Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEPA w systemach Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. dr Tomasz Jończyk Dyrektor Departamentu Rozliczeń Dyrektor Produktu d/s rozliczeń międzybankowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEPA w systemach Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. dr Tomasz Jończyk Dyrektor Departamentu Rozliczeń Dyrektor Produktu d/s rozliczeń międzybankowych."— Zapis prezentacji:

1 SEPA w systemach Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. dr Tomasz Jończyk Dyrektor Departamentu Rozliczeń Dyrektor Produktu d/s rozliczeń międzybankowych

2 1. SEPA Credit Transfer EuroELIXIR 2. SEPA Direct Debit EuroELIXIR 3. System EuroELIXIR na platformie SSP TARGET2 4. Plany rozwoju w ramach SEPA AGENDA

3 1. SEPA Credit Transfer EuroELIXIR 2. SEPA Direct Debit EuroELIXIR 3. System EuroELIXIR na platformie SSP TARGET2 4. Plany rozwoju w ramach SEPA AGENDA

4 Cel podstawowy KIR S.A.: Umożliwienie uczestnikom systemu EuroELIXIR wykorzystywania instrumentów płatniczych SEPA poprzez odpowiednie dostosowanie tego systemu do wymagań SEPA Cel uzupełniający: Ułatwienie uczestnikom systemu uzyskania zdolności obsługi paneuropejskich instrumentów płatniczych poprzez zaoferowanie dodatkowych produktów wspomagających: -mechanizmu konwersji -mechanizmu wspomagającego obsługę zgód -konsultacje i wsparcie merytoryczne Cele KIR S.A. w obszarze SEPA

5 Instrumenty SEPA w systemie EuroELIXIR założenia funkcjonalne SEPA Credit Transfer Implementacja obsługi instrumentu SEPA Credit Transfer (SCT) w systemie EuroELIXIR zgodnie ze standardami EPC od stycznia 2008 r. Współistnienie nowych i obecnych rozwiązań do obsługi rozliczeń w Euro w systemie EuroELIXIR Bezpośrednie uczestnictwo Narodowego Banku Polskiego i pośrednie uczestnictwo banków Połączenie z systemem paneuropejskiej izby rozliczeniowej EBA Clearing - SEPA STEP2 oraz potencjalna możliwość współpracy z innymi izbami SEPA Credit Transfer

6 Instrumenty SEPA w systemie EuroELIXIR założenia funkcjonalne Narodowy Bank Polski Bank BPH S.A. ING Bank Śląski S.A. Bank Millenium S.A. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Dodatkowo 1 bank pomyślnie przeszedł testy i oczekuje na włączenie 1 bank w testach Uczestnicy SCT EuroELIXIR

7 SEPA Credit Transfer EuroELIXIR dane statystyczne (2) Liczba transakcji SCT

8

9

10 Instrumenty SEPA w systemie EuroELIXIR założenia funkcjonalne SEPA Credit Transfer EuroELIXIR - zmiany 8 grudnia 2008 – przeniesienie rozrachunku SEPA STEP2 z EURO1/STEP1 na platformę SSP TARGET2 rozdzielenie rozrachunku międzysystemowego na poziomie Narodowego Banku Polskiego na SCT i MT Luty 2009 – wdrożenie obsługi nowej wersji SCT EuroELIXIR dostosowanej do nowelizacji standardu SEPA (SCT Rulebook v3.2) nowa wersja aplikacji SCT EuroELIXIR; testy uczestników SEPA Credit Transfer

11 Moduł konwersji zapewnia możliwość obsługi płatności SEPA bez konieczności wdrażania XML w systemie wewnętrznym banku Założenia funkcjonalne dodatkowy moduł w aplikacji EuroELIXIR-OK. zamiana formatu komunikatów pomiędzy SEPA XML i dotychczas stosowanymi formatami w obydwie strony opcjonalność stosowania możliwość dostosowania mechanizmu konwersji do indywidualnych potrzeb uczestnika Moduł konwersji

12 SEPA Direct Debit odrębna względem SEPA Credit Transfer usługa w systemie EuroELIXIR model funkcjonowania rozliczeń międzysystemowych uzależniony od decyzji NBP o przystąpieniu do SEPA Direct Debit w systemie STEP2 uwarunkowania prawne – implementacja Payment Service Directive w polskim systemie prawnym planowane wdrożenie sierpień 2009r. – w trybie testowym 2 listopada 2009r. – w trybie produkcyjnym SEPA Direct Debit

13 1. SEPA Credit Transfer EuroELIXIR 2. SEPA Direct Debit EuroELIXIR 3. System EuroELIXIR na platformie SSP TARGET2 4. Plany rozwoju w ramach SEPA AGENDA

14 Implementacja SEPA Direct Debit w systemie EuroELIXIR Październik 2008 – uruchomienie projektu Konsultacje zewnętrzne (NBP, EBA Clearing) i analiza techniczna Kwiecień 2009 – prezentacja opisu usługi w tym wstępnych wersji podstawowych Specyfikacji Technicznych Sierpień 2009 – zakończenie prac nad testową wersją aplikacji Wrzesień 2009 – testy zewnętrzne z NBP *) Październik 2009 – testy zewnętrzne z bankami 2 listopada 2009 – pierwszy dzień rozrachunku międzysystemowego w SDD STEP2 *) Przy założeniu, że NBP będzie bezpośrednim uczestnikiem systemu SDD STEP2 SEPA Direct Debit

15 Obsługa zgód na stosowanie Polecenia Zapłaty to usługa obejmująca skanowanie, archiwizowanie i udostępnianie elektronicznych obrazów papierowych zgód Usługa oparta o eArchiwum i moduł elektronizacji zgód Witryny do wymiany informacji związanych z rozliczeniami Moduł elektronizacji zgód został udostępniony we wrześniu br. dla krajowego polecenia zapłaty Planowane dostosowanie modułu do obsługi SEPA Direct Debit wymóg SEPA dematerializacji zgody na poziomie Wierzyciela KIR S.A. jako zaufana strona trzecia gwarantująca, że obraz dokumentu jest wiernym odwzorowaniem papierowego oryginału dostarczonego przez Wierzyciela Mechanizm obsługi zgód Polecenia Zapłaty

16 Konsultacje i szkolenia SEPA - płatna usługa umożliwiająca bankom lepsze przygotowanie do testów i obsługi instrumentów SEPA oraz złożenia deklaracji zgodności Adherence Agreement Założenia funkcjonalne -charakter: dwudniowe konsultacje i spotkania warsztatowe ze specjalistami KIR S.A. dotyczące warunków uzyskania zgodności z SEPA -możliwość sprawdzenia zgodności generowanych komunikatów ze standardem SEPA (Credit Transfer i Direct Debit) -miejsce: w banku lub w Izbie Konsultacje

17 Korzyści dla banków możliwość zaistnienia w SEPA; produkty dodatkowe – ułatwienie procesu wdrażania i obsługi instrumentów SEPA obsługa instrumentów SEPA w ramach obecnie eksploatowanych aplikacji EuroELIXIR dostosowanie standardów SEPA do specyfiki polskiego systemu płatniczego, w tym obsługa polskich znaków diakrytycznych i lokalnych typów płatności połączenie z paneuropejską izbą rozliczeniową STEP2 za pośrednictwem NBP, co pozwala na obniżenie kosztów uczestnictwa banków Produkty SEPA

18 1. SEPA Credit Transfer EuroELIXIR 2. SEPA Direct Debit EuroELIXIR 3. System EuroELIXIR na platformie SSP TARGET2 4. Plany rozwoju w ramach SEPA AGENDA

19 Założenia funkcjonalne: Przystąpienie KIR S.A. do systemu TARGET2 z polskiego obszaru płatniczego System EuroELIXIR jako system zewnętrzny - Ancillary System - na platformie SSP TARGET2 Wykorzystanie Ancillary System Interface (ASI) Stosowanie procedury 6 interfaced -rozrachunek na dedykowanych subkontach rachunki otwierane na SSP przez Uczestników Bezpośrednich TARGET2 na potrzeby rozrachunku danego AS -zachowanie mechanizmu gwarancji rozrachunku Dzienny tryb przetwarzania System EuroELIXIR na SSP TARGET2

20 Fazy przejścia systemu EuroELIXIR na SSP I. Rozrachunek w systemie TARGET2 za pośrednictwem SORBNET-Euro (wyłącznie rozliczenia międzysystemowe) II. Rozrachunek w systemie TARGET2 w połączeniu z SORBNET-Euro (rozliczenia wewnątrz i międzysystemowe) III. Rozrachunek wyłącznie w systemie TARGET2 (rozliczenia wewnątrz i międzysystemowe) po zakończeniu okresu przejściowego od maja 2012 roku System EuroELIXIR na SSP TARGET2

21 Harmonogram prac w KIR S.A. 1. Uruchomienie projektu EuroELIXIR- TARGET2 w KIR S.A. - czerwiec 2008 2. Konsultacje z NBP i partnerami zagranicznymi 3. Decyzja o terminie przeniesienia rozrachunku systemu EuroELIXIR na platformę SSP – październik 2008 4. Pierwszy możliwy termin przejścia KIR S.A. – czerwiec 2008 System EuroELIXIR na SSP TARGET2

22 Uwarunkowania realizacji projektu Potwierdzenie zainteresowania banków wyniki sondażu NBP – sierpień/wrzesień 2008 Deklaracja banków – uruchomienie procedury formalnej otwierania subkont w module płatniczym TARGET2. w momencie zgłaszania KIR S.A. Okna przystępowania do systemu TARGET2 z polskiego obszaru płatniczego wyznaczone przez NBP – co pół roku Nadanie KIR S.A. numeru BIC Zgłoszenie systemu EuroELIXIR jako AS TARGET2 Pozytywny wynik testów EuroELIXIR – TARGET2 connectivity, interoperability, business day System EuroELIXIR na SSP TARGET2 2 miesiące 5 miesięcy

23 1. SEPA Credit Transfer EuroELIXIR 2. SEPA Direct Debit EuroELIXIR 3. System EuroELIXIR na platformie SSP TARGET2 4. Plany rozwoju w ramach SEPA AGENDA

24 Plany rozwoju na 2009 rok Przeniesienie rozrachunku systemu EuroELIXIR na Single Shared Platform TARGET2 Wdrożenie SEPA Direct Debit w systemie EuroELIXIR Poszerzanie palety usług wspierających rozliczenia SEPA W dalszej perspektywie Możliwość ustanowienia dodatkowych połączeń z europejskimi izbami rozliczeniowymi Perspektywy rozwoju KIR S.A. w SEPA

25 Polska w Strefie Euro Funkcjonalność systemów ELIXIR ® i EuroELIXIR zostanie prawdopodobnie połączona Rozrachunek systemu będzie już dokonywany na SSP TARGET2 Szczegółowy scenariusz uzależniony od terminu i scenariusza przyjęcia Euro przez Polskę. Perspektywy rozwoju systemów KIR S.A.

26 Dziękuję za uwagę dr Tomasz Jończyk Dyrektor Departamentu Rozliczeń Dyrektor Produktu d/s rozliczeń międzybankowych tel. (22)546 0335, (0)695 193 035 tomasz.jonczyk@kir.com.pl


Pobierz ppt "SEPA w systemach Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. dr Tomasz Jończyk Dyrektor Departamentu Rozliczeń Dyrektor Produktu d/s rozliczeń międzybankowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google