijających ryby usługowo w sklepach. Wymagania stawiane osobom uśmiercającym karpie w sklepach powinny być wypadkową: wymagań dla osób trudniących się ubojem w rzeźniach faktu, iż zabijanie karpi w sklepach w terminie przedświątecznym nie spełnia definicji uboju

6 Uśmiercanie ryb Zabronione jest uśmiercanie zwierząt kręgowych, a więc również ryb, przy udziale dzieci lub w ich obecności. Zaleca się aby miejsce uśmiercania ryb na terenie sklepu było wydzielone, np. za parawanem, przenośną ścianką lub innym elementem konstrukcji sklepu, tak aby uśmiercanie nie odbywało się przy udziale dzieci lub w ich obecności. Miejsce uśmiercania ryb powinno spełniać wszelkie wymogi weterynaryjno-sanitarne.

7 Przetrzymywanie ryb Prawo nie reguluje kwestii warunków przetrzymywania żywych ryb w sklepach. Baseny i zbiorniki powinny zapewniać rybom właściwe warunki bytowania - dopasowanie wielkość basenu do liczby ryb, właściwe napowietrzenie wody w basenie

8 Sprzedaż żywych ryb W przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiednich warunków związanych z transportem żywego karpia, zalecane jest uśmiercanie zwierząt w miejscu ich zakupu z zachowaniem wyżej wymienionych zasad.

9 Sprzedaż żywych ryb Sposób pakowania musi uwzględniać dobrostan zwierząt oraz wykluczać narażanie ich na niepotrzebne cierpienie. w pojemnikach z wodą - istotny jest : wymiar pojemnika, tak aby ryba mogła przyjąć naturalną pozycję czas transportu (20 minut w temp. powyżej 10°C i 100 minut w temp. 1-5°C) w pojemnikach umożliwiających wykorzystanie oddychania skórne tlenem atmosferycznym – opakowanie nie może ściśle przylegać do ciała ryby

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprzedaż detaliczna żywego karpia – stan prawny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google