Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasa językowa „poliglotek” pod patronatem PPWSZ w Nowym Targu propozycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasa językowa „poliglotek” pod patronatem PPWSZ w Nowym Targu propozycja."— Zapis prezentacji:

1 Klasa językowa „poliglotek” pod patronatem PPWSZ w Nowym Targu propozycja

2 OGÓLNE ZAŁOŻENIA: Klasa max 25 osobowa; Do klasy kwalifikowani są uczniowie na podstawie sprawdzianu z języka angielskiego po szkole podstawowej z największą ilością punktów; Klasa z jednym językiem wiodącym – język angielski i dwoma dodatkowymi ( j. niemiecki i j. francuski ) Klasa w której język uczony jest z podziałem na grupy, chyba że będzie mniej niż 20 uczniów w klasie; Do podstawowej liczby godzin języka angielskiego, dodana jest w każdej klasie 1 godzina/tydzień z native speakerem lub możliwa kumulacja -2 godzin, 4 godzin raz w miesiącu; Dodatkowo w klasie 3 gimnazjum z godzin kartowych realizowana jest dodatkowa godzina przygotowująca do egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym;

3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA – c.d. W klasie 2 w czerwcu propozycja obozu językowego, ewentualnie wyjazd do jakiegoś kraju anglojęzycznego- w miarę możliwości finansowych rodziców; Patronat wyższej uczelni PPWSZ skutkuje wyjazdami uczniów na organizowane przez instytut filologii angielskiej warsztaty lub wykłady; Wpisowe 100 zł na rok – wpisowe przeznaczane jest na opłacenie wyjazdów uczniów na uczelnie 2x w ciągu roku szkolnego;

4 OGÓLNE ZAŁOŻENIA – c.d. Uczniowie klasy drugiej obowiązkowo realizują projekt edukacyjny w języku angielskim, ale niekoniecznie z języka może być z geografii, historii itp.; Uczniowie klasy pierwszej – realizują w miesiącu czerwcu dzień krajów obcojęzycznych w ramach którego prezentują kulturę danego kraju ( piosenka, krótkie przedstawienie, kuchnia, wiersz itp.);

5 Opcjonalnie : Możliwość utworzenia klasy językowo – humanistycznej- w klasie 26 – 28 osób: Grupa językowa opis jak wyżej; Grupa humanistyczna – dodatkowo po 1 godzinie języka polskiego lub historii w każdej klasie, w ramach współpracy z Radio Kraków wyjazdy raz do roku na warsztaty dziennikarskie do siedziby radia; W klasie trzeciej w ramach godzin tzw. kartowych dodatkowa godzina przygotowująca do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego;

6 Opcjonalnie – c.d. Uczniowie grupy humanistycznej w klasie drugiej w czerwcu wyjeżdżają na wycieczkę objazdową po Polsce; W klasie trzeciej – w miesiącu listopadzie w związku z Dniem Odzyskania Niepodległości realizują dzień Polskości w ramach, którego prezentują dawną kulturę i obyczaje polskie – forma dowolna.

7 TERMINARZ REKRUTACJI Początek rekrutacji - 23 marzec 2015 rok, Zakończenie składania dokumentów – 19 czerwca 2015 roku, 6 lipca 2015 roku godzina 12.00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych do gimnazjum, 6 lipca 2015 roku godzina 16.00 spotkanie w szkole z uczniami przyjętymi do szkoły i ich rodzicami.

8 INFORMACJA Rada Rodziców wraz z dyrekcją podjęła decyzję o wprowadzeniu miesięcznego stypendium dla najzdolniejszego ucznia w szkole w kwocie 100 zł miesięcznie wypłacanego przez 10 miesięcy w roku. ( dokładne kryteria zostaną opracowane we wrześniu). Ma to być dodatkowa motywacja do nauki, ale także zachęta do osiągania sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "Klasa językowa „poliglotek” pod patronatem PPWSZ w Nowym Targu propozycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google