Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za I półrocze 2007 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za I półrocze 2007 rok."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za I półrocze 2007 rok

2 Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień Uchwalony budżet Budżet po zmianach Wykonanie na Dochody zł zł zł Wydatki zł zł zł

3 Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień

4 Dynamika dochodów i wydatków w I półroczu w okresie DOCHODY WYDATKI

5 Dynamika dochodów i wydatków w I półroczu w okresie

6 Dochody miasta Mielca za I półrocze 2007

7 Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r. DziałPlan na 2007 (po zmianach) Wykonanie za I półrocze 2007 r. % wykona nia OGÓŁEM DOCHODY w tym: ,23 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek ,41 Różne rozliczenia (w tym subwencje) ,77 Pomoc społeczna ,58 Gospodarka mieszkaniowa ,06

8 Dochody od osób prawnych, osób fiz. i innych jed. nie posiadających osobowości prawnej Rodzaj wpływuPlan na 2007 (po zmianach) Wykonanie za I pół r. % Wykonania Ogółem w tym : ,41 Z karty podatkowej ,17 Z podatku od nieruchomości i innych podatków od osób prawnych ,74 Z podatku od nieruchomości innych podatków od osób fizycznych ,99 Z udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwach ,24

9 Struktura dochodów w dziale Różne rozliczenia na I półrocze 2007 r. Rodzaj wpływuPlan na 2007 (po zmianach) Wykonanie za I pół r. % Wykonania Ogółem w tym m in: ,80 Część oświatowa subwencji ogólnej ,78 Część rekompensująca subwencji ogólnej Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,56

10 Struktura dochodów w I półroczu w okresie

11 Wykonanie wydatków ogółem miasta na WyszczególnieniePlan 2007 r. Wykonanie za I półrocze. Dynamika % Wydatki własne ,13 Wydatki zlecone ,45

12 Wydatki budżetu miasta Mielca w I półroczu 2007 r. DziałPlan na 2007 (po zmianach) Wykonanie na r. % wykonania Ogółem ,85 w tym : Transport i łączność ,69 Administracja publiczna ,97 Oświata i wychowanie ,39 Pomoc społeczna ,41 Edukacyjna opieka wychowawcza ,20 Gospodarka komunalna ,66

13 Wydatki budżetu miasta Mielca na I półrocze 2007 r.

14 Wydatki na oświatę i wychowanie w I półroczu 2007 r. Rodzaj wydatkówPlan na 2007 (po zmianach) Wykonanie na r. % wykonania Ogółem w tym : ,39 Szkoły podstawowe ,69 Gimnazja ,04 Licea ogólnokształcące ,22 Dowożenie do szkół ,05 Pozostała działalność ,73

15 Wydatki na utrzymanie szkół Plan na 2007 (po zmianach) Wykonanie na r.% Wynagrodzenia ,27 Pochodne ,48 Pozostałe wydatki ,95 Razem ,20

16 Wydatki na pomoc społeczną w I półroczu 2007 r. Rodzaj wydatków Plan na 2007 (po zmianach) Wykonanie na r. % wykonania Ogółem ,41 w tym : Ośrodki wsparcia ,24 Świadczenia rodzinne ,43 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne ,86 Dodatki mieszkaniowe ,77 Ośrodki pomocy społecznej ,42

17 Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w I półroczu 2007 r. Rodzaj wydatków Plan na 2007 (po zmianach) Wykonanie na r. % wykonania Ogółem ,66 w tym : Gospodarka ściekowa ,35 Oczyszczanie miasta ,47 Utrzymanie zieleni ,15 Oświetlenie ulic ,03

18 Wydatki na administrację publiczną w I półroczu 2007 r. Rodzaj wydatków Plan na 2007 (po zmianach) Wykonanie na r. % wykonania Ogółem ,97 w tym między innymi: Urzędy wojewódzkie ,94 Rady miast ,66 Urzędy gmin ,27

19 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2007 r.

20 Inwestycje 1 OPRACOWANIE KONCEPCJI ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ OS. RZOCHÓW OPRACOWANIE KONCEPCJI ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ OS. RZOCHÓW - - Wystąpiono do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie o rozpoczęcie prac projektowych przy udziale środków Gminy Miejskiej

21 Inwestycje 2 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULIC POWIATOWYCH ( W TYM: JADERNYCH, KOŚCIUSZKI, GŁOWACKIEGO, DRZEWIECKIEGO, SĘKOWSKIEGO, AL. DUCHA ŚW., MICKIEWICZA- CZĘŚĆ, WOLNOŚCI – CZĘŚĆ, NARUTOWICZA) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULIC POWIATOWYCH ( W TYM: JADERNYCH, KOŚCIUSZKI, GŁOWACKIEGO, DRZEWIECKIEGO, SĘKOWSKIEGO, AL. DUCHA ŚW., MICKIEWICZA- CZĘŚĆ, WOLNOŚCI – CZĘŚĆ, NARUTOWICZA) - - Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania i uzgodnień. Wykonawca Firma Zarządzanie i Doradztwo Lądowe A. Klecha. Termin opracowania r.

22 Inwestycje 3 CHODNIK PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO CHODNIK PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO Wykonano chodnik z kostki betonowej o pow. 171 m 2 wraz z odtworzeniem skarpy rowu. Zadanie zakończone. Wykonawca BRUK-LES Breń Osuchowski

23 Inwestycje 4 BUDOWA DRÓG - - Zadanie w trakcie realizacji.

24 Inwestycje 5 DROGI - modernizacje - - Wykonano odcinek ekranu akustycznego przy AL. Jana Pawła II

25 Inwestycje 6 BUDOWA i ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIELCA W TYM: BUDOWA i ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIELCA W TYM:

26 Inwestycje 7 - UL. RYBACKA Zakres 324,5 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Kalbruk Mielec.

27 Inwestycje 8 - UL. KASPRZAKA - boczna Zakres rzeczowy 164 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca PHU TUREK Mielec.

28 Inwestycje 9 - UL. ŚLUSARSKA Zakres 340 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca PHU TUREK

29 Inwestycje 10 - UL. BRZOZOWA Zakres rzeczowy 112 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej – pow. 590 m 2, chodnik z kostki brukowej – pow. 209 m 2, kanalizacja deszczowa 100,5 mb. Zadanie zakończone. Wykonawca KALBRUK Mielec.

30 Inwestycje 11 - UL. FLISAKÓW- ZAGRODY Zadanie przygotowywane do przetargu.

31 Inwestycje 12 - UL. RÓŻANA Zakres rzeczowy 287 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej – pow m 2, chodnik z kostki brukowej o pow. 594 m 2, kanalizacja deszczowa 165 mb. Zadanie zakończone. Wykonawca KALBRUK Mielec.

32 Inwestycje 13 -B. WSTYDLIWEGO Wykonano 268 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej – pow m 2. Zadanie zakończone. Wykonawca Kalbruk Mielec

33 Inwestycje 14 - UL. 6-go SIERPNIA- boczna Zakres 60 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca BRUK-LES Breń Osuchowski.

34 Inwestycje 15 CHODNIK AL. NIEPODLEGŁOŚCI Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ciągów pieszych o powierzchni na odcinku od ul. Wyspiańskiego – P. Skargi do ul Kusocińskiego – Plac AK, wymianę oświetlenia ulicznego, elementy małej architektury. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca ŁĄCZBUD Rzeszów.

35 Inwestycje 16 WYKUPY GRUNTÓW W ramach tej pozycji prowadzono dalsze wykupy m.in. pod Mieleckie Centrum Administracyjne. Ponadto wypłacono odszkodowanie za działki – droga gminna – Smoczka C

36 Inwestycje 17 Zadanie zakończono. Wykonano budynek mieszkalny 3 kondygnacyjny + piwnice. 20 mieszkań socjalnych o łącznej pow m 2 oraz lokal handlowy o pow. 30,88 m 2 Wykonawca PUHP DOM-EKO Mielec. BUDOWA SEGMENTU D - MMR BUDOWA SEGMENTU D - MMR

37 Inwestycje 18 Zakres rzeczowy 3 kondygnacje + piwnice 21 mieszkań socjalnych o pow. 822,9 m 2. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca PUHP DOM EKO SP. z. o.o. Mielec. BUDYNEK WIELORODZINNY - SEG. E BUDYNEK WIELORODZINNY - SEG. E - -

38 Inwestycje 19 ELEWACJE BUDYNKÓW MZBM ELEWACJE BUDYNKÓW MZBM - - Dotychczas wykonano elewacje budynków przy ul. Biernackiego 7, Fredry 1 i 4, Chopina 8, Asnyka 1, Niepodległości 11, Kusocińskiego 3, w trakcie realizacji z terminem zakończenia br. Dalsze elewacje to Niepodległości 18, Chopina 2 i 12, Skłodowskiej 6, Czarneckiego 2, Bogusławskiego 8, Wolności 29 i Lwowska 11

39 Inwestycje 20 ZAKUPY INWESTYCYJNE UM ZAKUPY INWESTYCYJNE UM - - Planowany jest zakup nowego serwera do obsługi sieci komputerowej UM, oprogramowania do serwera oraz urządzenia do archiwizacji danych. Wydatki będą poniesione w II półroczu br.

40 Inwestycje 21 ZAKUPY INWESTYCYJNE PROMOCJA ZAKUPY INWESTYCYJNE PROMOCJA - - Planowany jest zakup sprzętu komputerowego. Wydatki będą poniesione w II półroczu br.

41 Inwestycje 22 Dokonano zakupu samochodu strażackiego. ZAKUP SAMOCHODU GAŚNICZEGO DLA OSP RZOCHÓW ZAKUP SAMOCHODU GAŚNICZEGO DLA OSP RZOCHÓW

42 Inwestycje 23 Planowany jest zakup syreny ostrzegawczej DSE S. Wydatki przewidziane są na III kwartał br. ZAKUPY INWSTYCYJNE – OBRONA CYWILNA ZAKUPY INWSTYCYJNE – OBRONA CYWILNA - -

43 Inwestycje 24 OD PRZEDSZKOLA DO MATURY: ADAPTACJA BAZY EDUKACYJNO-SPORTOWEJ DO KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO OD PRZEDSZKOLA DO MATURY: ADAPTACJA BAZY EDUKACYJNO-SPORTOWEJ DO KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO - - Zakres rzeczowy obejmuje : remont segmentu sportowego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, elewacją, instalacjami, wentylacją w seg. szkolnym i administracyjnym, zagospodarowanie terenu (boiska, plac zabaw i oświetlenie terenu) w Szkole Podstawowej Nr 6 oraz remont segmentu sportowego, przystosowanie obiektu dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu w obrębie ogrodzenia i poza ogrodzeniem (boiska, mała architektura) przy ZSO Nr 1 ul. Tańskiego – prace obejmujące zakres Szkoły Podstawowej Nr 6 ( remont segmentu sportowego wraz z wentylacją – Wykonawca Firma SAMSON Tarnów. Pozostałe zakresy na etapie przetargu.

44 Inwestycje 25 Aktualnie trwa projektowanie sal sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 z terminem oddania projektu wrzesień 2007 r. WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW UNIJNYCH (Sale sportowe- Szkoła P nr 3 i Gimnazjum nr 2) WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW UNIJNYCH (Sale sportowe- Szkoła P nr 3 i Gimnazjum nr 2) - -

45 Inwestycje 26 Zakres obejmował projekt przebudowy dróg wewnętrznych i parkingów wraz z oświetleniem i monitoringiem, windy zewnętrznej wraz z estakadą łączącą oddział zakaźny z budynkiem stacji dializ – opracowane projekty przekazano Szpitalowi Powiatowemu DOKUMENTACJA DLA SZPITALA POWIATOWEGO W MIELECU DOKUMENTACJA DLA SZPITALA POWIATOWEGO W MIELECU

46 Inwestycje 27 Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale br. INWESTYCJE – F. PRZECIWALKOHOLOWY INWESTYCJE – F. PRZECIWALKOHOLOWY - -

47 Inwestycje 28 Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale br. na zakup sprzętu technicznego do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych ZAKUPY INWESTYCYJNE- F. PRZECIWALKOHOLOWY ZAKUPY INWESTYCYJNE- F. PRZECIWALKOHOLOWY - -

48 Inwestycje 29 Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. ZAKUP SERWERA - MOPS - -

49 Inwestycje 30 Prace w trakcie realizacji, zostaną zakończone w III kwartale br. Wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej. ODDYMENIE BUDYNKU, OŚWIETLENIE AWARYJNE, HYDRANTY WEW. - ŻŁOBKI ODDYMENIE BUDYNKU, OŚWIETLENIE AWARYJNE, HYDRANTY WEW. - ŻŁOBKI

50 Inwestycje 31 Zakupiono wyposażenie na place zabaw. Wykonano ogrodzenie boiska sportowego przy ul. Długiej. BUDOWA NOWYCH PLACÓW ZABAW BUDOWA NOWYCH PLACÓW ZABAW

51 Inwestycje 32 OŚWIETLENIE Wykonano oświetlenie ulic: Beniowskiego, Kwiatkowskiego, Wojska Polskiego cd., Gardulskiego, Różanej, Przemysłowej i Orlej.

52 Inwestycje 33 Realizacja przewidziana jest na II półrocze br. BUDOWA SAMOOBSŁUGOWYCH SZALETÓW BUDOWA SAMOOBSŁUGOWYCH SZALETÓW - -

53 Inwestycje 34 Środki zostaną wykorzystane w większości w II półroczu br. na prace projektowe i dokumentacyjne PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI IM PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI IM - -

54 Inwestycje 35 UTWORZENIE PARKU PRZEMYSŁOWEGO - akcje UTWORZENIE PARKU PRZEMYSŁOWEGO - akcje - - Środki zostały przekazane w formie akcji do spółki w III kwartale br Obszar A – zakres obejmuje: drogi dojazdowe – 477 mb, sieć co 500 mb, sieć wodociągowa 955mb, kanalizacja sanitarna 1077 mb, linie kablowe SN 15 kV 1940 mb, stacja trafo 1 szt, sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i regulacją potoku Jaślańsko-Chorzelowskim, modernizacja hali przemysłowej H-24 oraz budowa hali przemysłowej – termin zakończenia wrzesień 2007 r. Obszar B – Wojsław – obejmuje budowę dróg dojazdowych z parkingami, budowę linii kablowych SN 15 kV i stacji trafo termin zakończenia listopad 2007 r., sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków termin zakończenia październik 2007, kanalizacja deszczowa wraz z modernizacją rowu Rżyska na etapie umowy na wykonawstwo, w opracowaniu projekt na halę przemysłową.

55 Inwestycje 36 Opracowano: dokumentację na remont elewacji w Sz. P. Nr 6, boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy na MOSiR,dokumentacje projektowe na remont ulic po budowie kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów - Żegoty, Biedronki, Rzochowskiej, Wandy, Kolejowej, Grabiowej. W trakcie opracowania projekty na: remont Żłobka Nr 3, koncepcja programowo-przestrzenna i funkcjonalno- użytkowa na M MR. PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI BIT PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI BIT

56 Inwestycje 37 Zadanie na etapie odbioru projektu i pozwolenia na budowę. Po ogłoszeniu naboru zostanie złożony wniosek o dofinansowanie BUDOWA BIBLIOTEKI (PROJEKT ORAZ CZĘŚĆ WKŁADU WŁASNEGO DO ŚRODKÓW UNIJNYCH) BUDOWA BIBLIOTEKI (PROJEKT ORAZ CZĘŚĆ WKŁADU WŁASNEGO DO ŚRODKÓW UNIJNYCH) - -

57 Inwestycje 38 Po ogłoszeniu naboru zostaną złożone wnioski. WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW UNIJNYCH (BUDOWA BASENU, HALI SPORTOWEJ, MODERNIZACJA TRYBUN) WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW UNIJNYCH (BUDOWA BASENU, HALI SPORTOWEJ, MODERNIZACJA TRYBUN) - -

58 Inwestycje 39 Zadanie po przetargu w trakcie realizacji. DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY – MOSIR DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY – MOSIR - -

59 Inwestycje 40 Większość wydatków będzie poniesiona w II półroczu br. MOSIR – ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR – ZAKUPY INWESTYCYJNE

60 PODSUMOWANIE Przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Mielca za I półrocze 2007 roku została pozytywnie zaopiniowane przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika przede wszystkim ze specyfiki realizacji zadań inwestycyjnych. Większość płatności z tego tytułu przypada na II półrocze 2007 roku.


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA za I półrocze 2007 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google