Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słowo Życia Kwiecień 2015 “Stałem się wszystkim dla wszystkich” (1 Kor 9, 22)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słowo Życia Kwiecień 2015 “Stałem się wszystkim dla wszystkich” (1 Kor 9, 22)"— Zapis prezentacji:

1

2 Słowo Życia Kwiecień 2015 “Stałem się wszystkim dla wszystkich” (1 Kor 9, 22)

3 W pierwszym liście do wspólnoty w Koryncie, z którego wybrane jest Słowo Życia na ten miesiąc, Paweł musi się bronić przed surową oceną ze strony niektórych chrześcijan. Poddawali oni w wątpliwość lub wręcz negowali jego tożsamość apostoła.

4 Uzasadniwszy, że posiada pełne prawo do tego tytułu, ponieważ „widział Jezusa Chrystusa” (por. 1, 9), Paweł wyjaśnia powód swej postawy do tego stopnia pokornej i uległej, że zrzeka się wszelkiego wynagrodzenia za swoją pracę.

5 Choć umie docenić autorytet i prawa apostoła, woli raczej stać się „sługą wszystkich”. To jego ewangeliczna strategia. Solidaryzuje się z osobami wszelkich kategorii tak dalece, że aby przynieść im nowinę Ewangelii, chce stać się jednym z nich.

6 Pięć razy powtarza „stałem się” jedno: z Żydami – i z miłości do nich poddaje się prawu mojżeszowemu, chociaż wie, że ono go nie obowiązuje; z nie Żydami, którzy prawa nie zachowują – i on również żyje tak, jakby prawo mojżeszowe nie istniało,

7 bo ma wymagające prawo samego Jezusa; z tymi, których uważano za „słabych” – byli to prawdopodobnie chrześcijanie skrupulanci, rozważający problem: jeść czy nie jeść mięso poświęcone bożkom – on również staje się „słaby”, choć jest „mocny” doświadczając wielkiej wolności. Jednym słowem: staje się „wszystkim dla wszystkich”.

8 Za każdym razem powtarza, że postępuje tak, by „pozyskać” dla Chrystusa każdego, aby za wszelką cenę kogoś przynajmniej „uratować”. Nie ma złudzeń, nie oczekuje też tryumfu, dobrze wie, że jedynie niektórzy odpowiedzą na jego miłość,

9 mimo to kocha wszystkich i wszystkim służy, za przykładem Pana, który przyszedł, „aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 28).

10 Któż bardziej od Jezusa Chrystusa z nami się zjednoczył? On, który był Bogiem, „ogołocił samego siebie przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi” (Flp 2, 7).

11 “Stałem się wszystkim dla wszystkich”

12 Chiara Lubich uczyniła to słowo jedną z głównych zasad „sztuki miłowania” - streszcza się ona w wyrażeniu „stawać się jedno”, „jednoczyć się”.

13 Dostrzegła w tym wyraz „dyplomacji” miłości. „Kiedy ktoś płacze – napisała – powinniśmy płakać razem z nim.

14 A jeśli się śmieje, cieszyć się z nim. W ten sposób krzyż jest podzielony i niesie go wiele ramion, a w pomnożonej radości ma udział wiele serc.

15 […] Jednoczyć się z bliźnim z miłości do Jezusa, z miłością Jezusa tak dalece, aż bliźni, delikatnie zraniony miłością Boga w nas, zechce stać się jedno z nami we wzajemnej wymianie pomocy, ideałów, planów, uczuć. […]

16 To jest dyplomacja miłości, która ma wiele cech i wyrazów zwykłej dyplomacji i dlatego nie mówi wszystkiego, co można by powiedzieć,

17 bo bratu by się to nie podobało, a Bogu nie byłoby miłe; umie czekać, umie mówić, umie osiągać cel. Boska dyplomacja Słowa, które staje się ciałem, aby nas przebóstwić”.

18 Pedagogia Chiary wskazuje również na przeszkody dnia codziennego, które utrudniają "jednoczenie się": «Są to niekiedy rozproszenia, kiedy indziej niecierpliwe pragnienie wtrącenia swojej myśli, w niewłaściwym momencie udzielenia swej rady.

19 Przy innych okazjach jesteśmy za mało nastawieni na jednoczenie się z bliźnim, bo uważamy, że nie zrozumie naszej miłości, albo blokują nas inne sądy o nim. W pewnych wypadkach przeszkadza nam ukryta chęć pozyskania go dla naszej sprawy».

20 Dlatego: „konieczne jest naprawdę odcięcie lub odsunięcie wszystkiego, co wypełnia nasz umysł i nasze serce, by jednoczyć się z bliźnimi”. Tak więc nieustanna i niestrudzona, wytrwała i bezinteresowna miłość, która ze swej strony powierza się większej i potężniejszej miłości Bożej.

21 Te cenne wskazówki mogą nam pomóc w tym miesiącu w przeżywaniu Słowa Życia, abyśmy szczerze zaczęli słuchać bliźniego, rozumieć go do głębi, utożsamiając się z tym, co przeżywa i co czuje, dzieląc z nim jego troski i radości:

22 “Stałem się wszystkim dla wszystkich”

23 Nie możemy jednak rozumieć tego ewangelicznego wezwania jako zachęty do wyrzeczenia się własnych przekonań, by niemal bezkrytycznie akceptować każdy sposób postępowania drugiej osoby, czy też by rezygnować ze swojej koncepcji życia albo z własnych idei.

24 Jeśli kochaliśmy do tego stopnia, że staliśmy się tym drugim, jeśli wspólnie zdobyte wartości były darem miłości i zbudowały nasze szczere relacje, wtedy można i powinno się wyrazić swoją myśl, nawet gdyby to miało zaboleć, trwając jednak zawsze w postawie najgłębszej miłości.

25 Jednoczenie się nie jest oznaką słabości ani poszukiwaniem spokojnego i pokojowego współżycia, lecz sposobem życia osoby wolnej, która chce służyć, a to wymaga odwagi i determinacji.

26 Ważne jest też, aby pamiętać o celu stawania się jedno z innymi.

27 Zdanie św. Pawła, którym – jak już zaznaczyliśmy – będziemy żyli w tym miesiącu, mówi dalej: „… żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych”.

28 Paweł usprawiedliwia swoje „jednoczenie się” pragnieniem, aby doprowadzić do zbawienia. Jest to droga, by wniknąć w drugiego człowieka tak, by ukazała się w nim pełnia dobra i prawdy, które już w nim mieszkają, aby spalić ewentualne błędy i złożyć w nim ziarno Ewangelii.

29 Dla Apostoła spełnianie tego zadania nie zna ograniczeń ani wymówek. Nie może od niego odstąpić, bo powierzył mu je sam Bóg. Musi je wypełnić „za wszelką cenę”, z fantazją, do której tylko miłość jest zdolna.

30 Takie nastawienie jest najważniejszym motywem naszego „jednoczenia się”. Także w polityce i handlu istnieje zainteresowanie tym, w jaki sposób zbliżyć się do ludzi, jak przeniknąć ich myśli, zrozumieć ich potrzeby i wymagania, ale jest w tym zawsze szukanie zysku.

31 Natomiast: „co swoiste dla dyplomacji boskiej, co może jej tylko właściwe, jest to, że kieruje się dobrem drugiego, a więc jest wolna od najmniejszego cienia egoizmu”.

32 “Stałem się wszystkim dla wszystkich”

33 Tak więc „stawać się jedno”, aby wszystkim pomóc wzrastać w miłości i w ten sposób przyczyniać się do realizowania powszechnego braterstwa – o którym Bóg marzy dla ludzkości, dla którego Jezus oddał życie.

34 “Stałem się wszystkim dla wszystkich” Tekst: o. Padre Fabio Ciardi OMI Grafika Anna Lollo we współpracy z ks. Placido D’Omina (Sycylia - Włochy) * * * Ten komentarz do Słów życia jest tłumaczony na 96 języków i dialektów, dociera do kilku milionów ludzi na całym świecie za pośrednictwem druku, radia, telewizji i Internetu - więcej informacji na http://focolare.pl/ Plik PPS jest tłumaczony na wiele języków i dostępny na stronie www.santuariosancalogero.org


Pobierz ppt "Słowo Życia Kwiecień 2015 “Stałem się wszystkim dla wszystkich” (1 Kor 9, 22)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google