Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalne Grupy Działania w Województwie Opolskim Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Jarnołtówek, 22-23.11.2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalne Grupy Działania w Województwie Opolskim Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Jarnołtówek, 22-23.11.2007r."— Zapis prezentacji:

1 Lokalne Grupy Działania w Województwie Opolskim Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Jarnołtówek, 22-23.11.2007r.

2 Geneza Lokalnych Grup Działania Pilotażowy Program Leader + (6 LGD) Wspólne Źródła Euro-Country Górna Prosna Partnerstwo Borów Niemodlińskich Dolina Stobrawy Kraina Dinozaurów Program wdrażania podejścia Leader w woj. opolskim (6 LGD) Stobrawki Zielony Szlak Płaskowyż Dobrej Ziemi Kraina Św. Anny Nyskie Księstwo Jezior i Gór Złota Ziemia Brzeska Wieś Historyczna Inicjatywa oddolna (1 LGD) Wspólne Ścieżki

3 Początek 2006 r. liczba obszarów - 6 liczba gmin - 20 liczba mieszkańców - 185 tys. tj. około 27% uprawnionych Koniec 2007 r. liczba obszarów - 12 liczba gmin - 63 liczba mieszkańców - 493 tys. tj. około90% uprawnionych

4

5 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego 1. Wspólne Źródła Obszar:Gmina Korfantów, Biała, Prudnik Ludność: 28 tys. mieszkańców Powierzchnia: 477 km 2 Lokalna Grupa Działania realizuje projekt w schemacie II PPL+ Aktywność społeczna szansą rozwoju i nowej jakości życia na terenach wiejskich, której przyświecają trzy główne cele: 1.Wzmocnienie obszarów wiejskich pod względem gospodarczym, ekonomicznym, 2.Waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego, jego ochrona oraz gospodarcze wykorzystanie zasobów kulturowych, 3.Wsparcie mobilności społeczności, podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji umożliwiających rozwój zawodowy.

6 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego 2. Partnerstwo Borów Niemodlińskich Obszar:Gmina Komprachcice, Prószków,Niemodlin, Tułowice,Strzeleczki,Łambinowice,Dąbrowa Ludność: 64 tys. mieszkańców Powierzchnia: 812 km 2 Partnerstwo pomaga członkom Stowarzyszeniom Odnowy Wsi w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań statutowych. (opiniowanie projektów )

7 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego 3. Dolina Stobrawy Obszar: Gmina Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn Ludność: 35 tys. mieszkańców Powierzchnia: 657 km 2 Stowarzyszenie zrealizowało projekt Promocja i informacja dotycząca Programu Leader oraz LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Kluczborskiej w ramach ogłoszonego w 2006r. przez Samorząd Województwa Opolskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Współpraca makroregionalna w ramach programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim.

8 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego 4. Kraina Dinozaurów Obszar:Gmina Ozimek,Turawa, Zawadzkie,Kolonowski, Zębowice Dobrodzień Ludność: 65 tys. mieszkańców Powierzchnia: 723 km 2 Fundacja zrealizowała w ramach międzynarodowego projektu RUALTOUR spis zasobów turystycznych znajdujących się na obszarze LGD.

9 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego 5. Brzeska Wieś Historyczna Obszar: Gmina Skarbimierz, Olszanka,Lewin Brzeski Ludność: 20 tys. mieszkańców Powierzchnia: 362 km 2 Stowarzyszenie zrealizowało projekt Przewodnicy Brzeskiej Wsi Historycznej w ramach ogłoszonego w 2006r. przez Samorząd Województwa Opolskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Współpraca makroregionalna w ramach programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim Obecnie są na etapie realizacji zadania Pomysł na rozwój kluczem do sukcesu LGD Brzeska Wieś Historyczna

10 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego 6. Złota Ziemia Obszar: Gmina Grodków, Skoroszyce, Pakosławice, Kamiennik Ludność: 20 tys. mieszkańców Powierzchnia: 362 km 2 Stowarzyszenie zrealizowało projekt Internetowy Bank Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w ramach ogłoszonego w 2006r. przez Samorząd Województwa Opolskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Współpraca makroregionalna w ramach programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim.

11 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego 7. Nyskie Księstwo Jezior i Gór Obszar: Gmina Nysa, Otmuchów, Paczków, Głuchołazy Ludność: 67 tys. mieszkańców Powierzchnia: 576 km 2] W 2006r. LGD zrealizowało projekt Wakacje w Nyskim Księstwie Jezior i Gór w ramach ogłoszonego w 2006r. przez Samorząd Województwa Opolskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Współpraca makroregionalna w ramach programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim. Obecnie realizują zadanie Lato w Nyskim Księstwie Jezior i Gór-identyfikacja zasobów. Ponadto prowadzą szkolenia z zakresu pisania projektów unijnych.

12 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego 8. Płaskowyż Dobrej Ziemi Obszar: Gmina Głubczyce, Baborów, Kietrz, Branice Ludność: 51 tys. mieszkańców Powierzchnia: 673 km 2 W tym roku LGD otrzymało dofinansowanie na realizację mikroprojektu norweskiego demokracja-społeczeństwo obywatelskie w ramach którego tworzą swoje biuro. Ponadto Stowarzyszenie otrzymało w tym roku z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego dotację na realizację zadania Leader lepszą szansą na przyszłość- projekt badawczo szkoleniowy na obszarze płaskowyżu w zakresie przygotowania i realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju.

13 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego 9. Kraina Św. Anny Obszar: Gmina Strzelce Opolskie, Jemielnica, Izbicko, Gogolin Krapkowice, Zdzieszowice, Ujazd, Leśnica, Walce Ludność: 78 tys. mieszkańców Powierzchnia: 787 km 2 Stowarzyszenie zrealizowało projekt Promocja Krainy Św. Anny w ramach ogłoszonego w 2006r. przez Samorząd Województwa Opolskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Współpraca makroregionalna w ramach programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim. Obecnie realizują zadanie Aktualizacja i realizacja strategii Kraina Św. Anny

14 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego 10. Stobrawski Zielony Szlak Obszar: Gmina Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój, Murów, Łubnian, Popielów, Lubsza Ludność: 71 tys. mieszkańców Powierzchnia: 1321 km 2 Stowarzyszenie zrealizowało projekt Integracja grup formalnych i nieformalnych, zaktywizowanie społeczności, samorządów lokalnych z obszaru Stobrawski Zielony Szlak poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych w ramach ogłoszonego w 2006r. przez Samorząd Województwa Opolskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Współpraca makroregionalna w ramach programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim

15 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego 11. Euro-Country Obszar: Gmina Polska Cerekiew, Cisek, Bierawa,Reńska Wieś, Pawłowiczki Ludność: 36 tys. mieszkańców Powierzchnia: 501 km 2 Lokalna Grupa Działania realizuje projekt w schemacie II PPL+ Euro- Country zwiększenie szans rozwoju obszarów wiejskich gmin Polska Cerekiew, Cisek, Pawłowiczki, Reńska Wieś i Bierawa, który ma na celu osiągnięcie priorytetów określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach projektu organizowane są min.:kursy języka niemieckiego, szkolenia strażaków OSP z zakresu ratownictwa medycznego, organizowane są imprezy jeździectwa konnego.

16 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego 12. Górna Prosna Obszar: Gmina Praszka, Rudniki, Gorzów Śląski, Radłów, Byczyna Ludność: 45 tys. mieszkańców Powierzchnia: 658 km 2 Stowarzyszenie realizuje projekt w schemacie II PPL+ Górna Prosna-rozwój turystyki i promocja, który ma na celu rozwój turystyki i promocji obszaru LGD. Projekt obejmuje min.: kursy nauki języka angielskiego, wsparcie i doradztwo rolnicze, szkolenia dot. tworzenia gospodarstw agroturystycznych, koncepcja tworzenia szlaków turystycznych, inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą LGD, udokumentowanie wszystkich tradycyjnych obrzędów i podań

17 Lokalna Grupa Działania jako: Instytucja aplikująca o środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instytucja oceniająca projekty do dofinansowania w ramach Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej PROW Instytucja wybierająca projekty do dofinansowania w ramach tzw. małych projektów

18 Zadania LGD określone w PROW: 1. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju – dofinansowanie projektów z zakresu: Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Osi 4 Leader – tzw. małe projekty - projekty nie kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD

19 Zadania LGD określone w PROW (c.d.): 2. Realizacja projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 3. Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania

20 Działania samorządu województwa wspierające LGD: Wsparcie w skutecznej aplikacji do PROW Powiązanie odnowy wsi i podejścia Leader poprzez wspólne projekty i aktywny udział grup odnowy wsi jako trzonu LGD Wysoka jakość Lokalnych Strategii Działania Partnerstwo ze strony świata nauki

21 Dziękuję za uwagę Arkadiusz Głąb Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Referat Rozwoju Wsi e-mail: a.glab@umwo.opole.pl


Pobierz ppt "Lokalne Grupy Działania w Województwie Opolskim Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Jarnołtówek, 22-23.11.2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google