Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 ENERGIA ATOMOWA PIONIERZY ODKRYĆ Promieniotwórczość i jej skutki. Opracowała :Krystyna Sitko

3 ENERGIA ATOMOWA Jest to energia uzyskiwana z: rozszczepienia bardzo ciężkich jąder takich jak uran, pluton czy tor, rozszczepienia bardzo ciężkich jąder takich jak uran, pluton czy tor, syntezy lekkich pierwiastków na przykład helu i litu. syntezy lekkich pierwiastków na przykład helu i litu. W obu przypadkach uwalniana jest energia wiązania jądrowego, która przewyższa około milion razy energię uwalnianą w reakcji chemicznej np. przy rozszczepieniu 1 g uranu uzyskuje się tyle energii, co przy spaleniu ponad 2 t węgla. W obu przypadkach uwalniana jest energia wiązania jądrowego, która przewyższa około milion razy energię uwalnianą w reakcji chemicznej np. przy rozszczepieniu 1 g uranu uzyskuje się tyle energii, co przy spaleniu ponad 2 t węgla.

4 Energię jądrową można uzyskiwać w sposób: kontrolowany w wyniku rozszczepienia atomów (paliwa jądrowego) pod wpływem neutronów powolnych w sposób łańcuchowy - w reaktorach jądrowych, niekontrolowany - broń jądrowa, zarówno rozszczepieniowa, jak i termojądrowa neutron

5 Reakcja rozszczepienia polega na rozbiciu jądra uranu (izotop 235) na dwa mniejsze jądra o masach przypadkowych, najczęściej w stosunku około 2:3 z wydzieleniem neutronów.

6 Reakcja łańcuchowa Reakcja łańcuchowa Uwolnione neutrony mogą wywołać następne reakcje rozszczepienia inicjując w ten sposób reakcję łańcuchową.

7 Reaktor jądrowy Jest to urządzenie, w którym przeprowadza się z kontrolowaną szybkością reakcję rozszczepienia jąder atomowych. W tym celu wprowadza się do reaktora substancje pochłaniające neutrony. Są to na przykład bor lub kadm. Substancje te umieszczone są w prętach zwanych regulacyjnymi. Moderator służy do spowalniania neutronów poprzez zderzenia neutronów z jądrami moderatora. Rdzeń reaktora jądrowego

8 1.Pierwotny obieg wody 2.Sztuczny zbiornik obudowa rdzenia 3.Pręty paliwowe 4.Wtórny obieg wody 5.Wytwornica pary 6.Suszarka pary 7.Rdzeń reaktora 8.Pompa

9 PIONIERZY ODKRYĆ Wilhelm Roentgen w 1895 roku odkrył promienie elektromagnetyczne mające zdolność przenikania ciała stałego. Ze względu na ich tajemniczość nazwał je promieniami X. Wilhelm Roentgen w 1895 roku odkrył promienie elektromagnetyczne mające zdolność przenikania ciała stałego. Ze względu na ich tajemniczość nazwał je promieniami X.

10 Antonie Henri Becquerel Antonie Henri Becquerel ODKRYWCA PROMIENIOTWÓRCZOŚCI w 1896r zaobserwował, że związki uranu powodują zaczerwienienie kliszy fotograficznej i wysyłają jakieś niewidzialne promieniowanie. Od jego nazwiska nazwano jednostkę promieniotwórczości - Bekerel (Bq).

11 Pracowali nad dogłębnym poznaniem zjawiska promieniotwórczości. W 1903 roku otrzymali wraz z Becquerelem nagrodę Nobla. Odkryli dwa nowe pierwiastki promieniotwórcze rad i polon. Maria Curie- Skłodowska i Piotr Curie

12 Irena Joliot-Curie i jej mąż Fryderyk Joliot w 1934 roku dokonali odkrycia sztucznej promieniotwórczości. Przeprowadzili doświadczenie polegające na bombardowaniu atomów glinu jądrami helu, w wyniku czego powstawały atomy fosforu. Za to odkrycie w 1935r otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii.

13 Otto Hahn i Lise Meitner W roku 1938 roku, w trakcie pracy w laboratorium w Berlinie, Otto Hahn, niemiecki fizyko-chemik, oraz jego podwładny Fritz Strassman bombardując atomy uranu neutronami, spostrzegli w badanych próbkach obecność innego pierwiastka, a konkretnie baru. Jądro uranu absorbując neutrony rozpada się na dwie w przybliżeniu równe części emitując przy tym kilka neutronów i dużą ilość energii. Neutrony te mogłyby zostać zaabsorbowane przez inne jądra uranu, pobudzając je do rozpadu, emisji następnych neutronów i kolejnej dawki energii. Reakcja ta zwana reakcją rozszczepienia jądra atomowego posłużyła do skonstruowania pierwszego reaktora jądrowego - 1942 rok

14 Jacob Robert Oppenheimer W latach 1942-45 kierował pracami nad budową bomby atomowej w ośrodku badań w Los Alamos. J. Był dyrektorem naukowym projektu Manhattan - przedsięwzięcia mającego na celu opracowanie pierwszej broni atomowej, trwającego w czasie II wojny światowej. Z tego powodu jest nazywany ojcem bomby atomowej.

15 PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ I JEJ SKUTKI Promieniotwórczość - to zjawisko samorzutnego rozpadu jąder połączone z emisją cząstek beta, cząstek alfa, promieniowania gamma. Na przemianę jądra nie mają wpływu czynniki zewnętrzne takie jak: temperatura, pole magnetyczne czy skupienie materiału promieniotwórczego. Promieniotwórczość możemy podzielić na: Promieniotwórczość - to zjawisko samorzutnego rozpadu jąder połączone z emisją cząstek beta, cząstek alfa, promieniowania gamma. Na przemianę jądra nie mają wpływu czynniki zewnętrzne takie jak: temperatura, pole magnetyczne czy skupienie materiału promieniotwórczego. Promieniotwórczość możemy podzielić na: promieniotwórczość naturalną, która towarzyszy przemianom jądrowym izotopów występujących w przyrodzie, promieniotwórczość naturalną, która towarzyszy przemianom jądrowym izotopów występujących w przyrodzie, promieniotwórczość sztuczną zachodzącą w jądrach atomów otrzymywanych sztucznie - poprzez bombardowanie jąder trwałych pierwiastków cząstkami alfa oraz beta promieniotwórczość sztuczną zachodzącą w jądrach atomów otrzymywanych sztucznie - poprzez bombardowanie jąder trwałych pierwiastków cząstkami alfa oraz beta

16 Promieniowanie (alfa) Pierwszy rodzaj promieniowania ma bardzo niewielki zasięg, zaledwie kilka centymetrów w powietrzu, może być zatrzymane przez kartkę papieru. Pierwszy rodzaj promieniowania ma bardzo niewielki zasięg, zaledwie kilka centymetrów w powietrzu, może być zatrzymane przez kartkę papieru. Jeżeli znajdzie się w polu elektrycznym odchyla się w kierunku ujemnym. Jeżeli znajdzie się w polu elektrycznym odchyla się w kierunku ujemnym. Promieniowanie ß (beta) Promieniowanie ß (beta) Jest to promieniowanie, które w polu elektrycznym odchyla się w kierunku dodatnim bieguna elektrycznego. Ma dłuższy zasięg ( kilkadziesiąt centymetrów) i większą przenikliwość od promieni. Można stosunkowo łatwo je zatrzymać. Do tego celu wystarczy płytka metalowa. Jest to promieniowanie, które w polu elektrycznym odchyla się w kierunku dodatnim bieguna elektrycznego. Ma dłuższy zasięg ( kilkadziesiąt centymetrów) i większą przenikliwość od promieni. Można stosunkowo łatwo je zatrzymać. Do tego celu wystarczy płytka metalowa.

17 Promieniowanie gamma ɤ Promieniowanie to nie wychyla się w polu elektrycznym. Wykazuje bardzo dużą przenikliwość. Do jego zatrzymania potrzeba płyty ołowianej grubości kilku centymetrów.

18 Zasięg promieniowania, ß i Zasięg promieniowania, ß i ɤ

19 Zastosowanie izotopów promieniotwórczych ZASTOSOWANIE IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH Oznaczanie wielu minerałów i szczątków organizmów Przemysł energetyczny - elektrownie Jądrowe Badania procesów chemicznych Medycyna – w diagnostyce, w terapii nowotworowej, do badania procesów przemiany materii Wykrywanie wad wyrobów metalowych

20 Ruiny elektrowni w Czarnobylu po wybuchu reaktora 26 kwietnia 1986 r. Promieniowanie ma również niekorzystny wpływ na rośliny i zwierzęta -powoduje pojawienie się osobników różnych od macierzystych tzw. mutantów. Niebezpieczeństwo napromieniowaniem grozi zwłaszcza po katastrofach w elektrowniach jądrowych.

21 Bibliografia 1. Czerwiński Andrzej -,,Blaski i cienie promieniotwórczości, Warszawa 1995 2. Kupczyk Bożena, Nowak Wiesława, Szczepaniak Maria Barbara - Chemia podręcznik do gimnazjum,Operon, 2008 3. Sikora Jan Z historii chemii- Nasza Księgarnia (Warszawa) 1977, 4. Strony internetowe: www.hep.fuw.edu.pl www.eduseek.pl www.wiem.onet.pl www.wikipedia.org/wiki/Chemia.pl www.wikipedia.org/wiki/Chemia.pl http://postcarbon.pl/2008/03/elektrownie-atomowe / http://postcarbon.pl/2008/03/elektrownie-atomowe /


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google