Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w Województwie Opolskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w Województwie Opolskim"— Zapis prezentacji:

1 w Województwie Opolskim
Lokalne Grupy Działania w Województwie Opolskim Szanowni Państwo chciałam Państwu przestawić kolejną inicjatywę na rzecz rozwoju wsi wdrażaną na terenie woj. Opolskiego przez samorząd województwa. W trakcie prezentacji przedstawię Państwu pokrótce genezę powstania LGD, a szczegółowo zasady funkcjonowania LGD przedstawi Państwu pan Jacek Płaczek, prezes Stowarzyszenia LGD „Stobrawski Zielony Szlak”, a chciałam skupić się na zadaniach LGD oraz samorządu województwa w nowej perspektywie finansowej. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Jarnołtówek, r.

2 Geneza Lokalnych Grup Działania
„Program wdrażania podejścia Leader w woj. opolskim” (6 LGD) Stobrawki Zielony Szlak Płaskowyż Dobrej Ziemi Kraina Św. Anny Nyskie Księstwo Jezior i Gór Złota Ziemia Brzeska Wieś Historyczna Pilotażowy Program Leader + (6 LGD) Wspólne Źródła Euro-Country Górna Prosna Partnerstwo Borów Niemodlińskich Dolina Stobrawy Kraina Dinozaurów Inicjatywa oddolna (1 LGD) Wspólne Ścieżki W 2005 r w ramach Programu Operacyjnego powstało 6 LGD (schemat I). W 2006r. dzięki rozpoczęciu inicjatywy własnej samorządu województwa i dofinansowywaniu ze środków budżetu woj. Powstało 6 kolejnych LGD Jedno LGD powstało jako inicatywa oddolna

3 Początek 2006 r. liczba obszarów - 6 liczba gmin - 20 liczba mieszkańców tys. tj. około 27% uprawnionych Koniec 2007 r. liczba obszarów - 12 liczba gmin - 63 liczba mieszkańców tys. tj. około90% uprawnionych

4

5 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego
1. Wspólne Źródła Obszar:Gmina Korfantów, Biała, Prudnik Ludność: 28 tys. mieszkańców Powierzchnia: 477 km 2 Lokalna Grupa Działania realizuje projekt w schemacie II PPL+ „Aktywność społeczna szansą rozwoju i nowej jakości życia na terenach wiejskich”, której przyświecają trzy główne cele: Wzmocnienie obszarów wiejskich pod względem gospodarczym, ekonomicznym, Waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego, jego ochrona oraz gospodarcze wykorzystanie zasobów kulturowych, Wsparcie mobilności społeczności, podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji umożliwiających rozwój zawodowy.

6 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego
2. Partnerstwo Borów Niemodlińskich Obszar:Gmina Komprachcice, Prószków,Niemodlin, Tułowice,Strzeleczki,Łambinowice,Dąbrowa Ludność: 64 tys. mieszkańców Powierzchnia: 812 km 2 Partnerstwo pomaga członkom Stowarzyszeniom Odnowy Wsi w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań statutowych. (opiniowanie projektów )

7 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego
3. Dolina Stobrawy Obszar: Gmina Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn Ludność: 35 tys. mieszkańców Powierzchnia: 657 km 2 Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Promocja i informacja dotycząca Programu Leader oraz LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Kluczborskiej” w ramach ogłoszonego w 2006r. przez Samorząd Województwa Opolskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Współpraca makroregionalna w ramach programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim”.

8 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego
4. Kraina Dinozaurów Obszar:Gmina Ozimek,Turawa, Zawadzkie,Kolonowski, Zębowice Dobrodzień Ludność: 65 tys. mieszkańców Powierzchnia: 723 km 2 Fundacja zrealizowała w ramach międzynarodowego projektu „RUALTOUR” spis zasobów turystycznych znajdujących się na obszarze LGD.

9 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego
5. Brzeska Wieś Historyczna Obszar: Gmina Skarbimierz, Olszanka,Lewin Brzeski Ludność: 20 tys. mieszkańców Powierzchnia: 362 km 2 Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Przewodnicy Brzeskiej Wsi Historycznej” w ramach ogłoszonego w 2006r. przez Samorząd Województwa Opolskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Współpraca makroregionalna w ramach programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim” Obecnie są na etapie realizacji zadania „Pomysł na rozwój” kluczem do sukcesu LGD Brzeska Wieś Historyczna”

10 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego
6. Złota Ziemia Obszar: Gmina Grodków, Skoroszyce, Pakosławice, Kamiennik Ludność: 20 tys. mieszkańców Powierzchnia: 362 km 2 Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Internetowy Bank Wzajemnej Pomocy Gospodarczej” w ramach ogłoszonego w 2006r. przez Samorząd Województwa Opolskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Współpraca makroregionalna w ramach programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim”.

11 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego
7. Nyskie Księstwo Jezior i Gór Obszar: Gmina Nysa, Otmuchów, Paczków, Głuchołazy Ludność: 67 tys. mieszkańców Powierzchnia: 576 km 2] W 2006r. LGD zrealizowało projekt „Wakacje w Nyskim Księstwie Jezior i Gór ” w ramach ogłoszonego w 2006r. przez Samorząd Województwa Opolskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Współpraca makroregionalna w ramach programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim”. Obecnie realizują zadanie „Lato w Nyskim Księstwie Jezior i Gór-identyfikacja zasobów”. Ponadto prowadzą szkolenia z zakresu pisania projektów unijnych.

12 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego
8. Płaskowyż Dobrej Ziemi Obszar: Gmina Głubczyce, Baborów, Kietrz, Branice Ludność: 51 tys. mieszkańców Powierzchnia: 673 km 2 W tym roku LGD otrzymało dofinansowanie na realizację mikroprojektu norweskiego „demokracja-społeczeństwo obywatelskie” w ramach którego tworzą swoje biuro. Ponadto Stowarzyszenie otrzymało w tym roku z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego dotację na realizację zadania „Leader lepszą szansą na przyszłość- projekt badawczo szkoleniowy na obszarze płaskowyżu” w zakresie przygotowania i realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju.

13 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego
9. Kraina Św. Anny Obszar: Gmina Strzelce Opolskie, Jemielnica, Izbicko, Gogolin Krapkowice, Zdzieszowice, Ujazd, Leśnica, Walce Ludność: 78 tys. mieszkańców Powierzchnia: 787 km 2 Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Promocja Krainy Św. Anny” w ramach ogłoszonego w 2006r. przez Samorząd Województwa Opolskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Współpraca makroregionalna w ramach programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim”. Obecnie realizują zadanie „Aktualizacja i realizacja strategii Kraina Św. Anny”

14 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego
10. Stobrawski Zielony Szlak Obszar: Gmina Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój, Murów, Łubnian, Popielów, Lubsza Ludność: 71 tys. mieszkańców Powierzchnia: 1321 km 2 Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Integracja grup formalnych i nieformalnych, zaktywizowanie społeczności, samorządów lokalnych z obszaru Stobrawski Zielony Szlak poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych ” w ramach ogłoszonego w 2006r. przez Samorząd Województwa Opolskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Współpraca makroregionalna w ramach programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim”

15 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego
11. Euro-Country Obszar: Gmina Polska Cerekiew, Cisek, Bierawa,Reńska Wieś, Pawłowiczki Ludność: 36 tys. mieszkańców Powierzchnia: 501 km 2 Lokalna Grupa Działania realizuje projekt w schemacie II PPL+ „Euro- Country zwiększenie szans rozwoju obszarów wiejskich gmin Polska Cerekiew, Cisek, Pawłowiczki, Reńska Wieś i Bierawa”, który ma na celu osiągnięcie priorytetów określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach projektu organizowane są min.:kursy języka niemieckiego, szkolenia strażaków OSP z zakresu ratownictwa medycznego, organizowane są imprezy jeździectwa konnego.

16 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa opolskiego
12. Górna Prosna Obszar: Gmina Praszka, Rudniki, Gorzów Śląski, Radłów, Byczyna Ludność: 45 tys. mieszkańców Powierzchnia: 658 km 2 Stowarzyszenie realizuje projekt w schemacie II PPL+ „Górna Prosna-rozwój turystyki i promocja””, który ma na celu rozwój turystyki i promocji obszaru LGD. Projekt obejmuje min.: kursy nauki języka angielskiego, wsparcie i doradztwo rolnicze, szkolenia dot. tworzenia gospodarstw agroturystycznych, koncepcja tworzenia szlaków turystycznych, inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą LGD, udokumentowanie wszystkich tradycyjnych obrzędów i podań

17 Lokalna Grupa Działania jako:
Instytucja aplikująca o środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instytucja oceniająca projekty do dofinansowania w ramach Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” PROW Instytucja wybierająca projekty do dofinansowania w ramach tzw. „małych projektów” LGD będą pełniły trojaką rolę:

18 Zadania LGD określone w PROW:
1. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju – dofinansowanie projektów z zakresu: Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Osi 4 Leader – tzw. małe projekty - projekty nie kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD 1. Realizacja... - powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. Poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy Os 3....środki przeznaczone na realizację tych celów LSR które przyczyniają się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich w celu poprawy warunków ekonomicznych i społecznych gospodarstw rolnych poprzez wzmacnianie potencjału ekonomicznego, restrukturyzację i modernizację oraz poprawę jakości życia pod względem jakości środowiska i krajobrazu, infrastruktury społecznej i technicznej Os 4... tzw. małe projekty - projekty nie kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD „Małe projekty” mogą dotyczyć następujących działań: organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym; promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju; inicjowania powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki; organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD; zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000,

19 Zadania LGD określone w PROW (c.d.):
2. Realizacja projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 3. Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania 2. Wszystkie działania w zakresie projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej maja na celu stymulowanie współpracy i wymianę doświadczeń pomiędzy regionalnymi LGD, krajowymi i zagranicznymi aby stworzyć pewną platformę wymiany informacji zarówno tych dobrych praktyk, jak i niebezpieczeństw i ryzyka jakie może napotkać LGD. 3.

20 Działania samorządu województwa wspierające LGD:
Wsparcie w skutecznej aplikacji do PROW Powiązanie odnowy wsi i podejścia Leader poprzez wspólne projekty i aktywny udział grup odnowy wsi jako trzonu LGD Wysoka jakość Lokalnych Strategii Działania Partnerstwo ze strony świata nauki

21 Dziękuję za uwagę Arkadiusz Głąb Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Referat Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "w Województwie Opolskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google