Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

28 stycznia 2008 r. Warszawa, Klub Bankowca

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "28 stycznia 2008 r. Warszawa, Klub Bankowca"— Zapis prezentacji:

1 28 stycznia 2008 r. Warszawa, Klub Bankowca
Spotkanie inauguracyjne z okazji startu Systemu Polecenia Przelewu SEPA- SEPA Credit Transfer Scheme 28 stycznia 2008 r. Warszawa, Klub Bankowca

2 Program spotkania 10:00- Wystąpienie Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa ZBP 10:20- Wystąpienie Pana Adama Tochmańskiego, Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego w NBP 10:40- Wystąpienie Pana Kazimierza Małeckiego, Prezesa Krajowej Izby Rozliczeniowej SA 11:00- Wystąpienie Pana Remigiusza Kaszubskiego, Koordynatora Krajowego Programu SEPA 11:30- Uroczystość wręczenia wyróżnień „Lider SEPA w Polsce” 12:00- Lunch

3 Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA, ZBP
Budowa Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA)- Zarys sytuacji na szczeblu krajowym i paneuropejskim Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA, ZBP

4 SEPA- Jednolity Obszar Płatności w Euro
Jednolity rynek usług płatniczych, gdzie konsumenci i przedsiębiorcy będą mogli dokonywać płatności w sposób tak łatwy, szybki, bezpieczny i tani jak obecnie swoich krajach. Waluta transakcji- tylko euro Zakres geograficzny: 31 państw Europy (27 państw UE+ EOG)

5 RYNEK USŁUG PŁATNICZYCH WŁADZE PAŃSTWOWE, REGULATORZY
OBECNA SYTUACJA NA RYNKU USŁUG PŁATNICZYCH SAMOREGULACJA REGULACJA RYNEK USŁUG PŁATNICZYCH BANKI WŁADZE PAŃSTWOWE, REGULATORZY SEPA PSD

6 SEPA w Europie Inicjatywa Komisji Europejskiej
Dwupłaszczyznowe unormowanie rynku usług płatniczych: Harmonizacja prawna- Payment Services Directive Nowe standardy i zasady dokonywania płatności (instrumenty płatnicze)- samoregulacja sektora bankowego: SEPA Administracja europejska i Europejski Bank Centralny Europejska Rada ds. Płatności- EPC

7 Komponenty SEPA Polecenie Przelewu SEPA- SCT Start SCT Scheme- początek migracji: Banki polskie przystępują do Systemu Polecenia Przelewu SEPA i oferują swoim klientom krajowe i transgraniczne usługi polecenia przelewu SEPA koniec migracji- transgraniczne i krajowe płatności w euro dokonywane w oparciu o zasady i standardy SEPA Polecenie Zapłaty SEPA- SDD Start- uwarunkowany transpozycją PSD do prawa krajowego, oraz ostateczną sytuacją na arenie paneuropejskiej- nie wcześniej niż listopad 2009 Zakończenie migracji- ??: uwarunkowane datą jej startu, postępem implementacji na szczeblu paneuropejskim oraz zapotrzebowaniem rynkowym. Karty płatnicze SEPA Start migracji okres przejściowy: stopniowe wycofywanie kart opartych o pasek magnetyczny i zastępowanie ich kartami EMV, przystosowywanie terminali oraz bankomatów; zakończenie migracji do technologii mikroprocesorowej- karty z paskiem magnetycznym niedozwolone

8 SEPA w Polsce Misja SEPA Polska:
Narodowy Bank Polski Rada ds. Systemu Płatniczego Zarząd Związku Banków Polskich Ministerstwo Finansów SEPA Forum Polska Komitet ds. Systemu Płatniczego Rada Bankowości Elektronicznej Rada Wydawców Kart Bankowych Sekretariat SEPA Polska EUROPEJSKA RADA DS. PŁATNOŚCI Przedstawiciele Użytkowników Końcowych GR ds. Polecenia Przelewu GR ds. Poleceni a Zapłaty GR ds. Kart SEPA GR ds. SECA GR ds. Infrastruktury Polski Komitet Użytkowników SWIFT Misja SEPA Polska: Przygotowanie polskiego sektora bankowego do wdrożenia Programu SEPA z uwzględnieniem lokalnej specyfiki oraz interesu polskiego systemu płatniczego.

9 Podsumowanie działalności SEPA PL
Czerwiec 2006 Organizacja Sekretariatu SEPA PL, Grup Roboczych, zasad działania Nawiązanie współpracy z NBP, KIR SA, MF, Visa, MasterCard, RWKB, RBE, FTB, KAR Wrzesień 2006 Rozpoczęcie prac struktury SEPA Polska Analizy komponentów SEPA Rekomendacje Grup Roboczych Czerwiec 2007 Pierwszy projekt Krajowego Planu Implementacji i Migracji SEPA Październik 2007 Zakończenie I etapu prac nad Krajowym Planem Implementacji i Migracji SEPA- Uchwała Zarządu ZBP 28 stycznia 2007 Start Systemu Polecenia Przelewu SEPA Luty 2007 Znowelizowana wersja Krajowego Planu Implementacji i Migracji SEPA

10 Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA
Celem Krajowego Planu Implementacji Migracji SEPA jest usystematyzowanie informacji o zakresie zadań, oraz drodze i poszczególnych krokach do realizacji założeń SEPA. Istotną funkcją jest też uwidocznienie instytucjom zaangażowanym w proces wdrażania SEPA (w szczególności bankom, administracji publicznej i dostawcom infrastruktury), jakie obowiązki na nich spoczywają.

11 Podmioty zaangażowane w konsultacje Planu
Narodowy Bank Polski Ministerstwo Finansów Członkowie SEPA Polska Rady i Komitety przy Związku Banków Polskich: Rada Bankowości Elektronicznej Forum Technologii Bankowych Rada Wydawców Kart Bankowych Komitet Agentów Rozliczeniowych Komitet ds. Systemu Płatniczego Inne podmioty: Krajowa Izba Rozliczeniowa SA Polski Komitet Użytkowników SWIFT Banki

12 Polecenie przelewu SEPA
Szybka, efektywna, w pełni zautomatyzowana, oparta na wspólnych otwartych standardach, zasadach i najlepszych praktykach płatność w euro Waluta rachunku jest obojętna Standard XML (ISO 20022) Zasięg: cały obszar SEPA- 27+4

13 Uczestnictwo w systemie SEPA CREDIT TRANSFER- warunki formalne
Przystąpienie poprzez złożenie aplikacji „Adherence Agreement” Stosowanie zasad wyrażonych w SCT Scheme Rulebook: Maksymalne cykle czasowe, Standardy, Formaty danych Zasady schematu, etapy realizacji płatności itp.

14 Uczestnictwo w systemie SEPA CREDIT TRANSFER- warunki techniczne
Przystosowanie do zasad SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook, w tym: Uzyskanie zdolności odbioru komunikatów SCT ( ) Uzyskanie zdolności wysyłania komunikatów SCT (do końca 2008); Interoperacyjność, dostosowanie infrastruktury przetwarzania Przystosowanie systemów wewnętrznych banków

15 Liczba Uczestników SCT Scheme
Austria- 721 Belgia- 35 Bułgaria- 10 Grecja- 16 Irlandia- 9 Malta- 11 Włochy- 624 Szwajcaria- 62 Cypr- 10 Niemcy- 1843 Dania- 113 Hiszpania- 177 Finlandia- 7 Francja- 226 Lichtenstein- 3 Słowenia- 21 Holandia- 38 Węgry- 11 Islandia- 4 Litwa- 7 Łotwa- 14 Norwegia- 25 Polska- 14 (15*) Portugalia- 19 Rumunia- 14 Szwecja- 3 Słowacja- 5 Czechy- 5 Wielka Brytania- 18 Estonia- 4 Guiana Francuska- 1 Gibraltar- 3 Martynika- 4 Guadeloupe- 5 Reunion- 4

16 Uczestnicy Systemu Polecenia Przelewu- Polska
Stan na 28 STYCZNIA 2008 R. NARODOWY BANK POLSKI BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA ABN AMRO BANK POLSKA SA BPH-PBK SA BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA RAIFFEISEN BANK POLSKA SA FORTIS BANK POLSKA SA MILLENNIUM BANK SA PKO BP SA KREDYT BANK SA WESTLB POLSKA SA DEUTSCHE BANK PBC SA DEUTSCHE BANK POLSKA SA BNP PARIBAS * ING BANK ŚLĄSKI SA * BNP Paribas posiada status oddziału instytucji kredytowej w Polsce, w związku z czym nazwa nie jest uwidoczniona w Rejestrze. BNP Paribas jest jednak w stanie obsługiwać Polecenie Przelewu SEPA.

17 Rok 2008 „Rokiem SEPA”

18 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "28 stycznia 2008 r. Warszawa, Klub Bankowca"

Podobne prezentacje


Reklamy Google