Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Pająk, Gramwzielone.pl / SolarTest.pl

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Pająk, Gramwzielone.pl / SolarTest.pl"— Zapis prezentacji:

1 Piotr Pająk, Gramwzielone.pl / SolarTest.pl
Webinarium System zielonych certyfikatów vs. system aukcji – porównanie aktualnego i przyszłego systemu wsparcia dla OZE Piotr Pająk, Gramwzielone.pl / SolarTest.pl

2 Webinarium jest realizowane w ramach projektu pt:
OD KONSUMENTA DO PROSUMENTA czyli dlaczego warto wdrożyć inteligentne sieci w Polsce dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt ma na celu przybliżenie idei prosumenta i inteligentnych sieci energetycznych poprzez działania promocyjne i edukacyjne m.in. szkolenia on-line, kalkulator fotowoltaiczny, seminaria, porady ekspertów, interaktywny model domu!

3 PLAN WEBINARIUM SYSTEMY WSPARCIA ENERGII ODNAWIALNEJ
POLSKI RYNEK OZE W DOTYCZASOWYM SYSTEMIE WSPARCIA ZAŁOŻENIA SYSTEMU ZIELONYCH CERTYFIKATÓW ZAŁOŻENIA SYSTEMU AUKCYJNEGO ANALIZA OPŁACALNOŚCI PRZYKŁADOWEJ INWESTYCJI PV W SYSTEMIE ZIELONYCH CERTYFIKATÓW Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI SOLARTEST ANALIZA OPŁACALNOŚCI PRZYKŁADOWEJ INWESTYCJI PV W SYSTEMIE AUKCYJNYM Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI SOLARTEST

4 SYSTEMY WSPARCIA DLA OZE
SYSTEM ZIELONYCH CERTYFIKATÓW / DUŻE OZE AUKCJE (Conctracts for Differences, Feed-in Premium) / DUŻE OZE TARYFY GWARANTOWANE (FEED-IN TARIFFS – FiT) / MAŁE/DUŻE OZE NET-METERING / MAŁE OZE

5 SYSTEMY WSPARCIA DLA OZE
WYGASZANIE WYSOKICH DOPŁAT DO ENERGII ODNAWIALNEJ (FiT -> AUKCJE) OD WYSOKICH DOPŁAT DO WARUNKÓW RYNKOWYCH / OBNIŻANIE LCOE / GRID PARITY SYSTEMY WSPARCIA UKIERUNKOWANE NA KONSUMPCJĘ WŁASNĄ (NET-METERING)

6 POLSKI RYNEK OZE W DOTYCZASOWYM SYSTEMIE WSPARCIA
ŹRÓDŁO: URE

7 CO DETERMINUJE WSPIERANIE OZE W POLSCE?
CEL: 15% ZIELONEJ ENERGII W POLSKIM MIKSIE ENERGETYCZNYM DO 2020 R. CEL OZE NA 2020 R. W UNII EUROPEJSKIEJ – 20% CEL OZE NA 2030 R. W UNII EUROPEJSKIEJ – 27% ŹRÓDŁO: URE

8 POLSKI RYNEK OZE W SYSTEMIE ZIELONYCH CERTYFIKATÓW – ZAINSTALOWANE MOCE
ŹRÓDŁO: URE

9 PRODUKCJA ENERGII ODNAWIALNEJ W POLSCE
ŹRÓDŁO: URE

10 ZAŁOŻENIA SYSTEMU ŚWIADECTW POCHODZENIA ENERGII Z OZE (ZIELONYCH CERTYFIKATÓW)
ŹRÓDŁO: URE

11 PRERENCJE W RAMACH DOTYCHCZASOWEGO SYSTEMU WSPARCIA W PRAWIE ENERGETYCZNYM DLA DUŻYCH OZE
przychody ze sprzedaży zielonych certyfikatów (warunek: koncesja) / indeksacja ZC o inflację) brak rozróżnienia wysokości wsparcia na koszyki mocowe i technologiczne gwarantowana cena sprzedaży energii (cena URE, 181,55 zł/MWh w 2014) 50% redukcja opłaty koncesyjnej dla OZE o mocy nominalnej do 5 MW zwolnienie z opłat za przystąpienie do systemu zielonych certyfikatów dodatkowe świadectwa pochodzenia - certyfikaty (1) żółte, (2) czerwone i (3)fioletowe - dla producentów zielonej energii w kogeneracji (1 lub 2) oraz w instalacjach biogazowych (3), zwolnienie z akcyzy za sprzedaż zielonej energii

12 MAPA OSD – SPRZEDAWCY ZOBOWIĄZANI
Mapa OSD (sprzedawców zobowiązanych). Opracowanie: Gramwzielone.pl

13 OBOWIĄZEK OZE (%) – CEL 15% OZE W KONSUMPCJI ENERGII DO 2020
Obowiązek zakupu energii z OZE przez sorzedawców zobowiązanych w latach zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki z 18 października 2012 [w %]. Źródło: Ministerstwo Gospodarki.

14 REALIZACJA OBOWIĄZKU OZE PRZEZ SPRZEDAWCÓW ZOBOWIĄZANYCH
UISZCZENIE OPŁATY ZASTĘPCZEJ ZAKUP ŚWIADECTW POCHODZENIA W KONTRAKTACH DWUSTRONNYCH NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII

15 WARTOŚĆ OPŁATY ZASTĘPCZEJ
2008:  248,46 PLN/MWh, 2009: 258,89 PLN/MWh, 2010: ,95 PLN/MWh, 2011: ,92 PLN/MWh, 2012: ,74 PLN/MWh, 2013: ,4 zł/MWh, 2014: ,03 zł/MWh, 2015: ,03 zł/MWh

16 CENY ZIELONYCH CERTYFIKATÓW NA TGE
Średnie miesięczne ceny zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii [indeks PMOZE_A, PLN/MWh] oraz wolumen obrotów w latach [GWh]. Opracowanie Gramwzielone.pl na podstawie danych TGE. Bieżące ceny zielonych certyfikatów na TGE:

17 INDEKSY ZIELONYCH CERTYFIKATÓW NA TGE / AKTUALNE NOTOWANIA
OZEX_A - indeks transakcji sesyjnych OZEX_A_TP - indeks transakcji pozasesyjnych OZEX_A_POLPX - indeks uwzględniający obrót sesyjny i pozasesyjny

18 STAN REALIZACJI OBOWIĄZKU OZE
ŹRÓDŁO: URE

19 ZJAWISKO NADPODAŻY ZIELONYCH CERTYFIKATÓW (W TWh)
Struktura nadpodaży zielonych certyfikatów na koniec 2014 r. (dane w TWh). Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

20 SYSTEM ZIELONYCH CERTYFIKATÓW W USTAWIE O OZE
Utrzymanie wsparcia dla instalacji uruchomionych przed 2016 r. (15 lat) Stała wartość opłaty zastępczej (300,03 zł/MWh) – brak indeksacji Możliwość przejścia na system aukcyjny w osobnych aukcjach (wsparcie do 15 lat) Aukcje dla instalacji modernizowanych (brak aukcji w 2016 r) Przesunięcie terminu realizacji obowiązku OZE z 30 marca na 30 czerwca Wykluczenie wsparcia dla elektrowni wodnych >5 MW, ograniczenie wartości ZC dla współspalania o 50% (od 2016 r.), wykluczenie biomasy zanieczyszczonej, drewna i zbóż pełnowartościowych Przejście z rocznej ceny URE na kwartalną cenę URE Zwolnienia z opłaty OZE dla przedsiębiorstw energochłonnych zużywających ponad 100 GWh (w zależności od współczynnika intensywności zużycia – zwolnienie od 20% do 85%)

21 ZAŁOŻENIA SYSTEMU AUKCYJNEGO

22 SYSTEM AUKCYJNY NA ŚWIECIE
AUKCJE: M.IN. KRAJE AMERYKI POŁUDNIOWEJ, FRANCJA, WIELKA BRYTANIA, ROSJA WARUNEK WYKORZYSTANIA RODZIMEJ TECHNOLOGII AUKCJE DLA WSZYSTKICH OZE / AUKCJE PODZIELONE NA KOSZYKI MOCOWE I TECHNOLOGICZNE

23 SYSTEM AUKCYJNY W WIELKIEJ BRYTANII
KOSZYKI DLA TECHNOLOGII ROZWINIĘTYCH I ROZWIJAJĄCYCH SIĘ (BUDŻET 1 mld funtów rocznie) MECHANIZM Contracts for Difference - CfD WYGAŚNIĘCIE ZIELONYCH CERTYFIKATÓW (2015 PV >5 MW, 2017 WIATR) TECHNOLOGIE ROZWINIĘTE: BIOMASA, LĄDOWA ENERGETYKA WIATROWA, FOTOWOLTAIKA WYNIKI PIERWSZEJ AUKCJI DLA TECHNOLOGII ROZWINIĘTYCH: 5 PROJEKTÓW DLA PV (2 w cenie 50 GBP/MWh, 3 w CENIE 79 GBP/MWh, w sumie 72 MW)

24 ZASTĘPOWANIE TARYF GWARANTOWANYCH AUKCJAMI
PILOTAŻOWE AUKCJE DLA PV (400 MW w 2015 r., 300 MW w 2016 r.) AUKCJE DLA PV W 2015 r. (15 kwietnia 150 MW, 1 sierpnia 150 MW, 1 grudnia 200 MW) PUBLIKACJA GÓRNEJ CENY 8 TYGODNI PRZED AUKCJĄ NA STRONACH BUNDESNETZAGENTUR, WYMAGANIE POZWOLEŃ DOT. TERENU MAKS. CENA ZA ENERGIĘ W PIERWSZEJ AUKCJI: 0,1129 EUR/kWh SYSTEM AUKCYJNY W NIEMCZECH

25 SYSTEM AUKCYJNY W USTAWIE O OZE (1)
Dla instalacji uruchomionych po 1 stycznia 2016 r. Cel: ograniczenie kosztu realizacja obowiązku OZE Aukcje na zamówione wolumeny energii z instalacji >40 kW Prawo do sprzedaży energii po zaoferowanej cenie przez 15 lat Brak rozróżnienia technologicznego Priorytet najniższej zaoferowanej ceny za energię Warunek ceny referencyjnej / brak ceny minimalnej (ryzyko underbiddingu) Proces prekwalifikacji projektów (URE) Koszyki aukcji do i powyżej 1 MW (minimum 25% energii z aukcji do 1 MW)

26 SYSTEM AUKCYJNY W USTAWIE O OZE (2)
Aukcje dla „starych” i zmodernizowanych instalacji Możliwość wyróżnienia wolumenu energii dla instalacji o produktywności do 4000 MWh/MW/rok) Wykluczenie współspalania (ale nie instalacji dedykowanych), el. wodnych >5 MW, spalania pełnowartościowych zbóż i drewna, zanieczyszczonej biomasy Konieczność uruchomienia w terminie 48 miesięcy (24 m. dla PV, 72 m. dla offshore) Podział na instalacje o mocy do i powyżej 500 kW (sprzedaż sprzedawcy zobowiązanemu vs. sprzedaż na rynku – pokrycie ujemnego salda - podobieństwo do Contracts for Difference, Feed-in Premium) Opłata OZE / Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO SA)

27 PLANOWANY WOLUMEN ENERGII I JEJ WARTOŚĆ DLA PROJEKTÓW Z AUKCJI W 2016 R. (wg projektu rozporządzenia RM/MG) Aukcje dla istniejących instalacji: 4,579 TWh energii elektrycznej o wartości 1,744 mld zł (w tym 2,289 TWh dla instalacji o stopniu wykorzystania mocy do 4000 MWh/MW/rok) Średnia cena energii: 380,98 zł (założenie MG) Brak zakupu energii z instalacji zmodernizowanych Aukcje dla nowych instalacji: 50,449 TWh energii elektrycznej o wartości 18,2 mld zł (w tym 30,9 TWh dla instalacji o stopniu wykorzystania do 4000 MWh/MW/rok) Średnia cena energii: 360,78 zł/MWh (założenie MG) Aukcje dla instalacji o mocy do 1 MW: 12,612 TWh energii elektrycznej o wartości 5,927 mld zł Średnia cena energii: 470,01 zł/MWh (założenie MG)

28 PROGNOZOWANY WOLUMEN ENERGII W AUKCJACH (W GWh)

29 NAZIEMNA FARMA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 999 kW W ŁODZI
ANALIZA OPŁACALNOŚC PRZYKŁADOWEJ INWESTYCJI W APLIKACJI SOLARTEST NAZIEMNA FARMA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 999 kW W ŁODZI W SYSTEMIE ZIELONYCH CERTYFIKATÓW

30 ZAŁOŻENIA ANALIZY: LOKALIZACJA / NASŁONECZNIENIE: ŁÓDZ WŁAŚCICIEL: SPÓŁKA Z O.O. OKRES EKSPLOATACJI: 25 lat MOC/UMIEJSCOWIENIE: 999 kW / GRUNT USTAWIENIE PANELI: 35 ST. / 0 ST. S DATA URUCHOMIENIA: 1 LIPCA 2015 R. KONSUMPCJA WŁASNA: 0% SPRZEDAŻ DO SIECI: 181,55 zł/MWh (15 lat), WZROST CENY: 2% SPRZEDAŻ PO 15 latach: 300 zł/MWh (10 lat), WZROST CENY: 2% CENA ZIELONEGO CERTYFIKATU: 199,43 zł/MWh CAPEX: zł / OPEX: zł/rok DOTACJA: BRAK KREDYT: zł/ OPROCENTOWANIE: 10%, /OKRES: 10 LAT, RATY MIESIĘCZNE OD 1 SIERPNIA 2016 r., RATY STAŁE

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 NAZIEMNA FARMA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 999 kW W ŁODZI
ANALIZA OPŁACALNOŚC PRZYKŁADOWEJ INWESTYCJI W APLIKACJI SOLARTEST NAZIEMNA FARMA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 999 kW W ŁODZI W SYSTEMIE AUKCYJNYM

46 ZAŁOŻENIA ANALIZY: LOKALIZACJA / NASŁONECZNIENIE: ŁÓDZ WŁAŚCICIEL: SPÓŁKA Z O.O. OKRES EKSPLOATACJI: 25 lat MOC/UMIEJSCOWIENIE: 999 kW / GRUNT USTAWIENIE PANELI: 35 ST. / 0 ST. S DATA URUCHOMIENIA: 1 lutego 2017 R. KONSUMPCJA WŁASNA: 0% SPRZEDAŻ DO SIECI: 470 zł/MWh (15 lat), WZROST CENY: 2% (INFLACJA) SPRZEDAŻ PO 15 latach: 500 zł/MWh (10 lat), WZROST CENY: 2% CAPEX: zł / OPEX: zł/rok DOTACJA: BRAK KREDYT: zł/ OPROCENTOWANIE: 10%, /OKRES: 10 LAT, RATY MIESIĘCZNE OD 1 marca 2017 r., RATY STAŁE

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Czynniki zwiększające opłacalność:
Wyższa stawka za energię Niższy CAPEX / niższe koszty kredytu

62 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. PIOTR PAJĄK piotr. pajak@gramwzielone. pl www
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! PIOTR PAJĄK /

63

64 ZAPRASZAM PO WEBINARIUM NA DYŻUR EKSPERCKI TEL
ZAPRASZAM PO WEBINARIUM NA DYŻUR EKSPERCKI TEL ORAZ NA CHAT NA PLATFORMIE Korzystaj z naszych narzędzi edukacyjnych. Polub Dom z Energią na Facebooku. Bądź na bieżąco! Wszystkie informacje o projekcie i działaniach znajdziesz na stronie Zespół DomzEnergia.pl


Pobierz ppt "Piotr Pająk, Gramwzielone.pl / SolarTest.pl"

Podobne prezentacje


Reklamy Google