Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie dla Dyrektorów i Szkolnych Koordynatorów Miękinia 18 grudnia 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie dla Dyrektorów i Szkolnych Koordynatorów Miękinia 18 grudnia 2012r."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie dla Dyrektorów i Szkolnych Koordynatorów Miękinia 18 grudnia 2012r.

2 Konferencja/Warsztat programu eTwinning dla Dyrektor ó w i Koordynator ó w szk ó ł realizujących Rządowy program Cyfrowa szkoła Data 18 grudnia 2012 Temat: eTwinning, jako jedna z form realizacji zadań Rządowego programu Cyfrowa Szkoła Konferencja trwa od godziny 10:00 do 13:00 Program: 10-10:30 Powitanie, informacje o programie eTwinning, realizacja programu Cyfrowa Szkoła na Dolnym Śląsku- plany wsp ó łpracy między szkołami – Marek Sieczka – starszy wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Warsztatowe sesje r ó wnoległe:

3 eTwinning_skrocona_2012.ppt 10:30- 11:40- Grupa I Przedstawiciel Firmy Young Digital Planet Nasz spos ó b na lekcję w cyfrowej szkole: - interakcja na każdym poziomie - indywidualizacja nauczania - możliwość nauki w każdym miejscu - dopasowanie sprzętu i zasob ó w Grupa II – Trener eTwinning -Profesor Oświaty Ewa Kurzak, Marek Fularz – Ambasador eTwinning Praktyczne wykorzystanie możliwości programu eTwinning w realizacji założeń Cyfrowej Szkoły. 11:40- 12:00 Przerwa Kawowa

4 12:00 – 13:10 Warsztatowe sesje r ó wnoległe: Grupa I – Trener eTwinning - Profesor Oświaty Ewa Kurzak, Marek Fularz – Ambasador eTwinning; Grupa II- Przedstawiciel Firmy Young Digital Planet Nasz spos ó b na lekcję w cyfrowej szkole: - interakcja na każdym poziomie - indywidualizacja nauczania - możliwość nauki w każdym miejscu Godzina 13:10 zakończenie konferencji

5 Pomoce dydaktyczne, jakie zamierza pozyskać szkoła, powinny:

6 GminaNazwa szkoły, placówki Miejscow ość Kod poczt. PocztaUlicaLiczba uczniów w szkole Liczba uczniów w klasach IV-VI liczba uczniów w klasie IV Liczba nauczycie li uczących w klasach IV-VI Liczba nauczycie li uczących w klasach IV realizując ych program Grupa BogatyniaPubliczna Szkoła Podstawo wa w Opolnie Zdroju Opolno- Zdrój 59-920BogatyniaŚwiercze wskiego 87461088 Grupa1 Lwówek Śląski SZKOŁA PODSTA WOWA NR2 W LWÓWKU ŚLĄSKIM Lwówek Śląski 59-600LWÓWEK ŚLĄSKI AL. WOJSKA POLSKIE GO 5763261142418 Grupa1 Pielgrzym ka Szkoła Podstawo wa w Proboszc zowie Proboszc zów 59-524Pielgrzym ka Proboszc zów 723814108 Grupa1 WęgliniecSzkoła Podstawo wa w Czerwone j Wodzie Czerwona Woda 59-940WęgliniecKolejowa924917 88Grupa1 8274591555042

7 GminaNazwa szkoły, placówki Miejscowo ść Kod poczt. PocztaUlicaLiczba uczniów w szkole Liczba ucznió w w klasach IV-VI liczba uczniów w klasie IV Liczb a nauc zyciel i ucząc ych w klasa ch IV- VI Liczb a naucz ycieli ucząc ych w klasac h IV realiz ującyc h progr am Grupa JemielnoSzkoła Podstawowa w Jemielnie Jemielno56-509Jemielno 1175518138 Grupa2 KrotoszyceSzkoła Podstawowa w Zespole Szkół Krotoszyc e 59-223KROTOS ZYCE PIASTO WSKA 1005514205 Grupa2 LubinSzkoła Podstawowa nr 8 Lubin59-300LubinParkowa423192721816 Grupa2 RadwaniceZespół Szkolno- Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Mariana Falskiego w Radwanicach Radwanic e 59-160Radwanic e Szkolna19210032116 Grupa2 8324021366235

8 GminaNazwa szkoły, placówki Miejscowo ść Kod poczt. PocztaUlicaLiczba uczniów w szkole Liczba ucznió w w klasach IV-VI liczba uczniów w klasie IV Liczb a naucz ycieli ucząc ych w klasa ch IV- VI Liczba naucz ycieli ucząc ych w klasac h IV realizu jących progra m Grupa Jelenia Góra SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W JELENIEJ GÓRZE Jelenia Góra 58-506JELENIA GÓRA STANISŁ AWA MONIUS ZKI 9644861624012 Grupa3 SobótkaSzkoła Podstawowa nr 2 Sobótka55-050SobótkaM.Skłodo wskiej- Curie 131602599 Grupa3 ŚwidnicaSzkoła Podstawowa w Mokrzeszowie Mokrzeszó w 58-160ŚWIEBOD ZICE Mokrzesz ów 6728863 Grupa3 Świebodzi ce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka Świebodzi ce 58-160Świebodzi ce Ofiar Oświęcim skich 237933212 Grupa3 13996672276736

9 GminaNazwa szkoły, placówki Miejscowo ść Kod poczt. PocztaUlicaLiczba uczniów w szkole Liczba ucznió w w klasach IV-VI liczba uczniów w klasie IV Liczb a naucz ycieli ucząc ych w klasa ch IV- VI Liczba naucz ycieli ucząc ych w klasac h IV realizu jących progra m Grupa KrośniceSzkoła Podstawowa Kuźnica Czeszycka 56-320Krośnice 108561899 Grupa 4 Milicz SZKOŁA PODSTAWOWA W CZATKOWICACH Czatkowic e 56-300MILICZ SZOSOW A 44241275 Grupa 4 Oleśnica Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy Oleśnica56-400Oleśnica Świętej Jadwigi 512209811916 Grupa 4 Wisznia Mała Szkołą Podstawowa w Psarach Psary51-180 Wrocław 49 Główna129622386 Grupa 4 7933511344336

10 GminaNazwa szkoły, placówki Miejscowo ść Kod poczt. PocztaUlicaLiczba uczniów w szkole Liczba uczniów w klasach IV-VI liczba uczniów w klasie IV Liczba nauczyciel i uczących w klasach IV-VI Liczba nauczyciel i uczących w klasach IV realizując ych program Grupa Kondrato wice Zespół Szkół Publiczny ch Prusy57-150PrusyParkowa216108431911 Grupa 5 MietkówSzkoła Podstawo wa im. Ojca Świętego Jana Pawła II Mietków55-081MietkówKolejowa217114 35 15 Grupa 5 MiękiniaSzkoła Podstawo wa w MIękini Miękinia55-330MiękiniaSzkolna356169521613 Grupa 5 Środa Śląska Szkoła Podstawo wa w Zespole Szkół w Ciechowie Ciechów55-300Środa Śląska Średzka1578733138 Grupa 5 9464781636347

11 Na co należy zwrócić uwagę przy odbiorze, montażu i integracji sprzętu dostarczonego w ramach programu Cyfrowa szkoła 1. Estetyka wykonania elementów sieci przewodowej. 2.Montaż tablic multimedialnych w taki sposób, aby uczniowie od klasy IV mogli w pełni wykorzystać ich funkcjonalność. 3.Integracja tablic, wizualizerów, rzutników,, uczniowskich zestawów komputerowych z każdym komputerem używanym przez nauczyciela uczącego w klasie IV. 4. Zainstalowanie oprogramowania chroniącego laptopy przed kradzieżą. 5. Konfiguracja zestawów uczniowskich z komputerami nauczycielskimi umożliwiającymi zarządzanie zestawem. 6.Konfiguracja zestawów w taki sposób, aby umożliwić szybkie uruchomienie zestawu do pracy na lekcji. 7. Integracja pracowni ze szkolną siecią TIK. 8. Integracja urządzeń zabezpieczających z obecnie istniejącą siecią tak, aby chroniły całość sprzętu w szkole. 9. Dostosowanie prędkości transferu internetowego do wymagań projektu.

12 Sieć szkolna Administ racja szkolna Komputery i inne urządzenia uczniów i rodziców Pracownie komputero we ICIM Laptopy dla nauczycieli Elektroniczn e pomoce dydaktyczne Chmura Pracownie mobilne Inne urządzenia elektroniczn e znajdujące się w szkole JST Szk0ła

13 Realizacja działań dydaktycznych zgodnie z założeniami programu : Szkoły do 100 uczniów – 3 godziny tygodniowo; Szkoły powyżej 100 uczniów do 300 – 6 godzin tygodniowo; Szkoły powyżej 100 uczniów – 9 godzin tygodniowo.

14 Otwieram czas na pytania


Pobierz ppt "Spotkanie dla Dyrektorów i Szkolnych Koordynatorów Miękinia 18 grudnia 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google