Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Prezentowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Prezentowane."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Prezentowane zagadnienia: Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku 1.System Elektronicznej Wymiany Informacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie (SEWI) – geneza, możliwości, potrzeby. 2.Rejonowy trening systemu wykrywania i alarmowania Powiatu Wejherowskiego w dniu 2015-03-19 – geneza tematyki, przebieg, wnioski. Kazimierz Grubba – Naczelnik Wydziału

4 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku S E W I P C Z K w W e j h e r o w i e

5 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku S E W I P C Z K w W e j h e r o w i e G E N E Z A Konieczność szybkiego zbierania danych dla RCB i WCZK w Gdańsku; Zróżnicowany obieg poczty elektronicznej w samorządach gminnych; Zróżnicowany rodzaj oprogramowania w samorządach gminnych; Konieczność szybkiego przekazywania pilnych ostrzeżeń i komunikatów; Potrzeba szybkiego generowania zestawień danych dla całego powiatu; Potrzeba wstępnego formatowania otrzymywanych informacji; Potrzeba niezaprzeczalnego potwierdzenia wymiany informacji.

6 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku S E W I P C Z K w W e j h e r o w i e M O Ż L I W O Ś C I Szybkie zbieranie danych w formie tabelarycznej; Wymiana wiadomości tekstowych wraz z załącznikami; Automatyczne odświeżenie wraz z sygnalizacją nowych zdarzeń co 15 min; Niezaprzeczalne potwierdzanie wymiany informacji; Szybkie generowanie zestawień danych dla całego powiatu; Wstępne formatowanie otrzymywanych informacji; Niezależność od systemu operacyjnego i posiadanych aplikacji; Brak dodatkowych kosztów przy wprowadzaniu i użytkowaniu systemu.

7 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku S E W I P C Z K w W e j h e r o w i e

8 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku S E W I P C Z K w W e j h e r o w i e

9 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku S E W I P C Z K w W e j h e r o w i e

10 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku S E W I P C Z K w W e j h e r o w i e

11 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku S E W I P C Z K w W e j h e r o w i e

12 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku S E W I P C Z K w W e j h e r o w i e P O T R Z E B Y Poczucie odpowiedzialności za wprowadzane dane; Właściwa systematyczna codzienna obsługa systemu czyli uruchomienie; Rozwiązanie obsługi systemu na czas nieobecności osób odpowiedzialnych.

13 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku Trening SWiA 2015-03-19 GENEZA TEMATYKI

14 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku Trening SWiA 2015-03-19 GENEZA TEMATYKI

15 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku Trening SWiA 2015-03-19 GENEZA TEMATYKI

16 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku Trening SWiA 2015-03-19 GENEZA TEMATYKI

17 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku Trening SWiA 2015-03-19 GENEZA TEMATYKI

18 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku Trening SWiA 2015-03-19 GENEZA TEMATYKI

19 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku Trening SWiA 2015-03-19 PRZEBIEG

20 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku Trening SWiA 2015-03-19 PRZEBIEG

21 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku Trening SWiA 2015-03-19 PRZEBIEG

22 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku Trening SWiA 2015-03-19 PRZEBIEG

23 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku Trening SWiA 2015-03-19 PRZEBIEG - MIASTA

24 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku Trening SWiA 2015-03-19 PRZEBIEG - MIASTA

25 Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Wejherowo, 14 kwietnia 2015 roku Trening SWiA 2015-03-19 WNIOSKI Trening umożliwia przeanalizowanie potencjalnych zagrożeń; Wydaje się celowe większe zaangażowanie zespołów ćwiczących; Celowy jest udział w ćwiczeniu zespołów zarządzania kryzysowego; Udział w ćwiczeniach uświadomi ćwiczącym skalę zagrożeń; Pełna analiza pozwoli prognozować z wyprzedzeniem koszty działań; Pożądany jest praktyczny udział własnych jednostek w treningu.

26


Pobierz ppt "Spotkanie z organami wykonawczymi samorządów gminnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Prezentowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google