Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ARCHITEKTURA MAZOWSZA Joanna Wojciechowska kl.3B Gimnazjum nr 96

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ARCHITEKTURA MAZOWSZA Joanna Wojciechowska kl.3B Gimnazjum nr 96"— Zapis prezentacji:

1 ARCHITEKTURA MAZOWSZA Joanna Wojciechowska kl.3B Gimnazjum nr 96
w Warszawie

2 Zamek w Ciechanowie Zamek zbudowany w XIV wieku przez księcia mazowieckiego Siemowita III na bagnistym terenie. Jego mury o wysokości 10 m są zbudowane na planie prostokąta. W narożnikach znajdują się dwie okrągłe baszty.

3 Ratusz w Otwocku Ceglany ratusz mieszczący się przy ulicy Armii Krajowej w Otwocku, wybudowany w latach osiemdziesiątych XIX wieku i przebudowany w latach 1925 – 1928.

4 Kościół św. Wojciecha w Ostrołęce
Kościół rzymskokatolicki zbudowany w roku Pierwotnie była to cerkiew prawosławna, wybudowana na terenie ówczesnych koszar rosyjskich w Ostrołęce. Kościół znajduje się w dzielnicy przemysłowej Ostrołęki - Wojciechowicach. Wpisany do rejestru zabytków pod nr A-583 z dn r.

5 Kościół św. Bartłomieja w Płocku
Najstarszy kościół parafialny miasta, jeden z jego cenniejszych zabytków. Ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego, konsekrowany przez biskupa płockiego Klemensa 23 kwietnia 1356 roku. Przez trzysta lat przeżywał swoją świetność jako budowla gotycka, potem przebudowywany przez Jana Baptystę Wenecjanina otrzymał elementy renesansowe, aby ostatecznie przyjąć wystrój barokowy. W pierwszym okresie istnienia posiadał 22 ołtarze boczne i wieniec kaplic.

6 Kościół św. Kazimierza w Pruszkowie
Kościół został zbudowany w latach według projektu architekta inżyniera Czesława Domaniewskiego w stylu neoromańsko-gotyckim.

7 Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Pruszkowie
Zakłady powstałe w 1897 z inicjatywy Towarzystwa Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w pobliżu osady fabrycznej Pruszków na terenie ówczesnej wsi Żbików, jako Warsztaty Naprawy Wagonów Towarowych. Początkowo dokonywano napraw wagonów towarowych oraz małych napraw wagonów osobowych. W 1913 w warsztatach zatrudnionych było ok. 500 robotników. W czasie I wojny światowej większość z pracowników była ewakuowana w głąb Rosji. W dwudziestoleciu międzywojennym zakład został przejęty przez PKP oraz był systematycznie modernizowany i rozbudowywany. W 1939 warsztaty zajmowały obszar 53 ha, a załoga liczyła ok osób.

8 Mury miejskie w Radomiu
Mury obronne wzniesione z cegły na fundamentach z kamieni polnych w połowie XIV w. Mury biegły na długości 1100 m. Do miasta można było się dostać przez trzy bramy, do dzisiaj zachowały się jedynie fundamenty Bramy Krakowskiej. W zachowanym odcinku murów miejskich można zobaczyć również basztę.

9 Pałac Ogińskich w Siedlcach
Pałac murowany został wybudowany przez Kazimierza Czartoryskiego przed W latach gruntowny remont pałacu przeprowadził Michał Fryderyk Czartoryski, syn Kazimierza. W 1775 Aleksandra Ogińska odziedziczyła po ojcu Michale, pałac wraz z dobrami siedleckimi. W latach przebudowała ona pałac według planów Stanisława Zawadzkiego. W centralnej części została dobudowana górna kondygnacja wraz z nową elewacją frontową. Po bokach dobudowano dwa skrzydła poprzeczne. Całość budynku nabrała charakteru klasycznego. Była to pierwsza na ziemiach polskich budowla zawierająca motyw portyku kolumnowego.

10 Stare Miasto w Warszawie
Stare Miasto w Warszawie – najstarszy ośrodek miejski Warszawy będący zwartym zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczone pierścieniem murów obronnych z XIV–XVI wieku. Stare Miasto zostało założone na skarpie, nad brzegiem dopływu Wisły – rzeczki Kamionki, obok zamku książąt mazowieckich wzniesionego kilka lat wcześniej w miejscu najstarszej części obecnego Zamku Królewskiego.

11 Cytadela w Warszawie

12 Cytadela w Warszawie Cytadela Warszawska (w czasie zaboru rosyjskiego Cytadela Aleksandrowska, – twierdza rosyjska zbudowana na rozkaz cesarza Mikołaja I w Warszawie, po upadku powstania listopadowego, z zamysłem kontroli nad miastem, będącym ośrodkiem polskiego ruchu niepodległościowego. Pełniła także rolę więzienia śledczego (X Pawilon) oraz miejsca straceń działaczy narodowych i rewolucjonistów.

13 Kościół św. Anny w Wilanowie
Kolegiata św. Anny w Wilanowie powstał w 1772 wg projektu Jana Kotelnickiego. Kościół znajduje się przy ul. Kolegiackiej 1 w Warszawie. Ufundowany był przez księcia Augusta Czartoryskiego, ówczesnego właściciela dóbr wilanowskich. Przebudowany został w latach przez Henryka Marconiego, przy współpracy Leonarda Marconiego i Jana Hussa, na zlecenie Aleksandry i Augusta Potockich. Rzeźby w fasadzie są dziełem Syrewicza. Otaczające kościół stacje Męki Pańskiej są dziełem H. Marconiego, powstały w latach Dekoracje ścienne są pędzla Antoniego Kolberga.

14 Pałac Bonnetów w Warszawie
Henryków – od 1916 część dzielnicy Mokotów w Warszawie, w rejonie obecnych obiektów klubu sportowego Warszawianka. Nazwa mokotowskiego Henrykowa pochodzi od imienia francuskiego emigranta, Henryka Bonneta, który na początku XIX wieku zakupił i założył tam posiadłość. Na terenie wydzielonym ze wsi Wierzbno powstał folwark, początkowo zamieszkiwany tylko przez Francuzów. Rodzina Bonnetów wzniosła pałac mieszczący się przy ul. Puławskiej 107, który w 1900 na drodze spadkowej dostał hrabia August Potocki.

15 Koniec.. Dziękuję za obejrzenie prezentacji.
Prezentacja stworzona została na użytek szkolny. W prezentacji wykorzystano zasoby Internetu.


Pobierz ppt "ARCHITEKTURA MAZOWSZA Joanna Wojciechowska kl.3B Gimnazjum nr 96"

Podobne prezentacje


Reklamy Google