Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy FUNDRAISINGU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy FUNDRAISINGU"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy FUNDRAISINGU
1

2 Program szkolenia Czym jest fundraising?
Hobby czy profesjonalizacja pracy organziacji? Warunki dobrego fundraisingu – planowanie. Fundraising jako element zarządzania w organizacji. Relacje z darczyńcami – fundament fundraisingu.

3 Definicja fundraisingu
fund = fundusz i raising = zdobywanie Fundraising – proces zdobywania funduszy lub darowizn rzeczowych poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych

4 Definicja fundraisingu
fundraising odpowiada na pytanie skąd i w jaki sposób pozyskać środki na realizację celów i zadań związanych z działalnością charytatywną – czyli jaka powinna być strategia pozyskiwania funduszy). strategia pozyskiwania funduszy na działalność dobroczynną oznacza zaplanowaną wieloletnią koncepcję rozwoju organizacji

5 Metody finansowania Wpłaty www darowizny Prawa autorskie kwesty
payroll sponsoring Wydarzenia specjalne Działalność gospodarcza Click & Donate Wolontariat pracowniczy Składki lokaty Direct Mailing Kapitał Ŝelazny (kapitał wieczysty) to - środki, ktore organizacja społeczna gromadzi po to, by czerpać z nich zyski przeznaczane na realizację jej celow statutowych. Stanowi on waŜne, stabilne i trwałe źrodło finansowania działań podejmowanych przez organizację. Zasadą podstawową jest nienaruszalność kapitału Ŝelaznego oraz stałe jego pomnaŜanie. Budowa kapitału Ŝelaznego jest przedsięwzięciem długofalowym, ktore przynosi widoczne rezultaty po wielu latach, czasem nawet dziesięcioleciach3. Payroll (program składki pracowniczej) - Polega ona na dobrowolnej deklaracji pracownikow przedsiębiorstwa do regularnego przekazywania określonej przez siebie, niewielkiej kwoty z pensji na rzecz wybranej organizacji pozarządowej lub realizacji wybranego programu społecznego. Wpłaty www = muszą być tak proste jak na allegro (unicef) Granty Loterie i aukcje 1% smsy Kapitał żelazny Sądy 5

6 Efektywność zastosowanych metod fundraisingowych
Legenda: 5 − metody najbardziej skuteczne 4 − metody skuteczne w jakimś stopniu 3 − metody mało skuteczne 2 − metody nieskuteczne 6

7 Istota fundraisingu Fundraiser to pośrednik dobra
– łączy darczyńców z potrzebującymi. (inspirując i reprezentując sam pozostaje w cieniu)

8 3 wielkie zasady skutecznego fundrisingu
1. Kultywacja 2. Kreatywność 3. Służebność Kultywacja – prace mające na celu przygotowanie gleby pod uprawę; też: sama uprawa 8

9 Wzór fundrisingu Granty Biznes Darczyńcy Dział. gosp.

10 Fundraising jest domeną profesjonalistów, dlatego fundraiserzy w wielu krajach tworzą własne organizacje Association of Fundraising Professionals (USA) Institute of Fundraising (UK) Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu 10

11 Planowanie fundrisingu 5 fundamentów dobrego zarządzania
Misja organizacji (znana i zrozumiała dla całego zespołu) Strategia rozwoju (na mim 5 lat) i plan działania (roczny lub na kadencję) Dojrzałość instytucjonalna (struktura, funkcje, kompetencje, procedury, kultura organizacyjna, zasady etyczne itp.) Kapitał ludzki (osoby, ich potencjał i relacje między nimi); Kapitał społeczny (wizerunek, rozpoznawalność, przyjaźnie, partnerstwa, kontakty, bazy danych..itp.)

12 Misja Posłannictwo Zasady podstawowe: Proces tworzenia wizji jest tak samo ważny, jak samo gotowe sformułowanie, zmusza bowiem do analizy przesłanek, na których opiera się organizacja.

13 Cechy dobrze sformułowanej misji
Przejrzysta Precyzyjna Łatwa do zapamiętania Motywująca Pasjonująca Inspirująca Łatwo weryfikowalna Realistyczna Odpowiadająca na potrzeby uczestników i korzystających Oryginalna 13

14 Narzędzie fundraisera - od czego zacząć zbieranie funduszy?
Poznaj konkurencję Popraw logo Sformułuj i dopracuj swój Wielki Cel Bądź konkurencyjny Znajdź swoich fanów Stwórz dogodne okoliczności do startu Bądź zdyscyplinowany i wytrwały Wyjdź do ludzi Proces powinien zająć dni 14

15 A. Poznaj konkurencję Określ, kto jest najlepszy
Określ swoje miejsce w szeregu Pamiętaj – bycie na pierwszym miejscu to tylko 10% zysku a 2 x więcej kosztów

16 Logo to nie tylko znaczek – logo jest „twarzą” organizacji
B. Lepsze logo Logo to nie tylko znaczek – logo jest „twarzą” organizacji

17 C. Wielki Cel – Twoja idea

18 Gdzie szukać najlepszych pomysłów?
Nasze DNA (pochodzenie, tradycja, historia) My sami (ludzie, wartości) Nasze dzieła (ludzie, którym pomagamy) Nasza misja (to, co chcemy osiągnąć)

19 Znajdź coś, w czym będziesz bezkonkurencyjny!
E. Konkurencyjność Wyróżnik, który przekonuje Etyka, która wzbudza zaufanie Pasja, którą podziwiamy Skuteczność, która imponuje Znajdź coś, w czym będziesz bezkonkurencyjny!

20 F. Znajdź swoich fanów Rodziny, Starsi i bogaci mężczyźni
Bogate kobiety „młode wilki” Pracownicy korporacji – dużych firm Znakleżć ludzi, ktrzy nas polubią i z sympatii będą nam pomagać 20

21 G. Stwórz dogodne okoliczności
Dobierz metody komunikacji Kieruj się empatią – pomyśl o wygodzie darczyńcy Stwórz wyjątkową atmosferę

22 H. Bądź zdyscyplinowany i wytrwały
Napisz plan Ustal zasady i stosuj je Nie rezygnuj przy porażkach

23 Public Relations i „fama” to priorytet!
Niech ludzie o was mówią Rozdawaj dużo wizytówek Zaprzyjaźnij się z mediami Zbuduj stronę www i aktualizuj ją Wysyłaj newsletter Dziękuj każdemu darczyńcy

24 Jak wybrać metody? PROŚ: odpowiednią osobę w odpowiednim momencie, o odpowiednią kwotę, na odpowiedni cel i w odpowiedni sposób

25 Sponsoring – kilka praktycznych rad
Obliczaj swoje szanse na pozytywną odpowiedź i zacznij działać dopiero, gdy będą realne. Nie proś kogokolwiek o cokolwiek! Poszukaj rekomendacji – staraj się nie być członkiem z „ulicy” Zjednuj sobie ludzi – notuj nazwiska i staraj się rozmawiać zawsze z tą samą osobą Zaprzyjaźnij się z sekretariatem i recepcją, ale nie załatwiaj z nimi spraw. Bądź wyrwały – nastawiaj się na kilka prób, nie pal mostów. Zachowuj się jak partner, nie jak podwładny. Wymagaj. Kieruj się empatią – nie myśl i nie mów wciąż tylko o sobie. Pamiętaj, że promowanie sponsora to też wydatki.

26 Oferta sponsoringowa 1. nie ma gotowego formatu oferty – każdy fundraiser, organizacja musi ją stworzyć indywidualnie dla siebie – twoja oferta powinna być twoją wizytówką i znakiem rozpoznawczym; 2. nie ma wytycznych do stworzenia oferty - trzeba na własną rękę poznać oczekiwania sponsora i na nie odpowiedzieć; 3. szczególny nacisk należy położyć na promocję i uwypuklenie korzyści donatora np. promocja wizerunku firmy, informowanie w mediach o wsparciu.

27 Międzynarodowa Deklaracja Zasad Etycznych w Fundraisingu
Etyka fundraisingu Fundraiser to zawód wymagający od wykonujących go osób zachowania standardów etycznych. Międzynarodowa Deklaracja Zasad Etycznych w Fundraisingu

28 15 zasad fundraisera Odróżnij igłę od wideł.
Spędzaj czas z bogatymi ludźmi. Doskonal „test windy”. Śmiej się i rozweselaj świat. Proś o pomoc, gdy jej potrzebujesz.

29 15 zasad fundraisera 6. Obiecuj za mało, dawaj za dużo. 7. Wyłączaj telefon na spotkaniach. 8. Bądź sobą. 9. Wiedz, gdzie jest wyjście awaryjne. 10. Rób właściwą rzecz – zawsze.

30 15 zasad fundraisera 11. Fundraising to sport kontaktowy. 12. Jedz i pij strategicznie. 13. Nadzieja to nie strategia. 14. Nie licz datku, póki nie zobaczysz pieniędzy. 15. Bądź swobodny.

31 Fundraising Fundrising – działania systematyczne 33 % NGO
Zależność – 1 lub 2 stałych sponsorów 41 % NGO Polowanie – nadarzające się okazje 26 % NGO

32 Przygotowanie planu pozyskiwania funduszy w 10 krokach

33 1. Określ potrzeby swojej organizacji
Czym organizacja się zajmuje? W jakim kierunku zmierza? Jaką ma strategie działania? STRATEGIA DZIAŁANIA POTRZEBY ORGANIZACJI PLAN POZYSKIWANIA FUNDUSZY

34 2. Przygotuj budżet dla organizacji i poszczególnych programów
Przygotowywany w perspektywie rocznej od stycznia do grudnia Powinien przedstawiać roczne planowane koszty oraz źródła ich finansowania Oszacowanie kosztów stałych Oszacowanie kosztów programowych (związanie z realizacją zadań prowadzonych programów) Określenie źródeł finansowania (ile mamy gwarantowanych środków? Ile musimy jeszcze pozyskać?)

35 3. Zastanów się dlaczego działalność twojej organizacji może być atrakcyjna dla sponsora
W jakim stopniu cele organizacji, realizowane i zaplanowane programy oraz ich rezultaty mogą być atrakcyjne dla potencjalnych darczyńców? Czy cele organizacji odpowiadają na potrzeby i oczekiwania darczyńców? Dlaczego darczyńcy wspierają działania organizacji społecznych?

36 Jakie są potencjalne i dostępne źródła finansowania?
4. Opracuj listę potencjalnych źródeł finansowania i szczegółowo je scharakteryzuj Jakie są potencjalne i dostępne źródła finansowania? Gdzie szukać źródeł finansowania? Gdzie są darczyńcy? POZIOM 1 (znajdują się najbliżej Twojej organizacji) POZIOM 2 (znają działania i misję Twojej organizacji) POZIOM 3 (nie prosiłeś ich dotychczas o wsparcie, ale wiesz, że przeznaczają środki na cele zbliżone do działań Twojej organizacji)

37 5. Wybierz metody i techniki zbierania pieniędzy
CZYNNIKI: POTRZEBNE ZASOBY (co będzie nam potrzebne aby zastosować tą technikę?) KOSZT (ile będzie nas to kosztowało?) CZAS (ile czasu nam to zajmie?) EFEKTYWNOŚĆ (ile pieniędzy uda nam się pozyskać?)

38 6. Przygotuj harmonogram pozyskiwania środków
Sprzyjający okres do pozyskania funduszy od darczyńców to październik – styczeń. Możliwość pozyskania środków w ramach konkursów grantowych, które ogłaszane są w określonym terminie, a czas na pozyskanie funduszy jest ściśle określany co do dnia i godziny. Harmonogram powinien zawierać: listę i charakterystykę darczyńców; oczekiwane min. i max. kwoty, o które chcemy się ubiegać; terminy zwracania się o wsparcie; osoby odpowiedzialne w organizacji za kontakty z darczyńcami; przewidziane daty podpisania umowy i otrzymania pieniędzy datę wysłania podziękowań

39 7. Przygotuj się do kontaktów z darczyńcą
W fundrisingu ważna jest umiejętność słuchania, zwłaszcza wschłuchiwania się w potrzeby, problemy i oczekiwania darczyńców. Bardzo istotne jest pierwsze wrażenie. Właściwe wykorzystanie różnorodności form kontaktu (telefon, , spotkanie) i efektywne wykorzystanie czasu.

40 8. Pamiętaj, aby stale umacniać swoją strategię działania
Plan pozyskiwania funduszy powinien być na bieżąco aktualizowany, modyfikowany i dostosowywany do potrzeb danej organizacji. Czy punkty w planie działania rzeczywiście prowadzą do osiągnięcia założonych celów? Na modyfikacje planu działania mogą wpłynąć np. zmiany w prawodawstwie, utrata długoletniego darczyńcy, zmniejszenie liczby pracowników w organizacji, itp. Powinniśmy na bieżąco monitorować realizację planu działania, analizować osiągnięte rezultaty – ulepszać podejmowane działania – eliminować przeszkody i wprowadzać nowe rozwiązania (warto opracować system sprawozdawczości – metody i narzędzia, w celu ocenienia efektywności dotychczas podjętych działań).

41 9. Pomyśl jak możesz podziękować darczyńcom
Podziękowania są niezbędnym elementem pozyskiwania funduszy, pozwalają docenić tych, którzy wspierają działania naszej organizacji, wpływają na budowanie trwałej relacji z darczyńcami. Różnorodność form podziękowania, w zależności od Twojej pomysłowości: - listowne podziękowania; wręczenie darczyńcy dyplomu, statuetki; przekazanie drobnych upominków związanych z naszą działalnością (zdjęcia, publikacje, laurki, kalendarze); zaproszenie darczyńcy na wspólną imprezę związaną np. z podsumowaniem działalności organizacji; umieszczenie tablicy w siedzibie organizacji z listą darczyńców; wysłanie do darczyńców życzeń świątecznych; regularne informowanie darczyńców o bieżącej działalności organizacji.

42 10. Zacznij zbierać pieniądze
Proś właściwą osobę o właściwą kwotę na właściwy cel we właściwy sposób i we właściwym czasie.

43 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Podstawy FUNDRAISINGU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google