Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LEONARDO DA VINCI 2013-2015 SERDECZNIE WITAMY! WELCOME! HERZLICH WILKOMMEN! ZDRAVEITE, DOBRE DOSHLI V POLSHA!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LEONARDO DA VINCI 2013-2015 SERDECZNIE WITAMY! WELCOME! HERZLICH WILKOMMEN! ZDRAVEITE, DOBRE DOSHLI V POLSHA!"— Zapis prezentacji:

1

2 LEONARDO DA VINCI 2013-2015 SERDECZNIE WITAMY! WELCOME! HERZLICH WILKOMMEN! ZDRAVEITE, DOBRE DOSHLI V POLSHA!

3 PROGRAM “UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” 2007-2013 ● "Uczenie się przez całe życie" to program Komisji Europejskiej, w skład którego wchodzą programy: ● Erasmus (szkolnictwo wyższe) ● Leonardo da Vinci (szkolnictwo i kształcenie zawodowe) ● Comenius (przedszkola i szkoły) ● Grundtvig (edukacja osób dorosłych)

4 PROGRAM “UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” 2007-2013 Jego celem jest rozwój różnych form uczenia się poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących.

5 LIFE LONG LEARNING PROGRAMME ● The Programme's objectives are to support the development of quality of lifelong learning and thereafter to help member states of the European Union develop their own education and training systems. ● It has the following sub-programmes: ● The Comenius programme ● The Erasmus programme ● The Leonardo da Vinci programme ● The Grundtvig programme

6 LEONARDO DA VINCI 2013-2015 ● TYTUŁ PROJEKTU/PROJECT TITLE: MOJE PIEWSZE KROKI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY– MOŻEMY SIĘ OD SIEBIE UCZYĆ ● MY FIRST STEPS ON THE EUROPEAN LABOUR MARKET – WE CAN LEARN ONE FROM ANOTHER

7 LEONARDO DA VINCI – 2013-2015 PARTERZY/PARTNERS ● ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMANZJALNYCH W KONIECPOLU, TECHNIKUM, POLSKA ● SECONADARY SCHOOLS COMPLEX IN KONIECPOL, TECHNICAL SCHOOL, POLAND

8 LEONARDO DA VINCI – 2013-2015 PARTERZY/PARTNERS ● SZKOŁA HANDLOWA Z FRAUENKIRCHEN, AUSTRIA ● BUNDESHANDELSAKADEMIE UND BUNDESHANDELSSCHULE IN FRAUENKIRCHEN, AUSTRIA

9 LEONARDO DA VINCI – 2013-2015 PARTERZY/PARTNERS ● LICEUM EKONOMICZNE Z VELIKO TARNOVO, BUŁGARIA ● OLD CAPITAL HIGH-SCHOOL OF ECONOMICS, VELIKO TARNOVO, BULGARIA

10 LEONARDO DA VINCI – 2013-2015 PARTERZY/PARTNERS ● SZKOŁA ZAWODOWA IM. ZEPPELINA Z KONSTANCJI, NIEMCY ● ZEPPELIN GEWERBESCHULE KONSTANZ, GERMANY

11 LEONARDO DA VINCI – 2013-2015 PARTERZY/PARTNERS ● EDUPROFESJA, CZĘSTOCHOWA, POLSKA – FIRMA ZWIĄZANA Z SEKTOREM EDUKACYJNYM / AGENCJA ZATRUDNIENIA ● EDUPROFESJA, CZĘSTOCHOWA, POLAND – EDUCATIONAL COMPANY / JOB RECRUITMENT AGENCY

12 CISI PARNTERZY EDUPROFESJI SILENT PARTNERS OF EDUPROFESJA ● BARTEX – CZĘSTOCHOWA – LIDER NA RYNKU ZAOPATRZENIA CIASTKARNI, PIEKARNI, KAWIARNI I LODZIARNI, PRODUCENTÓW MAKARONÓW I INNYCH ZAKŁADÓW BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKU LOKALNYM

13 CISI PARNTERZY EDUPROFESJI SILENT PARTNERS OF EDUPROFESJA ● BARTEX – THE COMPANY IS A LEADER ON THE LOCAL MARKET IN PROVIDING WORLD CLASS RANGE OF BAKERY AND CONFECTIONARY PRODUCTS.

14 CISI PARNTERZY EDUPROFESJI SILENT PARTNERS OF EDUPROFESJA ● ŻYCIE CZĘSTOCHOWY I POWIATU – GAZETA Z LOKALNYMI WIADOMOŚCIAMI ● ŻYCIE CZĘSTOCHOWY I POWIATU – A NEWSPAPER WHICH COVERS LOCAL NEWS

15 CISI PARNTERZY EDUPROFESJI SILENT PARTNERS OF EDUPROFESJA ● AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO – SPÓŁKA, KTÓREJ CELEM JEST INICJOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ STYMULUJĄCYCH ROZWÓJ GOSPODARCZY ● REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY – SPECIALIZES IN PROMOTING THE DEVELOPMENT OF THE LOCAL ECONOMY

16 GŁÓWNE CELE PROJEKTU/ MAIN OBJECTIVES ● STWORZENIE MODELI WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SZKOŁAMI ZAWODOWYMI A FIRMAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RYNKU PRACY ● To create cooperation models between the labour market and vocational schools

17 GŁÓWNE CELE PROJEKTU/ MAIN OBJECTIVES ● PROMOWANIE WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH ZAANGAŻOWANIA ZAWODOWEGO, KREATYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH ORAZ PRACY W GRUPIE, CO ZWIĘKSZY PÓŹNIEJ ICH SZANSE NA RYNKU PRACY ● Promoting students’ professional engagement, creativity, language, communicative and team- working skills, preparing them better to a successful career in the labour market

18 GŁÓWNE CELE PROJEKTU/ MAIN OBJECTIVES ● ZWIĘKSZENIE TOLERANCJI W STOSUNKU DO INNYCH KULTUR POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ W WIELOKULTUROWYCH ZESPOŁACH ● Increasing the intercultural tolerance by working in multicultural teams

19 GŁÓWNE CELE PROJEKTU/ MAIN OBJECTIVES ● ZWIĘKSZENIE SZANS ZATRUDNIENIA UCZNIÓW / ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY ● Improving students’ chances of being employed in the European labour market

20 GŁÓWNE DZIAŁANIA/ MAIN ACTIVITIES ● MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA PARTERÓW PROJEKTU W: POLSCE, AUSTRII, NIEMCZECH I BUŁGARII ● INTERNATIONAL MEETINGS IN POLAND, AUSTRIA, GERMANY AND BULGARIA ● ORGANIZACJA STAŻU UCZNIÓW W LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ● JOB SHADOWNIG DAYS IN THE LOCAL ENTERPRISES

21 GŁÓWNE DZIAŁANIA/ MAIN ACTIVITIES ● “NAUCZ MNIE TEGO, CO JUŻ POTRAFISZ” - WARSZTATY DLA UCZNIÓW Z KRAJÓW PARTNERSKICH MAJĄCE NA CELU PRZYBLIŻENIE ZAWODU NAUCZANEGO W INSTYTUCJI GOSZCZĄCEJ ● “TEACH ME, WHAT YOU CAN” - WORKSHOPS FOR THE GUEST STUDENTS IN THE PROFESSIONS TAUGHT BY SCHOOLS

22 GŁÓWNE DZIAŁANIA/ MAIN ACTIVITIES ● WIZYTY W LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ● VISITING LOCAL ENTERPRISES ● WARSZTATY ● WORKSHOPS ● DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ● ENTERPRENEURS DAYS

23 GŁÓWNE DZIAŁANIA/ MAIN ACTIVITIES ● TYDZIEŃ KARIERY ZAWODOWEJ ● CAREER WEEKS ● NEWSLETTERY ● NEWSLETTERS ● STRONA INTERNETOWA PROJEKTU ● WEB-SITE OF THE PROJECT

24 ● DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! ● THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!


Pobierz ppt "LEONARDO DA VINCI 2013-2015 SERDECZNIE WITAMY! WELCOME! HERZLICH WILKOMMEN! ZDRAVEITE, DOBRE DOSHLI V POLSHA!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google