Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Intercultural Education OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Szkoła w projekcie InterEOL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Intercultural Education OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Szkoła w projekcie InterEOL."— Zapis prezentacji:

1 Intercultural Education OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskich.www.InterEOL.netinfo@intereol.net Szkoła w projekcie InterEOL Robert Młynarz KANA Gliwice robert.mlynarz@intereol.net

2 Intercultural Education OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskich.www.InterEOL.netinfo@intereol.net Warunki uczestnictwa w programie Szkoła przystąpiła do programu wysyłając ankietę zgłoszeniową. W każdej chwili szkoła może zrezygnować z uczestnictwa wiprogramie wysyłając rezygnację wraz z wyjaśnieniem. Zgłoszenia nauczycieli nie są obecnie rejestrowane - w projekcie uczestniczy szkoła. Na stronie www.InterEOL.net będą publikowane dane szkoły (nazwa i miejscowość) wraz z adresem e-mail.

3 Intercultural Education OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskich.www.InterEOL.netinfo@intereol.net Zalety uczestnictwa Wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji. Rozbudzenie zainteresowań dziedzictwem lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim. Dialog międzykulturowy i wymiana doświadczeń. Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli. Bezpłatne materiały szkoleniowe.

4 Intercultural Education OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskich.www.InterEOL.netinfo@intereol.net Zalety uczestnictwa Wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji. Niewielka część polskich nauczycieli stosuje technologię informacyjną winauczaniu. Uczestnictwo w programie pozwoli pogłębić osobiste doświadczenia nauczycieli i uczniów w budowaniu ich wiedzy o wielokulturowości regionów w Europie z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

5 Intercultural Education OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskich.www.InterEOL.netinfo@intereol.net Zalety uczestnictwa Rozbudzenie zainteresowań dziedzictwem lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim. Nauczyciele i uczniowie szkół partnerskich swoimi działaniami rozbudzą zainteresowanie dziedzictwem międzykulturowym w środowisku lokalnym. Przygotowane WebQuesty i prace uczniowskie staną się cenną pomocą dydaktyczną na zajęciach różnych przedmiotów.

6 Intercultural Education OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskich.www.InterEOL.netinfo@intereol.net Zalety uczestnictwa Dialog międzykulturowy i wymiana doświadczeń. Uczestnicy projektu dzięki technologii informacyjnej będą mogli wymieniać swoje doświadczenia oraz prezentować wielokulturowe dziedzictwo swojego regionu. Szkoły uczestniczące w projekcie będą miały możliwość kontaktu ziinnymi szkołami partnerskimi w ramach projektu.

7 Intercultural Education OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskich.www.InterEOL.netinfo@intereol.net Zalety uczestnictwa Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli. Szkoła będzie miała możliwość przeszkolenia od 2 do 4 nauczycieli wizakresie wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji międzykulturowej. Szkolenia w Katowicach i Gliwicach. Możliwość poznania nowych metod kształcenia i nawiązania kontaktów osobistych z innymi nauczycielami.

8 Intercultural Education OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskich.www.InterEOL.netinfo@intereol.net Zalety uczestnictwa Bezpłatne materiały szkoleniowe. Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe. Dzięki pomocy partnerów projektu nauczyciele w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego będą mogli przekazać swoje doświadczenia innym nauczycielom.

9 Intercultural Education OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskich.www.InterEOL.netinfo@intereol.net Współpraca Szkoła jest partnerem, a nie podwykonawcą. Nauczyciele wraz z uczniami mogą czerpać korzyści z programu oraz w znaczący sposób wpłynąć na kształt edukacji międzykulturowej. Trzyletni okres realizacji projektu umożliwia trwałą współpracę zikoordynatorem projektu KANĄ Gliwice, partnerami oraz pomiędzy szkołami partnerskimi z Polski, Czech i Niemiec.

10 Intercultural Education OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskich.www.InterEOL.netinfo@intereol.net Co szkoła ma teraz robić? Zadbać o wypełnienie ankiet. Stworzyć warunki do realizacji lekcji różnych przedmiotów wipracowniach komputerowych lub z wykorzystaniem komputera. Kontaktować się z innymi szkołami, poznawać partnerów projektu. Wdrożyć efektywny system komunikacji wykorzystując pocztę elektroniczną.

11 Intercultural Education OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskich.www.InterEOL.netinfo@intereol.net Komunikacja z KANĄ Gliwice koordynatorem projektu Podstawowym kanałem kontaktowym jest poczta elektroniczna. Aktualności dostępne są na stronie www projektu. W przyszłości dodatkowe kanały komunikacji: czat i forum dyskusyjne.

12 Intercultural Education OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskich.www.InterEOL.netinfo@intereol.net Komunikacja z KANĄ Gliwice koordynatorem projektu Podstawowym kanałem kontaktowym jest poczta elektroniczna. Adres projektu: info@intereol.net Kontakt dla szkół: robert.mlynarz@intereol.net Upowszechnianie: agnieszka.zajaczkowska@intereol.net

13 Intercultural Education OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskich.www.InterEOL.netinfo@intereol.net Dziękuję

14 Intercultural Education OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Europejskich.www.InterEOL.netinfo@intereol.net KANA Gliwice koordynator projektu InterEOL CJD Maximiliansau Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands RODN WOM Katowice PC Český Těšín Pedagogické centrum pro polské národnostní školství


Pobierz ppt "Intercultural Education OnLine Projekt realizowany jest przy wsparciu Wspólnot Szkoła w projekcie InterEOL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google