Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Weronika Roesler Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Weronika Roesler Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie euro w Polsce – możliwe konsekwencje dla przedsiębiorstw i konsumentów.
Weronika Roesler Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu opiekun : mgr Rafał Łężny

2 Geneza problemu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej od 1 maja Od tamtej pory trwa debata nad tym czy powinniśmy także przyjąć wspólna walutę - Euro. Do tej strefy walutowej należy juz 19 państw. Czy Polska powinna byc kolejnym. Czy tego skutki będa dla nas bardziej pozytywne czy negatywne ?

3 Euro oczami Polaka Postrzeganie ideii przyjęcia waluty Euro w ciągu ostatnich 10 lat uległo diametralnej zmianie. Prawie dwukrotnie wzrosła ilośc osób które postrzegają ją negatywnie.Jest to związane z niestabilnością wartości złotego i trudniejsza sytuacja na rynku.

4 Korzyści Pierwsze pozytywne skutki wejści Polski do strefy euro odczują przedsiębiorstwa handlujące z krajami tej strefy oraz firmy, których walutą rozliczeniową jest euro. Jest to także związane z przejrzystością rynkową oraz likwidacją ryzyka kursowego, które może doprowadzić do obniżenia stóp procentowych.

5 Polskie przedsiębiorstwa i banki staną się bardziej konkurencyjne na arenie międzynarodowej. Jednocześnie wzrośnie konkurencyjność obcych marek na naszym rynku, co doprowadzi do obniżenia cen czy oprocentowanai kredytów. Będzie to korzystne dla konsumentów, ale może byćszkodliwe dla rodzimych firm.

6 Turystyka Główną zaletą wejścia do EUW jest brak konieczności wymiany gotówki, co jest dodatkowym kosztem podróży oraz mniejsze prowizje podczas wypłacania pieniędzy z bankomatów za granicą. Sporym ułatwieniem dla podróżujących jest też fakt, że euro można wymienić w większości kantorów na świecie, a złotówki nie koniecznie. Wejście do strefy euro może przyczynić się także do wzrostu ruchu turystycznegow Polsce.

7 Polityka finansowa Po wkroczeniu do EUW oczywiste jest, że Polska utraci autonomie w kształtowaniu polityki pieniężnej i kursowej. Jednak będzie brała udział w procesie decyzyjnym w Europejskim Banku Centralnym, zaś prezes Banku Centralnego będzie nalezeć do Rady Prezesów EBC.

8 Koszty techniczne i administracyjne
Abyśmy mogli posługiwać się europejska walutą trzeba będzie: - zmienić oprogramowanie kas, systemy płatnościowe, -dostosować parkomaty, automaty wyrzutowe,bankomaty, -wyszkolić kadry w posługiwaniu się nową walutą i w jej rozpoznawaniu, -przystosować terminalne płatnicze, - przez etap przejściowy posiłkować się Euro i - walutą narodową jednocześnie Wszystkie te czynności wymagają nakładu pieniędzy państwa ale także przedsiębiorców.

9 Inflacja Zdaniem przedstawiciele różnych europejskich instytucji ekonomicznych inflacyjny skutek przyjęcia wspólnej waluty powinien wynosić 0,1-0,6 punktów procentowych. Zaokrąglanie cen przez przedsiębiorców do tak lubianej końcówki 0.99 prawdopodobnie spowoduje wzrost cen 0,09-0,28 punktów procentowych . Indeksy, którymi posługują się ekonomiści, często jednak rozmijają się z indywidualnymi odczuciami. Przeciętni ludzie obserwują ruchy cen kilku wybranych towarów nieistotnych dla budżetów domowych. Łatwiej też zauważają podwyżki cen niż obniżki, które również mają miejsce po wejściu do strefy euro.

10 Giełda Po przyjęciu euro Warszawska Giełda Papierów Wartościowych zostanie częścią rynku finansowego strefy euro. W akcje Polskich spółek będą mogły inwestować firmy i osoby fizyczne z całej strefy, bez ponoszenia ryzyka kursowego Polscy inwestorzy z tego samego powodu będa mieli łatwy dostęp do europejskich obligacji.

11 Bezrobocie i zatrudnienie
Obniżenie się kosztów wymiany i stóp procentowych w wyniku eliminacji ryzyka walutowego oraz rozwój gospodarczy spowodują silną redukcję bezrobocia, wzrostu zatrudnienia i aktywności zawodowej. Inflacja przez aprecjacje kursu kursu oddziała na rynek pracy w przeciwnym kierunku, ale słabiej. W rezultacie długookresowy efekt netto wprowadzenia euro na polski rynek pracy będzie pozytywny Bezrobocie może obniżyc sie o ok pkt. procentowego w porównaniu z sytuacja˛w której Polska pozostaje przy walucie krajowej.

12 Wymagania Aby Polska mogła wejść do strefy euro musi spełnić kilka warunków m.in. : dług publiczny poniżej 60% PKB, wysokość deficytu budżetowego poniżej 3 % PKB, średnia długoterminowa stopa procentowa nie może być wyższa o więcej niż 2 punkty procentowe od średniej stóp procentowych w trzech krajach Unii Europejskiej o najbardziej stabilnych cenach, przynajmniej 2-letnie uczestnictwo w Europejskim Mechanizmie Kursowym (ERM II). Obowiązek spełnienia tych wymagań może być przyczyną wzrostu gospodarczego w naszym państwie lub działać na jego szkodę.

13 Podsumowanie Ekonomiści są zdania, że długookresowe skutki przyjęcia euro byłyby dla nas korzystne. Oczywiście nasze państwo poniesie również powiązane z tym koszty. Jednak wejście Polski do strefy euro da nam większe możliwości rozwoju gospodarczego, ale zanim to nastąpi nasza gospodarka musi być odpowiednio przygotowana. W innym wypadku może to doprowadzić do poważnego kryzysu.

14 Dziekuję za uwagę ! Bibliografia :
-Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro ;Aleksandra Rogut, -http://www.exporter.pl/bazy/Info_obszerne/283.php, -Wpływ wprowadzenia euro na zatrudnienie i bezrobocie w Polsce; Maciej Bukowski, -https://polskawue.gov.pl - - Konsekwencje wprowadzenia euro w Polsce dla konsumentów indywidualnych; Jadwiga Berbeka


Pobierz ppt "Weronika Roesler Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google