Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ. Wszystkie jądra nietrwałe, a także wszystkie jądra znajdujące się w stanie wzbudzonym ulegają samorzutnej spontanicznej przemianie,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ. Wszystkie jądra nietrwałe, a także wszystkie jądra znajdujące się w stanie wzbudzonym ulegają samorzutnej spontanicznej przemianie,"— Zapis prezentacji:

1 PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ

2 Wszystkie jądra nietrwałe, a także wszystkie jądra znajdujące się w stanie wzbudzonym ulegają samorzutnej spontanicznej przemianie, prowadzącej do zmiany składu i energii jądra. Przemiany tego rodzaju, zachodzące samorzutnie, nazywają się przemianami promieniotworczymi (radioaktywnymi).

3 JEDNOSTKA RADIOAKTYWNOŚCI w układzie SI jest bekerel(Bq) 1 Bq = 1 rozpad na sekundę. Dawniej używaną, obecnie nie zalecaną jednostką był Kiur (Ci), 1 Ci = 3,7* Bq.

4 ŹRÓDŁA PROMINIOTWÓRCZOŚCI Źródłami radioaktywności są niestabilne, zarówno występujących w naturze izotopy pierwiatków, jak i wytworzonych przez człowieka. Do najbardziej znaczących należą: ³H, wytwarzany m.in. w wyniku eksperymentów termojądrowych, a także w wyniku reakcji jądrowych zachodzących w atmosferze ³H 14 C, stale produkowany przez promieniowanie kosmiczne w górnych warstwach atmosfery, obecny we wszystkich organizmach żywych, w tym w ciele człowieka C

5 40 K, obecny m.in. w minerałach i kościach, stanowiący 0,0117% całej zawartości potasu K Rn, krótko żyjący element tzw. szeregów promieniotwórczych; jest gazem, więc może uwalniać się z miejsca powstania, np. z gleby, materiałów budowlanych itp.; największe znaczenie ma 222 Rn, pochodzący z szeregu 238 U, jego okres połowicznego zaniku wynosi 3,8 dnia Rn 238 U Ra, także pierwiastek występujący w szeregach promieniotwórczych; największe znaczenie ma izotop 226 Ra z szeregu 238 U, którego okres połowicznego zaniku wynosi 1599 lat Ra

6 232 Th, długo żyjący izotop obecny w niektórych minerałach i w glebie 232 Th U, występujący w minerałach i w glebie; największe znaczenie mają: 238 U, mniej obfity izotop 235 U oraz sztucznie uzyskany 233 U – dzięki podatności na rozszczepienie są wykorzystywane w reaktorach i bombach jądrowych U Pu, uzyskiwany sztucznie z uranu; izotop 239 Pu, także podatny na rozszczepienie, stosowany jest podobnie jak uran. Pu

7 Rozrożniamy trzy głowne rodzaje promieniotworczości jądrowej: alfa, beta gamma

8 ROZPAD ALFA reakcja jądrowa rozpadu, w której emitowana jest cząstka α(jądro helu 4 2 He).helu Strumień emitowanych cząstek alfa przez rozpadające się jądra to promieniowanie alfa.Ma silne właściowści jonizujące.

9 Przykład rozpadu alfa U Th+ 4 2 He Ogólnie dla rozpadu α można napisać:

10 ROZPAD BETA Promieniowanie β to strumień swobodnych elektronów, emitowanych przez pierwiastki promieniotwórcze. Promieniowanie β może przenikać przez osłony metalowe o kilkumilimetrowej grubości.

11 PRZYKŁAD ROZKŁADU BETA Ogólnie dla rozpadu β można napisać:

12 SZEREGI PROMIENIOTWÓRCZE Systematyczne badania pierwiastkow promieniotworczych występujących w przyrodzie wykazały, że pierwiastki te można ustawić w łańcuchy - zwane rodzinami lub szeregami promieniotworczymi. Znane są 4 szeregi promieniotwórcze

13 1 szereg to szereg URANOWY

14 2 TO SZEREG AKTYNOWY

15 3 TO SZEREG TOROWY

16 CZAS POŁOWICZNEGO ZANIKU Inaczej okres półtrwania t 1/2 to czas po upływie którego połowa atomów w próbce ulega rozpadowi Jest zróżnicowany dla różnych atomów Wielkość która charakteryzuje izotopy pierwiastków promieniotworczych

17 ZADANIE Próbka zawiera 10 g izotopu 60 Co. Okres jego półtrwania wynosi 5 lat.oblicz ile gramów pozostanie izotopu po 10 latach. Masa próbki 10g5g2,5 g czas0 lat5 lat10 lat

18 BOMBA ATOMOWA Bomba atomowa czerpie swoją energię z reakcji rozszczepienia ciężkich jąder atomowych(np. Uranu lub plutonu) na lżejsze pod wpływem bombardowania neutronami. Rozpadające się jądra emitują kolejne neutrony, które bombardują inne jądra, wywołując reakcję łańcuchową.

19 Schemat dwóch metod detonowania ładunku jądrowego

20 wybuch bomby w Nagasaki w 1945 roku

21 Nagasaki 24 IX tygodni po eksplozji

22 BOMBA WODOROWA Zwana jest też bombą termojądrową. Zasada działania bomby wodorowej opiera się na wykorzystaniu reakcji termojądrowej, czyli łączenia się lekkich jąder atomowych (np. wodoru lub helu) w cięższe, czemu towarzyszy wydzielanie ogromnej ilości energii.

23 Zawiera ładunek rozszczepialny(pierwszy stopień), którego detonacja powoduje fuzję ładunku z drugiego stopnia. Ładunki drugiego stopnia mogą być łączone w prawie dowolnej ilości i wielkości (jedna reakcja fuzji inicjuje następną) W wodorowo-helowym paliwie rozpoczyna się niezwykle szybki i gwałtowny proces fuzji jąder, dzięki czemu w bardzo krótkim czasie emitowana jest energia wielokrotnie przekraczająca tę uzyskaną z pierwszego stopnia.

24 BUDOWA BOMBY WODOROWEJ Schemat budowy ładunku termojądrowego A - Stopień rozszczepienia (ładunek pierwotny) B - Stopień fuzji (ładunek właściwy (wtórny)) 1 - chemiczny materiał wybuchowy 2 - osłona z uranu próżnia 4 - pluton lub uran zawierający tryt w stanie gazowym 5 - styropian 6 - osłona uranu deuterek litu-6 (paliwo fuzji) 8 - pluton 9 - reflektordeuterek litu

25 Eksplozja bomby Ivy Mike, test bomby wodorowej, 1 listopada 1952, na atolu Eniwetok siła szacowanego wybuchu wynosiła 10,4 MT(ok.700 bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę)

26 Amerykańska bomba wodorowa B53 o równoważniku trotylowym 9 MT (megaton)


Pobierz ppt "PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ. Wszystkie jądra nietrwałe, a także wszystkie jądra znajdujące się w stanie wzbudzonym ulegają samorzutnej spontanicznej przemianie,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google