Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski informatyka +

2 REAKCJE JĄDROWE Emilia Szmigielska Janusz Pryzowicz
informatyka +

3 JĄDRA STABILNE I JĄDRA NIESTABILNE
Niektóre jądra atomowe są trwałe czyli stabilne Inne jądra samorzutnie przekształcają się w jądra innych pierwiastków, wysyłając promieniowanie. Takie jądra nazywamy niestabilnymi. informatyka +

4 REAKCJA CHEMICZNA A PRZEMIANA JĄDROWA
W reakcji chemicznej jądra atomów nie zmieniają się, zmieniają się jedynie połączenia atomów w cząsteczce. Inaczej dzieje się w przypadku reakcji jądrowej której jądra atomów ulegają przemianom i atomy jednego pierwiastka zmieniają się w atomy innego pierwiastka. informatyka +

5 α X Y U Th + ROZPAD ALFA (α) informatyka +
Rozpad α polega na samorzutnej emisji cząstki α (jąder helu). Każdej przemianie α towarzyszy zmniejszenie liczby masowej o cztery jednostki i zmniejszenie liczby atomowej o 2 jednostki. X A Z Y A - 4 Z - 2 + α 4 2 Th U 232 92 228 90 np. informatyka +

6 β X Y β + Bi Pb + ROZPAD BETA (β) informatyka +
Rozpad beta, to emisja elektronu i przemiana jądra atomu w jądro innego pierwiastka, który ma o jeden proton więcej. β Każda przemiana β powoduje podwyższenie liczby atomowej o jeden przy niezmienionej liczbie masowej. o -1 Y A Z X Z+1 + β o -1 Bi 214 82 Pb 83 + β np. informatyka +

7 Y X γ γ Tc + + PROMIENIOWANIE GAMMA (γ) informatyka + o A Z o
W czasie przemian alfa lub beta z jądra emitowane jest promieniowanie gamma. Promieniowanie gamma może być wysyłane z jądra również wtedy, gdy w wyniku reakcji jądrowej powstaje nowe jądro, które ma bardzo dużą energię i oddaje ją w postaci fali elektromagnetycznej, czyli fotonów. o Y A Z X + γ Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. o Tc 99 43 + γ np. informatyka +

8


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google