Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT DEBIUTANCI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY. STAŻE DLA BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW Z BYDGOSZCZY 2005-2007 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT DEBIUTANCI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY. STAŻE DLA BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW Z BYDGOSZCZY 2005-2007 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT DEBIUTANCI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY. STAŻE DLA BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW Z BYDGOSZCZY 2005-2007 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ LEONARDO DA VINCI.

2 HISTORIA PROJEKTU n W ROKU 2003 WYDZIAŁ INICJATYW EUROPEJSKICH URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY POZYSKAŁ DWÓCH PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH, GOTOWYCH DO PRZYJĘCIA BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW NA STAŻE ZAWODOWE: n EUROPEAN CAREER EVOLUTION/ IRLANDIA n WALDVIERTEL MANAGEMENT/ AUSTRIA

3 NA CZYM POLEGA PROJEKT? n POWIATOWY URZĄD PRACY I URZĄD MIASTA REKRUTUJĄ BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW DO WYJAZDU NA STAŻE DO AUSTRII I IRLANDII n WYBRANE OSOBY ODBYWAJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM STAŻU PRZYGOTOWANIE KULTUROWO - JĘZYKOWE n A) KURS JĘZYKA OBCEGO (NIEMIECKI I ANGIELSKI) n B) WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM ZWIĘKSZAJĄCE MOTYWACJĘ n C) WARSZTATY KULTUROZNAWCZE

4 NA CZYM POLEGA PROJEKT? n WYJAZD NA STAŻE ZAWODOWE DO: n IRLANDII (12 TYGODNI) n UDZIAŁ W KURSIE JĘZYKOWYM n REALIZACJA PROGRAMU STAŻY ZAWODOWYCH n AUSTRII (9 TYGODNI) n UDZIAŁ W SZKOLENIU WSTĘPNYM n REALIZACJA PROGRAMU STAŻY ZAWODOWYCH n MONITORING NABYWANYCH UMIEJĘTNOŚCI

5 CELE PROJEKTU n UŁATWIENIE ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO n PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI OSÓB BEZROBOTNYCH NA EUROPEJSKIM I LOKALNYM RYNKU PRACY n PROMOCJA RÓWNYCH SZANS W DOSTĘPIE DO WIEDZY NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY n PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SŁOWNICTWA DANYCH BRANŻ ZAWODOWYCH

6 UCZESTNICY PROJEKTU n UCZESTNIKAMI BĘDZIE 54 BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW ZAREJESTROWANYCH W PUP W BYDGOSZCZY n AUSTRIA, 30 UCZESTNIKÓW: n 18-30 LAT n ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO n WYKSZTAŁCENIE CO NAJMNIEJ ŚREDNIE n ABSOLWENT HOTELARSTWA, TURYSTYKI I REKREACJI

7 UCZESTNICY PROJEKTU n IRLANDIA, 24 UCZESTNIKÓW: n 18 - 30 LAT n ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO n WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE (LICENCJAT I STUDIA MAGISTERSKIE) n TRZY KATEGORIE PO 8 OSÓB WEDGŁU KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA: n BIOTECHNOLOGIA, INŻYNIERIA OCHRONY ŚRODOWISKA CHEMIA n POLITOLOGIA, ADMINISTRACJA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE n MARKETING, ZARZĄDZANIE, FINANSE, EKONOMIA

8 GDZIE REALIZOWANE BĘDĄ STAŻE? n AUSTRIA: n HOTELE n OŚRODKI WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWE n OŚRODKI UZDROWISKOWE n PENSJONATY I KWATERY AGROTURYSTYCZNE

9 GDZIE REALIZOWANE BĘDĄ STAŻE? n IRLANDIA: n PARKI BIOTECHNOLOGICZNE, INSTYTUCJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA n INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE PROJEKTY EUROPEJSKIE (ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, PRZEDSIĘBIORSTWA, INSTYTUCJE SZKOLENIOWE) n MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA/ DZIAŁY MARKETINGU I CALL CENTRES

10 DZIAŁANIA REALIZOWANE PO PRZYJEŹDZIE ZE STAŻU n PRZYGOTOWANIE PORTFOLIO KAŻDEGO Z UCZESTNIKÓW n ORGANIZACJA SEMINARIUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA TEMAT: n MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJE Z PROGRAMU LEONARDO DA VINCI n PROMOCJA STAŻYSTÓW n PARTNERZY: KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW, KUJAWSKO- POMORSKIE ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG

11 Gdzie złożyć projekt do programu Leonardo ? n KRAJOWA AGENCJA PROGRAMU LEONARDO DA VINCI n UL. GÓRNOŚLĄSKA 4A, 00-444 WARSZAWA n TEL. (0-22) 625 39 37 n FAX. (0-22) 625 28 05 n E-MAIL: bkkk@cofund.org.pl n www.leonardo.org.pl n Termin przyjmowania projektów: luty danego roku

12 Portal PLOTEUS n PLOTEUS - PORTAL O MOŻLIWOŚCIACH KSZTAŁCENIA W EUROPIE n Uczniowie i nauczyciele znajdą tam informacje o : n systemach edukacji (opisy i wyjaśnienie) n możliwościach kształcenia i szkoleń (uniwersytety, bazy danych szkół, realizowane kursy) n Granty i programy wymian n Wszystko co warto wiedzieć przeprowadzając się do innego europejskiego kraju, np. opłaty za naukę, zakwaterowanie, koszty utrzymania.

13 Adres strony internetowej n http://europa.eu.int/ploteus

14 Europejski Portal Młodzieżowy n Europejski Portal Młodzieżowy dostarcza informacji na temat spraw europejskich, istotnych dla młodych osób. Znajdują się tu informacje o : n - możliwościach nauki na terenie UE n - możliwościach podjęcia pracy, wolontariatu i wymian w UE n - oferty szkoleń dla młodych osób n - konkursy na działania artystyczne n - informacje o festiwalach młodzieżowych

15 Adres internetowy n http://www.europa.eu.int/youth

16 Portal Eurodesk n - przeznaczony jest dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Funkcjonuje w 28 państwach n - posiada przydatne informacje o programach polskich i europejskich, europejskich organizacjach i instytucjach, źródłach informacji (publikacjach, stronach internetowych, czasopismach) n - jest przydatny, kiedy poszukuje się: wiedzy na temat krajów UE, informacji o szkoleniach i możliwościach zdobycia funduszy, partnerów do projektów, wolonatariuszy, uczestników do seminariów, konferencji i szkoleń.

17 Adres internetowy n www.eurodesk.pl n Kontakt regionalny: Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki n 87-100 Toruń, ul. Bankowa 14/16 n Konsultanci: Jan M. Grabowski, Joanna Gieldarska n tel. (0-56) 663 57 77 n e-mail: torun@eurodesk.org

18 Europass - Europejski Paszport Zawodowy n Europass jako jeden z instrumentów budowania Europejskiego rynku pracy n Cele Europassu: n - zwiększenie przejrzystości kwalifikacji pracowników n zwiększenie przejrzystości kompetencji zawodowych n wspieranie mobilności zawodowej w krajach Unii Europejskiej

19 Elementy Europassu: n W skład EUROPASSU wchodzą: n - EUROPASS CV n - EUROPASS MOBILITY - potwierdza okres nauki i szkolenia realizowanego za granicą n - EUROPASS DIPLOMA SUPPLEMENT (Suplement do Dyplomu) - wydawany jest łącznie z dyplomem szkoły wyższej n - EUROPASS CERTIFICATE SUPPLEMENT (Suplement do Świadectwa), zawiera opis kwalifikacji, potwierdzonych dyplomem n EUROPASS LANGUAGE PORTFOLIO (Portfolio Językowe), zawiera informacje o stopniu znajomości języków obcych

20 Korzyści płynące dla uczniów wynikające z posiadania Europass mobility n - rozszerzenie możliwości dokumentowania różnych form zdobywania doświadczeń zawodowych zagranicą n - zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy

21 Krajowy Punkt Kontaktowy Inicjatywy Europass n BIURO KOORDYNACJI KSZTAŁCENIA KADR n FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY n UL. GÓRNOŚLĄSKA 4a n 00-444 WARSZAWA n TEL. (0-22)625 39 37 n TEL. (0-22) 622 19 91 n FAX. (0-22) 625 28 05 n E-MAIL: bkkk@cofund.org.pl n www.bkkk-cofund.org.pl

22 Kontakt n Agnieszka Dybowska n WYDZIAŁ INICJATYW EUROPEJSKICH n URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY n UL. SIELANKA 8A n TEL. 58-58-708 n FAX. 58-58-713 n e-mail: a.dybowska@um.bydgoszcz.pl


Pobierz ppt "PROJEKT DEBIUTANCI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY. STAŻE DLA BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW Z BYDGOSZCZY 2005-2007 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google