Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania w Public Relations program zajęć dydaktycznych z przedmiotu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania w Public Relations program zajęć dydaktycznych z przedmiotu"— Zapis prezentacji:

1 Badania w Public Relations program zajęć dydaktycznych z przedmiotu
15 godzin prowadzonych metodą ćwiczeń i konwersatoryjną dr Tomasz Płonkowski

2 1. Założenia dydaktyczne:
Cel zajęć: -zapoznać słuchaczy z podstawami teoretycznymi i praktycznymi metodami badań Public Relations, opinii publicznej i promocji, -pomóc studentom w nabyciu umiejętności niezbędnych w organizacji i przeprowadzaniu badań -nauczyć słuchaczy posługiwania się rożnymi narzędziami oceny skuteczności Public Relations

3 2. Tematyka zajęć: Podstawy badań. Badanie historyczne i ze źródeł wtórnych. Metody: ilościowe i jakościowe. Badania formalne i nieformalne. Ankieta w PR. Skale, pomiar. Rodzaje prób, statystyka Etnografia. Analiza dyskursu i fenomenologia. Teoria ugruntowana Metody zbierania danych. Obserwacja. Wywiad pogłębiony, fokusowy. Rola badań w procesach PR. Metody typowe dla PR: Badania wstępne. Badanie wizerunku Badania typowe dla PR (ocena). Ocena: produktywności, ekspozycji na przekaz, zrozumienia, zmiany zachowań Najczęściej stosowane błędy w badaniach i jak ich uniknąć. Przygotowanie raportu badawczego. Jak wybrać agencje badawcza? Rynek agencji badawczych, standardy etyczne

4 3. Literatura przedmiotu:
Seitel F.P.: Public relations w praktyce. Felberg SJO. W-wa 2003, ss R.D.Wimmer, J.R.Dominick: Mass media: metody badań. WUJ. Kraków 2008. Tworzydło D.: Pomiar efektywności działań public relations w: Olędzki J., D.Tworzydło. (red.).: Public relations. PWN. Warszawa 2006 Płonkowski T.: Badanie efektywności media relations – teoria i praktyka, w: D.Tworzydło. (red.).: Public relations. WSIiZ. Rzeszów 2003

5 4. Forma i warunki zaliczenia:
Studenci otrzymują zaliczenie z przedmiotu piszą krótkie raporty (sprawozdania) z przeprowadzonych badań oraz zdając krótki test oceniające znajomość teoretycznych partii materiału (opcjonalnie)


Pobierz ppt "Badania w Public Relations program zajęć dydaktycznych z przedmiotu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google