Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tu wpiszcie nazwę samorządu, którego ta prezentacja dotyczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tu wpiszcie nazwę samorządu, którego ta prezentacja dotyczy."— Zapis prezentacji:

1 Tu wpiszcie nazwę samorządu, którego ta prezentacja dotyczy

2 Gmina Strawczyn leży w centralnej części województwa świętokrzyskiego (20 km na północny zachód od Kielc) i obejmuje północno-zachodnią część Gór świętokrzyskich. Należy do jednych z bardziej atrakcyjnych turystycznie rejonów okolic Kielc. Jej granice administracyjne mają charakter naturalny i sztuczny. Strawczyn sąsiaduje od północy z Mniowem, od południa z Piekoszowem (na niewielkim odcinku granica biegnie rzeką Łososiną), od wschodu z Miedzianą Górą, od zachodu z Łopusznem. Obszar gminy wynosi 8 626 hektarów, w jej skład wchodzi 12 sołectw. Północna część ziemi strawczyńskiej leży w obrębie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Wywiad z Wójtem Gminy Strawczyn Panem Tadeuszem Tkaczykiem

3 Najciekawsze cytaty z wywiadu:  Za inwencją wójta powstała filia powiatowa wydziału komunikacji  W latach 90 powstało dużo wodociągów, kanalizacji. Poprawił się wizerunek gminy  Mamy nowe drogi, chodniki. Są również plany, aby powstała droga rowerowa biegnąca przez każdą z wiosek  Natomiast jeśli chodzi o wygląd szkoły to bardzo się on zmienił. Mamy nowe tablice interaktywne p. Jadwiga El ż bieta B ł aszczyk Wywiad z Dyrektorką Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie Panią Jadwigą Elżbietą Błaszczyk

4 Bieżnia w trakcie budowy i widok po zakończeniu prac Przedmiotowy obiekt stanowi jeden z etapów (I) zadania pn. "Budowa Centrum (O ś rodka) Sportowo- Rekreacyjnego w Strawczynku, gm. Strawczyn". Projekt zwi ę kszy ł dost ę pno ść do infrastruktury sportowej, podniós ł poziom wychowania fizycznego oraz da ł mo ż liwo ść równego dost ę pu do obiektów sportowych oraz przyczyni ł si ę w znacznym stopniu do wzrostu liczby osób odwiedzaj ą cych nasz ą gmin ę - twierdzi pani dyrektor

5 W ramach II etapu powstanie kryta pływalnia wraz z niezbędną infrastrukturą. Według pani Elżbiety Błaszczyk, kryta pływalnia będzie naprawdę czymś, co zwiększy atrakcyjność gminy. Dzieci w ramach lekcji wychowania fizycznego, będą miały lekcje pływania. Kryta pływalnia w budowie Planowana data zakończenia prac to czerwiec 2011

6 Zalew w Strawczynku  Będzie to akwen o pow. ok. 10 hektarów, z oświetloną promenadą o szerokości 4 m (dookoła zalewu), utwardzoną kostką brukową, od strony północno – wschodniej prowadzić będzie droga dojazdowa, przy zbiorniku wybudowany zostanie parking dla ok. 100 samochodów, od strony północnej – powstanie molo o długości 24 m (szerokości: 4 – 5 m) Zdjęcia z budowy Planowana data zakończenia prac czerwiec/lipiec b.r.

7 Turystyka Turystyka piesza Propozycja wycieczek: Ku ź niaki - Huta Obl ę gorska - Obl ę gorek; d ł ugo ść 12,5 km, znaki czerwone (fragment szlaku im. E Massalskiego) oraz znaki czarne (odcinek Góra Barania- Obl ę gorek ). Turystyka rowerowa Strawczyn - Ku ź niaki - Hucisko - Nied ź wied ź - Obl ę gór - Obl ę gorek - Bugaj -Che ł mce - Promnik - Strawczyn; d ł ugo ść : 36 km, znaki czerwone. Szlak prowadzi od strony pó ł nocnej wzd ł u ż Suchedniowsko - Obl ę gorskiego Parku Krajobrazowego, od strony po ł udniowej przez teren Pado ł u Strawczy ń skiego. Wi ę ksza cz ęść trasy prowadzi drogami asfaltowymi, odcinek oko ł o 10 km stanowi ą drogi polne, szutrowe oraz dukty le ś ne.

8 Zabytki i ciekawe miejsca gminy Miejsce urodzenia Muzeum H. Sienkiewicza Kościół W.N. M.P. w Stefana Żeromskiego w Oblęgorku Strawczynie Piec w Kuźniakach Kapliczka św. Rozalii Kościół p.w. św. Mikołaja na Perzowej Górze w Chełmcach Wszelkie inne potrzebne i ciekawe wiadomości pod adresem internetowej naszej gminy: www.strawczyn.pl Kliknij tutaj

9

10 Osoby biorące udział w projekcie Dawid Stępień-1995,klasa 2,,a’’Gimnazjum nr 1 w Strawczynie Paulina Gos-1995,klasa 2,,a’’Gimnazjum nr 1 w Strawczynie Aleksandra Woźniak,1995 klasa 2,,a’’Gimnazjum nr 1 w Strawczynie Marta Jas-1995 Klasa 2,,a’’Gimnazjum nr 1 w Strawczynie Krzysztof Siwek-opiekun adres email hiob00@o2.pl


Pobierz ppt "Tu wpiszcie nazwę samorządu, którego ta prezentacja dotyczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google