Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EuroELIXIR w SEPA pierwsze doświadczenia i plany rozwoju dr Tomasz Jończyk Dyrektor Departamentu Rozliczeń Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Warszawa, 31.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EuroELIXIR w SEPA pierwsze doświadczenia i plany rozwoju dr Tomasz Jończyk Dyrektor Departamentu Rozliczeń Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Warszawa, 31."— Zapis prezentacji:

1 EuroELIXIR w SEPA pierwsze doświadczenia i plany rozwoju dr Tomasz Jończyk Dyrektor Departamentu Rozliczeń Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Warszawa, 31 marca 2008 r.

2 Agenda Cele KIR S.A. w SEPA Obsługa instrumentów SEPA – założenia podstawowe SEPA Credit Transfer w systemie EuroELIXIR Uruchomienie produkcyjne Statystyki Zasady uczestnictwa SEPA Direct Debit – założenia i harmonogram wdrożenia Usługi dodatkowe – wspierające rozliczenia SEPA Mechanizm obsługi zgód Konsultacje i usługa weryfikacji zgodności z SEPA Inicjatywy w kontekście SEPA – zaangażowanie KIR Przyszłość systemu rozliczeniowego KIR

3 Cele KIR S.A. w obszarze SEPA Podstawowy Umożliwienie uczestnikom systemu EuroELIXIR wykorzystywania instrumentów płatniczych SEPA poprzez odpowiednie dostosowanie tego systemu do wymagań SEPA Uzupełniający Ułatwienie uczestnikom systemu uzyskania zdolności obsługi paneuropejskich instrumentów płatniczych poprzez zaoferowanie dodatkowych produktów wspomagających tj.: mechanizmu konwersji mechanizmu wspomagającego obsługę zgód konsultacje i wsparcie merytoryczne

4 Instrumenty SEPA w systemie EuroELIXIR założenia funkcjonalne Implementacja obsługi SEPA Credit Transfer (SCT) i SEPA Direct Debit (SDD), zgodnie ze standardami EPC EuroELIXIR – SEPA Scheme Compliant ACH Współistnienie nowych i obecnych rozwiązań do obsługi rozliczeń w Euro w systemie EuroELIXIR. Połączenie z systemem EBA Clearing - SEPA STEP2 brak kategorii entry-point. konieczność uczestnictwa w STEP2 bezpośrednio lub pośrednio Docelowo przewidywana też możliwość współpracy z innymi izbami m.in. w ramach stowarzyszenia EACHA

5 SEPA Credit Transfer EuroELIXIR Droga do uruchomienia 2006 – 2007 r. – konsultacje rozwiązań technicznych z bankami i z EBA Clearing czerwiec 2007 r. – publikacja wstępnej oferty SCT EuroELIXIR i pierwszych wersji specyfikacji technicznych. listopad 2007 r. – udostępnienie pierwszej wersji aplikacji rozliczeniowej dostosowanej do obsługi SCT EuroELIXIR z modułem konwersji. listopad 2007 r. – styczeń 2008r. – testy w relacji ze STEP2 grudzień 2007 r. – zawarcie porozumienia o współpracy z EBA Clearing styczeń 2008 r. – udostępnienie wersji produkcyjnej aplikacji oddziałowej do obsługi SCT EuroELIXIR 25 stycznia 2008 r. – pierwszy dzień rozliczeniowy SCT EuroELIXIR 28 stycznia 2008 r. – pierwszy rozrachunek SCT EuroELIXIR

6 SEPA Credit Transfer EuroELIXIR Implementacja obsługi SCT zgodnie ze standardami EPC Połączenie z usługą SCT STEP2 – zapewnienie zasięgu paneuropejskiego Dodatkowe komunikaty w standardzie XML Credit Transfer - podstawowa uznaniowa instrukcja płatnicza; Return – zwrot; Request for Cancellation - żądanie wycofania płatności; Status Report - informacja o odrzuconych płatnościach. odrębny mechanizm przetwarzania w EuroELIXIR osobne tabele routingu (dostępności banków) łączne sesje rozliczeniowe przetwarzanie w ramach czasowych dotychczasowych rozliczeń EuroELIXIR MT

7 SEPA Credit Transfer EuroELIXIR (2) Nowe funkcjonalności: Możliwość kierowania do systemu płatności z przyszłą datą rozrachunku do 3 dni przed datą rozrachunku Komunikat służący wycofaniu transakcji oczekujących na rozliczenie; Komunikat do realizacji zwrotu instrukcji międzysystemowej. Dodatkowo: możliwość poszerzenia standardów podstawowych SEPA w przyszłości o Additional Optional Services (AOS) przewidywane wdrożenie AOS do: obsługi zleceń na rzecz ZUS i płatności podatkowych przekazu polskich znak ó w diakrytycznych

8 Założenia funkcjonalne dodatkowy, opcjonalny moduł w aplikacji EuroELIXIR-OK. odpłatny charakter usługi zamiana formatu komunikatów pomiędzy SEPA XML i dotychczas stosowanymi formatami opcja dostosowania modułu do indywidualnych potrzeb banku usługa odpłatna realizowana na zlecenie uczestnika SEPA Credit Transfer EuroELIXIR moduł konwersji (1) SCT MT 103+ *. txt Moduł Konwersji Oryginalny SCT XML

9 Etapy wdrożenia I.konwersja komunikatów przychodzących w standardzie XML z opcją ręcznej rejestracji komunikatów wysyłanych uruchomiona od 25 stycznia 2008 r. wraz z uruchomieniem obsługi SCT w systemie EuroELIXIR II. automatyzacja konwersji komunikatów wysyłanych SCT – termin wdrożenia – marzec 2008 r. SEPA Credit Transfer EuroELIXIR moduł konwersji (2)

10 SEPA Credit Transfer EuroELIXIR Dane statystyczne (1) 3 377 SCT w EuroELIXIR w pierwszym tygodniu SEPA 31 tys. SCT w lutym br.

11

12

13 Uczestnicy Narodowy Bank Polski Bank BPH S.A. ING Bank Śląski S.A. Bank Millenium S.A. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. SEPA Credit Transfer EuroELIXIR dane statystyczne (2)

14 Opcje uczestnictwa rozliczenia wewnątrzsystemowe – bezpośrednie lub pośrednie w systemie EuroELIXIR rozliczenia międzysystemowe – za pośrednictwem NBP w systemie STEP2 – wariant podstawowy Uczestnik S2Uczestnik EE SEPA Credit Transfer w systemie EuroELIXIR Zasady uczestnictwa (1)

15 Wymogi KIR przystąpienie do systemu EuroELIXIR, złożenie formularzy - deklaracja chęci udziału w rozliczeniach SCT, wymóg min. 1 miesięcznego wyprzedzenia aktualizacja zbiorów bazowych KIR – 2 razy w miesiącu. uzyskanie pozytywnego wyniku testów obsługi komunikatów SCT, posiadanie identyfikatora BIC, potwierdzenie zgodności z SEPA – Adherence Agreement – EPC (ZBP), uzyskanie statusu uczestnika SCT STEP2 - rozliczenia międzysystemowe zgłoszenie do SCT STEP2 poprzez NBP aktualizacja Tabel Routingu STEP2 1 raz w miesiącu, z zachowaniem m.in. 1,5 miesięcznego wyprzedzenia. SEPA Credit Transfer EuroELIXIR zasady uczestnictwa

16 SEPA Direct Debit EuroELIXIR Założenia funkcjonalne odrębna względem SEPA Credit Transfer usługa w systemie EuroELIXIR - osobne tabele routingu (dostępności banków) połączenie z systemem SEPA STEP2 – wariant podstawowy uczestnictwo NBP w SEPA STEP2 model funkcjonowania rozliczeń międzysystemowych uzależniony od decyzji NBP o przystąpieniu do SEPA Direct Debit w systemie STEP2 opcja ustanowienia dodatkowych połączeń z innymi izbami uwarunkowania prawne – implementacja PSD Brak podstaw prawnych stosowania SEPA Direct Debit w relacjach międzynarodowych do zakończenia implementacji PSD – 1 listopada 2009r.

17 I.udostępnienie środowiska testowego SDD planowany termin – I połowa 2009 r II. uruchomienie obsługi SDD w trybie produkcyjnym planowany termin – do 1 listopada 2009 r. termin uzależniony jest od: daty zakończenia implementacji zapisów PSD zakończenia prac EPC nad SDD zainteresowania banków udziałem w rozliczeniach SDD SEPA Direct Debit EuroELIXIR Harmonogram wdrożenia

18 Mechanizm obsługi zgód usługa oparta o eArchiwum - skanowanie, archiwizowanie i udostępnianie papierowych zgód na stosowanie polecenia zapłaty wykorzystanie Witryny do wymiany informacji związanych z rozliczeniami KIR S.A. jako bazy pozwalającej bankom szybko wyszukać obraz zgody klienta KIR S.A. jako zaufana strona trzecia gwarantująca, że obraz dokumentu jest wiernym odwzorowaniem papierowego oryginału dostarczonego przez Wierzyciela zakładana obsługa zgód krajowego Polecenia Zapłaty (w PLN) a w przyszłości obsługa zgód SEPA DD

19 Dłużnik Bank Wierzyciela Papierowy dokument zgody (1 egzemplarz) Witryna udostępniana bankom (obrazy dokumentów) Bank Dłużnika Zdematerializowana zgoda na stosowanie polecenia zapłaty Archiwum zgód Zgoda na obciążanie rachunku Dłużnika Wierzyciel Mechanizm obsługi zgód – wariant I

20 Dłużnik Bank Wierzyciela Papierowy dokument zgody (1 egzemplarz) Witryna udostępniana bankom (obrazy dokumentów) Bank Dłużnika Skanowanie Papierowy dokument zgody Informacja o nowym dokumencie umieszczonym na witrynie Archiwum zgód Zgoda na obciążanie rachunku Dłużnika Wierzyciel Mechanizm obsługi zgód – wariant II

21 Weryfikacja zgodności z SEPA w zakresie rozliczeń płatna usługa dodatkowa do obsługi instrumentów SEPA założenia funkcjonalne charakter: dwudniowe konsultacje i spotkania warsztatowe ze specjalistami KIR S.A. dotyczące warunków uzyskania zgodności z SEPA możliwość sprawdzenia zgodności generowanych komunikatów ze standardem SEPA (Credit Transfer i Direct Debit) miejsce: w banku lub w Izbie Korzyści usługa umożliwia bankom lepsze przygotowanie do testów obsługi instrumentów SEPA i złożenia deklaracji zgodności – Adherence Agreement

22 Korzyści dla banków możliwość zaistnienia w SEPA; produkty dodatkowe – ułatwienie procesu wdrażania i obsługi instrumentów SEPA obsługa instrumentów SEPA w ramach obecnie eksploatowanych aplikacji EuroELIXIR dostosowanie standardów SEPA do specyfiki polskiego systemu płatniczego, w tym obsługa polskich znaków diakrytycznych i lokalnych typów płatności połączenie z paneuropejską izbą rozliczeniową STEP2 za pośrednictwem NBP, co pozwala na obniżenie kosztów uczestnictwa banków

23 Dodatkowe inicjatywy KIR S.A. w obszarze SEPA Izba jest zaangażowana w następujące przedsięwzięcia: prace Europejskiej Rady Płatności (EPC) - grupa OITS SEPA Polska – w ramach ZBP udział w SEPA Forum Polska i wszystkich grupach roboczych, wparcie procesu ustanawiania Additional Optional Services, konsultacje dokumentacji SEPA (EPC) i ich polskich wersji językowych; międzynarodowe konsultacje projektu Payment Services Directive oraz wdrażanie zapisów dyrektywy do polskiego prawodawstwa; prace EACHA powołanie stowarzyszenia i udział w organach decyzyjnych, konsultacje założeń technicznych współpracy (interoperability).

24 Perspektywy rozwoju systemu KIR Poszerzanie palety obsługiwanych instrumentów i usług wspierających rozliczenia SEPA Ustanowienie dodatkowych połączeń z europejskimi izbami rozliczeniowymi Migracja rozrachunku na Single Shared Platform TARGET2 Polska w Strefie Euro Funkcjonalność systemów ELIXIR i EuroELIXIR zostanie prawdopodobnie połączona Rozrachunek systemu będzie już dokonywany na SSP TARGET2 – brak konieczności wprowadzania dodatkowych zmian. Szczegółowy scenariusz uzależniony od terminu i scenariusza przyjęcia Euro przez Polskę

25 Dziękuję za uwagę dr Tomasz Jończyk Dyrektor Departamentu Rozliczeń tel. 022 546 03 35; 0 695 193 035 e-mail : tomasz.jonczyk@kir.com.pl


Pobierz ppt "EuroELIXIR w SEPA pierwsze doświadczenia i plany rozwoju dr Tomasz Jończyk Dyrektor Departamentu Rozliczeń Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Warszawa, 31."

Podobne prezentacje


Reklamy Google