Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bank centralny w SEPA Konferencja „ ROK SEPA” Adam Tochmański

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bank centralny w SEPA Konferencja „ ROK SEPA” Adam Tochmański"— Zapis prezentacji:

1 Bank centralny w SEPA Konferencja „2008 - ROK SEPA” Adam Tochmański
Warszawa, r. Bank centralny w SEPA Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski

2 Agenda SEPA z pozycji Eurosystemu SEPA z pozycji NBP Działania NBP powiązane z SEPA

3 Agenda SEPA z pozycji Eurosystemu SEPA z pozycji NBP Działania NBP powiązane z SEPA

4 Zadania Eurosystemu w zakresie SEPA
Eurosystem wspiera SEPA i pełni rolę katalizatora zmian w tym zakresie wobec sektora prywatnego, w tym m.in.: monitoruje postęp w realizacji projektu SEPA, przedstawia wytyczne i oczekiwania co do powstania detalicznego rynku płatniczego, współpracuje z sektorem publicznym, aby zapewnić możliwie jak najwcześniejsze przyjęcie produktów płatniczych SEPA przez ten sektor we wszystkich krajach, uczestniczy w akcji informacyjnej nt. SEPA.

5 Przykład pełnienia przez Eurosystem roli katalizatora zmian
Określenie we wrześniu 2007 r. rekomendacji EBC do wprowadzenia do krajowych planów migracji na SEPA, w tym: Zakres banków przystępujących do SCT od 28 stycznia 2008 r. i, w razie niepełnego przystąpienia, spodziewana data zaoferowania przez pozostałe banki usługi SCT Informacja o stopniu przygotowania administracji publicznej i przedsiębiorstw oraz wskazanie daty ich przygotowania do SEPA Informacja o zdolności infrastruktury rozliczeniowej do wysyłania i otrzymywania SCT oraz spełniania kryteriów stania się infrastrukturą „SEPA compliant” Zdefiniowanie masy krytycznej płatności i spodziewanej daty końca migracji Strategia zarządzania dotychczasowymi upoważnieniami klientów w ramach SDD Harmonogram implementacji EMV Wskazanie klientom źródeł informacji o SEPA, wyjaśnienie standardów SEPA oraz informacja o zmianach, prawach, zobowiązaniach i możliwości rozstrzygania sporów w związku z SEPA Opublikowanie AOS w języku angielskim

6 Ocena Eurosystemu SEPA jest faktem, ale Eurosystem wzywa do usunięcia wszelkich barier technicznych, prawnych i handlowych pomiędzy obecnie funkcjonującymi krajowymi rynkami płatniczymi, a także do: udostępnienia modeli poleceń przelewu i zapłaty SEPA wszystkim użytkownikom, usunięcia barier technicznych uniemożliwiających pełną i szeroką akceptację kart płatniczych w obrocie transgranicznym (w tym wspiera utworzenie nowej europejskiej organizacji kartowej oraz możliwe dostosowanie systemów trójstronnych do standardów SEPA).

7 Agenda SEPA z pozycji Eurosystemu SEPA z pozycji NBP Działania NBP powiązane z SEPA

8 Rola Narodowego Banku Polskiego
Popieranie projektu SEPA. Udział przedstawicieli NBP w pracach SFP i Grup Roboczych w charakterze obserwatora. Opiniowanie dokumentów i rekomendacji Grup Roboczych i SFP. Bieżące śledzenie postępu prac nad realizacją projektu SEPA w Polsce, w tym poprzez Radę ds. Systemu Płatniczego. Współpraca z Eurosystemem. Promocja obrotu bezgotówkowego i migracji na elektroniczne instrumenty płatnicze SEPA. Działania na rzecz bezpiecznego i efektywnego obrotu gotówkowego zgodnie z założeniami SECA. Przygotowanie ewentualnych regulacji prawnych dotyczących stosowania standardów SEPA przez polskie banki lub współpraca w przygotowaniu ich przez inne podmioty. Uczestnictwo w TARGET2, umożliwiające funkcjonowanie systemu EuroELIXIR. Współpraca w zakresie budowania AOS.

9 Udział NBP w rozliczaniu płatności w euro w 2007 r.
Oddziały NBP NBP SORBNET KIR SA ELIXIR RPW Banca d’Italia SWIFT Banki TARGET SWAT BIREL EuroELIXIR EBA CLEARING STEP-2 EURO1 KDPW SORBNET -EURO

10 Co ostatnio zostało zrobione w NBP w zakresie rozliczania płatności w euro?
Przygotowanie i publikacja zarządzenia nr 17/2007 Prezesa NBP z dnia 3 października 2007 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach Zgłoszenie do EBA Clearing bezpośredniego uczestnictwa NBP i 5 banków (Bank BPH S.A., Bank Millenium S.A., ING Bank Śląski S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A., PKO BP S.A.) w systemie STEP2 SCT Październik 2007 r. – ostateczna decyzja Zarządu NBP o udziale NBP w systemie TARGET2 od 19 maja 2008 r. Udział w testach STEP2 SCT i TARGET2 przez NBP i polskie banki Zgłoszenie do NASO udziału NBP w schemacie SEPA Credit Transfer od 28 stycznia 2008 r. – rozliczanie SEPA SCT w STEP2 SCT z udziałem NBP i 5 polskich banków za pośrednictwem NBP i KIR SA

11 Co w najbliższym czasie będzie zrobione przez NBP w zakresie rozliczania płatności w euro?
19 maja 2008 r. – utworzenie systemu TARGET2-NBP w ramach SSP i przeniesienie rozliczeń NBP i pierwszych trzech banków do tego systemu z systemu SORBNET-EURO oraz przekształcenie systemu SORBNET-EURO w PHA w ramach TARGET2 Możliwość uczestnictwa pośredniego poprzez NBP w STEP2 SCT przez nowe banki, w tym m.in. w następujących zaplanowanych okienkach: Okienko nr 6: Przystąpienie do testów 12V-23V Przeprowadzenie testów 26V-20VI Włączenie do systemu 7VII Okienko nr 7: Przystąpienie do testów 8IX-19IX Przeprowadzenie testów 22IX-17X Włączenie do systemu 3XI

12 Udział NBP w rozliczaniu płatności w euro po maju 2008 r.
Oddziały NBP NBP SORBNET 3 banki KIR SA ELIXIR RPW SSP SWIFT TARGET2- NBP Banki SWAT EuroELIXIR EBA CLEARING STEP2 XCT EURO1 KDPW SORBNET -EURO STEP2 SCT

13 Przystąpienie NBP do schematu SEPA Direct Debit
Oczekiwania środowiska bankowego analogiczne do SCT NBP w SEPA DD może oznaczać konieczność udostępnienia usługi klientom NBP NBP w roli banku dłużnika = ryzyko kredytowe Prawny zakaz kredytowania przez NBP budżetu państwa Możliwe rozwiązania: Zmiana regulacji prawnych Przystąpienie NBP do SDD wyłącznie w roli banku pośredniczącego (wariant aktualnie konsultowany z EPC oraz EBA)

14 Agenda SEPA z pozycji Eurosystemu SEPA z pozycji NBP Działania NBP powiązane z SEPA

15 Powiązanie SEPA z rozwojem obrotu bezgotówkowego w Polsce
Rozliczenia bezgotówkowe - zamierzony stan po wejściu Polski do strefy euro Rozliczenia bezgotówkowe - stan obecny Płatności w euro Płatności SEPA Płatności w złotych Płatności w euro Płatności SEPA

16 Podjęte i przewidywane działania NBP w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce
Diagnoza stanu obecnego w Polsce i w UE: - zidentyfikowanie przyczyn słabej pozycji Polski na tle UE w wykorzystaniu bezgotówkowych instrumentów płatniczych - zidentyfikowanie kluczowych czynników sukcesu w innych krajach Analiza korzyści wynikających z rozwoju obrotu bezgotówkowego dla Polski Wypracowanie ogólnokrajowej strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego (z udziałem Koalicji na Rzecz Obiegu Bezgotówkowego i Mikropłatności i ze wsparciem Rządu)

17 Harmonogram przygotowania strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce
Diagnoza stanu obecnego - IX.2007-IV.2008 Analiza korzyści - do VI.2008 Założenia do strategii - do IX.2008 Opracowanie strategii i akceptacja jej w środowisku bankowym - do XII.2008 Przedłożenie strategii Rządowi - I.2009

18 Dziękuję za uwagę adam.tochmanski@mail.nbp.pl


Pobierz ppt "Bank centralny w SEPA Konferencja „ ROK SEPA” Adam Tochmański"

Podobne prezentacje


Reklamy Google