Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ciągnik siodłowy Naczepa Długość całkowita 16,50 m Długość naczepy 13,60 m szerokość 2,55 m.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ciągnik siodłowy Naczepa Długość całkowita 16,50 m Długość naczepy 13,60 m szerokość 2,55 m."— Zapis prezentacji:

1 Ciągnik siodłowy Naczepa Długość całkowita 16,50 m Długość naczepy 13,60 m szerokość 2,55 m

2 Pojazd silnikowy: oznaczać będzie każdy pojazd o napędzie silnikowym, który porusza się po drodze o własnych siłach; Naczepa: oznaczać będzie każdy rodzaj pojazdu skonstruowanego i wyposażonego w celu przewozu towarów, przeznaczonego do połączenia z pojazdem silnikowym w ten sposób, iż część tego pojazdu spoczywać będzie na pojeździe silnikowym przy czym znaczna część ciężaru tego pojazdu i znajdującego się w nim ładunku przypadać będzie na pojazd silnikowy Pojazd przegubowy: składa się z pojazdu silnikowego przyłączonego do naczepy Długość maksymalna: 16,50 m z czego 13,60 m to długość zewnętrzna pierwszego pokładu ładunkowego naczepy Wysokość maksymalna : 4 m – we Włoszech 4,30 m Szerokość maksymalna: zewnętrzna: 2,55 m – nadbudówka pojazdów chłodni 2,60 m Ciężar maksymalny: = w ruchu międzynarodowym 40 ton we Włoszech 44 +5% ton / w Holandii 50 ton. Dyrektywa. 96/53

3 Pojazd silnikowy Przyczepa długość całkowita 18,75 m Pojazd silnikowy 7,30 m przyczepa 7,30 m Można 60 cm dalej z przodu przyczepy, tzn. 7,90 m + Nie tutaj

4 Pojazd silnikowy: oznaczać będzie każdy pojazd o napędzie silnikowym, który porusza się po drodze o własnych siłach; Pociąg drogowy: składa się z pojazdu silnikowego przyłączonego do przyczepy przyczepa: oznaczać będzie każdy rodzaj pojazdu, z wyłączeniem naczepy, skonstruowanego i wyposażonego w celu przewozu towarów, przeznaczonego do połączenia z pojazdem silnikowym Długość maksymalna: 18,75 m – długość pierwszego pokładu ładunkowego wynosi ok. 7,30 m dla pojazdu silnikowego oraz 7,30 m dla przyczepy; lub układ 6,30 +8,30. Wysokość maksymalna : 4 m – we Włoszech 4,30 m Szerokość maksymalna: zewnętrzna szerokość pierwszego pokładu: 2,55 m. Ciężar maksymalny: = w ruchu międzynarodowym 40 ton we Włoszech 44 +5% ton / w Holandii 50 ton Dyrektywa. 96/53

5 Dyrektywa 93/53 m2m2

6 Bydło na dwóch pokładach cm

7 Wewnętrzna powierzchnia użytkowa pokładPociąg drogowy Zewn. wymiary m 7,30 x 2,55 = m 2 18,61 Wewn. m 2 Pojazd przegubowy Zewn. wymiary m 13,60 x 2,55 = m 2 34,68 Wewn. m 2 1° 17,4032,20 2° + 15,80+ 29,10 3° + 15,50+ 28,60 4° + 15,00 + + 27,80 117,70 Czerwone cyfry są m 2 pojedynczego pokładu m 2 przez zewn. wymiary 148,92 m 2 przez zewn. wymiary 138,72 127,40 63,70

8 Powierzchnia podłogi jest zawsze mniejsza od powierzchni wyliczonej z zewnętrznych pomiarów środka transportu

9 W pojeździe z ruchomymi pokładami, każdy pokład jest jak klatka

10 Górny pokład wielopokładowej naczepy, który jest ramą pomiędzy bocznymi ścianami

11 Górny pokład wielopokładowej naczepy

12 Pojedyncza zagroda górnego pokładu

13

14 Pierwszy pokład Trzeci pokład Drugi pokład m. 2,80 m. 1,10 m. 4,00 m. 1,40

15 Pierwszy pokład Trzeci pokład Drugi pokład Odległość pomiędzy dachem i pokładem wynosi 35 cm (pokład bez bocznej części) wynosi 65 cm (pokład z boczną częścią) Wysokość wynosi nie więcej niż m. 1,25

16 Pierwszy pokład Trzeci pokład Drugi pokład Nie ponieważ: mniejsza powierzchnia załadunkowa przegrody z drugiego pokładu nie są właściwe dla bydła

17 Pierwszy pokład Trzeci pokład Drugi pokład

18 Pierwszy pokład Trzeci pokład Drugi pokład m 2.32,20 m 2.28,60 Różnica pomiędzy powierzchnią pierwszego pokładu i trzeciego pokładu wynosi m 2 3,60

19 Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 roku ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym TEKST

20 MAKSYMALNE CIĘŻARY I WYMIARY ORAZ PODOBNE PARAMETRY POJAZDÓW Maksymalne dopuszczalne wymiary pojazdów, określone w art. 1 11.1 Maksymalna dugość - veicolo a motore diverso da un autobus 12,00 m - rimorchio 12,00 m - Pojazd przegubowy 16,50 m - Pociąg drogowy18,75 m - autosnodato 18,75 m - autobus a 2 assi 13,50 m - autobus aventi più di 2 assi 15,00 m - autobus + rimorchio 18,75 m 1.2. Maksymalna szerokość: a) Wszystkie pojazdy 2,55 m b) sovrastrutture dei veicoli condizionati 2,60 m nadbudówki pojazdów chłodni 1.3. Maksymalna wysokość (wszystkich pojazdów) 4,00 m

21 Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu (w tonach)

22 40 TON

23 550 kg Maksymalny ciężar na drodze: Pojazd przegubowy + bydło 40000 kg Powierzchnia 2 pokładów 61 m 2 1,3 m 2 NACZEPA Ciężar netto: Pusty pojazd przegubowy 19000 kg Ciężar użyteczny: 21000 kg Ciężar całego ładunku bydła Długodystansowy przewóz międzynarodowy Ile sztuk bydła, gdzie każda sztuka waży 550 kg, można umieścić w dwupokładowej naczepie?

24 61 m 2 (powierzchnia pokładów) : 1,3 m 2 (użyteczna dla 1szt. bydła) = 46szt. bydła 25,3 tony 21000 kg (ciężar użyteczny) : 550 kg (ciężar 1szt. bydła) = 38 szt. bydła 21 ton Jak uważasz? Raport Komitetu Naukowego Przewóz długodystansowy 12. Zalecenia Str. 98: Bydło 28 szt. bydła wzór A = 0,0315 W 0.67 m 2 ( gdzie A to powierzchnia na 1 zwierze, wyrażona w m2 a W to ciężar wyrażony w kg. ) O.K. z uwzględnieniem danych określonych w aneksie I Rozdział VII O.K. z uwzględnieniem dyrektywy 96/53 O.K. z uwzględnieniem wytycznych Komisji Transport krajowy Przewóz krótkodystansowy Właściwa temperatura

25

26

27

28 reszta

29

30

31

32 Reszta

33 m. 4

34 I pokład III pokład II pokład m. 1,10 m. 4,00 IV pokład m. 0,12 m. 2,80

35 Wysokość pokładów 3 pokłady2 pokłady 4 pokłady cm. 140 cm. 95 cm. 70 cm. 70 cm. 95 cm. 95 cm. 70 cm. 140 Wysokość pierwszego pokładu od ziemi Pojazd silnikowy: mniej więcej cm. 1,20 / 1,10 Przyczepa : mniej więcej 1.10 / 1,00 cm Maksymal na wysokość użytkowa cm. 400 – cm. 120 = cm. 280 Przykład dobrej przyczepy

36 60m 3 /h/KN of 60m 3 /h każdy KN ciężaru użytecznego (1 KN = 1 kwintal) = nominalny przepływ powietrza bez przeszkód Przeszkoda: niedopasowana siatka ochronna zamknięte boczne okna ES: ciężar właściwy czteropokładowej przyczepy to 120 kwintali: 60 x 120 = 7.200 m 3 /h minimalny przepływ powietrza dla tej przyczepy w okresie 1 godz. 7.200:1.200 = 6 minimalna liczba wentylatorów Wydajność standardowego wentylatora Ciężar użyteczny dziennik 1200 m 3 /h foto

37 Tarcza wentylatorów: Problem z zapewnieniem 60m 3 /h/KN

38 Tarcza wentylatorów: Problem z zapewnieniem 60m 3 /h/KN Niedużo i małe otwory

39

40 Zewnętrzna strona Wewnętrzna strona

41

42 Sufit pokładu Otwór okienny

43

44 cm. 60

45 cm. 70

46 źle

47

48 28. Wysokość zagrody dla… owiec powinna być 15 cm powyżej najwyższego punktu zwierzęcia w pojeździe z wydajną wymuszoną wentylacją i 30 cm powyżej najwyższego punktu zwierzęcia w pojeździe z naturalną wentylacją. Dla ….. owiec, największym punktem zwierzęcia jest czubek głowy gdy trzymana jest ona w wygodnej pozycji.

49

50 Bydło : Raport Komisji 8.5.5. Zachowanie się bydła podczas transportu drogowego strona 79 Dorosłe osobniki lepiej znoszą transport w pozycji stojącej, jednakże podczas długiego transportu bydło kładzie się prawdopodobnie na skutek zmęczenia. Jeżeli jest wystarczająco dużo miejsca, osobniki o wadze 600 kg kładą się po 16 godzinach transportu. Młode źrebięta do trzeciego tygodnia życia znaczną część każdego przewozu spędzają w pozycji leżącej. Strona 92 punkt 40 Jednakże, najnowsze badania, w których wykorzystano podłoże dla zwierząt oraz, które prowadzone były podczas przewozu autostradami, wskazują iż wiele sztuk bydła kładzie się już po kilku godzinach.

51 strona 91 punkt 35 Jeżeli ruchy pojazdu spowodowane gwałtownymi skrętami oraz hamowaniem i przyspieszaniem nie są zbyt duże, świnie, niezależnie od wieku, będą leżeć podczas poruszania się pojazdu. Częściowo jest to prawdopodobnie spowodowane faktem, iż wiele świń cierpi na pewne dolegliwości racic lub też ich ciężar jest zbyt duży w stosunku do wytrzymałości kończyn. Innym wytłumaczeniem może być fakt, iż świnie z natury większość czasu spędzają leżąc. Świnie: Raport Komisji strona 43 Jeżeli pojazd jest prowadzony właściwie, a świniom zapewniono wystarczającą ilość mięjsca, zwierzęta podczas transportu będą leżeć.

52 Ilość świń lub innych zwierząt, które podczas transportu pozostają w pozycji stojącej jest właściwym wskaźnikiem dobrostanu w odniesieniu do surowych warunków przewozu. Raport Komisji 2.2. Wskaźniki zachowania strona 7

53

54 Z wzoru wynika, iż dla zwierzęcia o ciężarze 500kg niezbędna powierzchnia wynosi 2,03 m 2 This formula provides 1.35 m 2 for a 500 kg animal. 29. Gęstość załadunku dla bydła podczas transportu trwającego do 12 godzin będzie obliczana na podstawie wzoru A = 0,021 W 0.67 m 2, gdzie A stanowi powierzchnię przeznaczoną dla 1 zwierzęcia, wyrażoną w m 2, a W to ciężar wyrażony w kg. W przypadku transportu podczas, którego wymagana jest przerwa na odpoczynek, karmienie i pojenie, możliwość odpoczynku musi być zapewniona w pojeździe. Stąd też należy użyć wzoru A = 0,0315 W 0.67 m 2. Krowy 12.Zalecenia Strona. 98 Bydłu rogatemu należy zapewnić 10% więcej przestrzeni.

55 Strona. 92 – punkt 41 Minimalna gęstość załadunku dla bydła umożliwiająca zwierzętom położenie się w pojeździe oraz dostęp do punktów z wodą i paszą jest o 40% większa niż ta wymagana, aby zwierzęta mogły stać lub leżeć na mostku.

56 30. Wysokość boksu dla bydła powinna być przynajmniej o 20 cm większa od poziomu głowy zwierzęcia stojącego w nieskrępowanej pozycji. Tę odległość należy stosować w przypadku wszystkich pojazdów. Wysokość boksu Strona 99 punkt 30

57

58 pojedynczy duży brezent

59

60 Brak urządzeń do kontroli przepływu powietrza

61

62

63

64

65 Pociąg drogowy i naczepa - powierzchnia okienna musi stanowić 40% powierzchni bocznej części = 40% bocznej powierzchni Odstęp pomiędzy pojedynczymi drążkami nie może być większy 8 cm.


Pobierz ppt "Ciągnik siodłowy Naczepa Długość całkowita 16,50 m Długość naczepy 13,60 m szerokość 2,55 m."

Podobne prezentacje


Reklamy Google