Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dział 3. model atomu Arystotelesa model atomu Thomsona + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dział 3. model atomu Arystotelesa model atomu Thomsona + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +"— Zapis prezentacji:

1 Dział 3

2

3 model atomu Arystotelesa

4 model atomu Thomsona + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - -

5 model atomu Bohra

6 kwantowy model atomu przestrzeń, w której z określonym prawdopodobieństwem możemy spotkać elektron

7 Symbol jądra atomowego oznaczamy podobnie jak symbol pierwiastka. A – liczba masowa Z – liczba atomowa (porządkowa) liczba protonów liczba neutronów OZNACZENIA

8 Atomy tego samego pierwiastka występują w kilku odmianach zwanych izotopami. Wszystkie izotopy tego samego pierwiastka mają identyczną liczbę ( p ) protonów w jądrze, ale różnią się liczbą ( n ) neutronów. IZOTOPY

9 Izotopy wodoru: IZOTOPY - PRZYKŁADY Izotopy węgla: - wodór - deuter - tryt - węgiel C-12 - węgiel C-14

10 Podaj liczbę protonów i neutronów wchodzących w skład jądra atomowego następujących pierwiastków: Cl, Zn, Po.

11 ROZMIAR JĄDRA ATOMOWEGO rozmiar atomu rozmiar jądra

12 ROZMIAR JĄDRA ATOMOWEGO rozmiar jądra atomowego, przy założeniu, że jest kulą, wynosi: gdzie promień wodoru liczba masowa

13 MASA I ENERGIA Masę jądra atomowego wyraża się w atomowych jednostkach masy

14 MASA I ENERGIA Masę jądra podaję się w jednostkach energii (zgodnie ze wzorem Einsteina) Można wyrazić masę w elektronowoltach

15 Masa jądra uranu 235 U wynosi 235,04392u. Jaką wartość ma masa jądra wyrażona w kilogramach, dżulach i elektronowoltach.

16

17 PRZEMIANA Cząstka – dwa protony i dwa neutrony, posiada ładunek +2e. Przykład rozpadu Ogólna postać przemiany (rozpadu)

18 PRZEMIANA Cząstka – elektron. Przykład rozpadu (rozpadowi towarzyszy emisja antyneutrina) Ogólna postać przemiany (rozpadu)

19 PRZEMIANA Cząstka – pozyton, antycząstka elektronu. Przykład rozpadu (rozpadowi towarzyszy emisja neutrina) Ogólna postać przemiany (rozpadu)

20 PROMIENIOWANIE Promieniowanie to fala elektromagnetyczna lub inaczej strumień wysokoenergetycznych kwantów.

21 STAŁA ROZPADU W próbce zawierającej N atomów niestabilnego izotopu promieniotwórczego stwierdzono, że liczba rozpadów Δ N następujących w jednostce czasu zależy tylko od liczby atomów i jest do niej proporcjonalna. Współczynnik nazywamy stałą rozpadu. lub

22 PRAWO ROZPADU Po wprowadzeniu czasu połowicznego rozpadu T 1/2, czasu po upływie którego w próbce pozostaje połowa liczby atomów izotopu gdzie

23 Izotop Rodzaj rozpadu Czas połowicznego zaniku 212 Po – polonalfa3*10 -7 s 30 P – fosforbeta +130,6 s 210 Po – polonalfa138 dni 234 U – uranalfa248 lat 14 C– węgielbeta -5730 lat

24 Szeregi promieniotwórcze to rodziny nuklidów promieniotwórczych kolejno przekształcających się jedne w drugie na drodze sekwencyjnych rozpadów alfa lub beta. Wyróżnia się ich cztery, a każdy zapoczątkowywany jest rozpadem innego bardzo długożyciowego izotopu promieniotwórczego.

25 238 U 234 Th 230 Th 226 Ra 222 Rn 218 Po 214 Pb 214 Po 214 Pb 210 Po 206 Pb Z N

26 Jaki izotop powstaje z jądra uranu 238 U w wyniku dwóch przemian alfa i dwóch przemian beta(-). Oblicz, jaka część pierwotnej masy (100g) izotopu fosforu 30 P pozostanie po czasie 34,75min.

27

28 to ciała oddziałujące siłami grawitacji lub ciała posiadające ładunki różnoimienne oddziałujące siłami elektrycznymi.

29 to najmniejsza energia, jaką należy dostarczyć układowi związanemu, aby jego składniki mogły stać się swobodne (nie oddziaływały ze sobą).

30 gdy rakieta spoczywa na Ziemi to czyli dla rakiety o masie 20 ton

31 to energia jaką posiada ciało w spoczynku (tylko w związku ze swoją masą) gdzie m 0 oznacza masę spoczynkową ciała.

32 Masa i energia są równoważnymi wielkościami. Możemy powiedzieć, że masa stanowi inną formę energii.

33 A. układ przed podziałem B. układ po podziale Przykład 1 przyrost masy układu rakieta-Ziemia przy oddalaniu do nieskończoności wynosi

34 1 g substancji odpowiada energii około 9 · 10 13 J energia ta równa jest ciepłu otrzymanemu ze spalania około 3,5 tysięcy ton węgla energia ta pozwoliłaby zasilić jedną przeciętną świetlówkę przez około 150tys lat

35 O ile różni się masa jądra helu od łącznej masy jego składników? m protonu = 1,6726 · 10 -27 kg m neutronu = 1,6749 · 10 -27 kg m jądra helu = 6,6447 · 10 -27 kg Δm = ?

36

37

38

39 Reakcja, w której uzyskano proton Uzyskanie neutronu

40 Uzyskanie pozytonu gdzie jądro fosforu jest przykładem jądra krótkożyciowego.

41


Pobierz ppt "Dział 3. model atomu Arystotelesa model atomu Thomsona + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google