Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLASY PATRONACKIE V LO w Gimnazjum nr 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLASY PATRONACKIE V LO w Gimnazjum nr 2"— Zapis prezentacji:

1 KLASY PATRONACKIE V LO w Gimnazjum nr 2
im. Adama Mickiewicza w Krakowie - innowacja pedagogiczna PREZENTACJA Ewa Mauer (nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Krakowie)

2 Od pomysłu do realizacji, czyli historia innowacji w Gimnazjum nr 2
Na postawie Rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej oraz eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki oraz na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 6 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie podjęcia innowacji pedagogicznej zwanej - Klasy patronackie V LO - prowadzonej przez Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie we współpracy z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie od roku szkolnego 2004/2005 przystępuje za zgodą organu prowadzącego, tj. Gminy Kraków z kwietnia 2004 r. do prowadzenia ww. innowacji pedagogicznej. Porozumienie między dyrektorami szkół partnerskich o współpracy zostało podpisane w 2003 r.

3 Na potrzeby innowacji w zakresie organizacyjnym:
Założenia w praktyce Fakultety (zajęcia do wyboru) w wymiarze 1 godziny na tydzień dla 1 klasy patronackiej na terenie szkoły gimnazjalnej zostają włączone do planu tygodniowego jako pierwsza lub ostatnia lekcja w danym dniu i są umieszczane w arkuszu organizacyjnym szkoły. Fakultety na terenie V LO prowadzone są wyłącznie na zasadzie kółek zainteresowań i stanowią one autorską propozycję nauczycieli V LO, fakultety stanowią uzupełnienie oferty gimnazjalnej, dopasowanej do planu lekcji. O zaliczeniu fakultetu będzie informował certyfikat wydawany przez V LO każdego roku szkolnego. 3 klasy (na 6) z każdego poziomu nauczania w Gimnazjum nr 2 w Krakowie zostają objęte patronatem V LO i mają charakter innowacji pedagogicznej, opartej na współpracy szkół sąsiadujących. Innowacja polega na realizacji działań społeczno-wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli V LO im. Augusta Witkowskiego oraz Gimnazjum nr 2 w Krakowie, wspierających rozwój dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych ze względu na wysoki rozwój intelektualny i dotyczący zmian organizacyjnych, polegających na uzupełnieniu i indywidualizacji procesu nauczania dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych we wspomnianym zakresie. Językiem obcym nauczanym w ww. klasach jest język angielski na poziomie zaawansowanym, ze względu na potrzebę kształcenia uczniów do lektury literatury fachowej i potrzebę kształcenia na najwyższym poziomie przygotowującym do matury. Na potrzeby innowacji w zakresie organizacyjnym: > Prowadzi się skorelowane z planem nauczania poszczególnych klas fakultety na terenie Gimnazjum nr 2 (1 godzina tygodniowo - prowadzą nauczyciele szkoły macierzystej wg autorskich planów). > Prowadzi się fakultety na terenie V LO (1 godzina tygodniowo od połowy września do końca kwietnia) . > Dopasowuje się tzw. godziny do dyspozycji dyrektora do potrzeb tych klas w planie godzin, poszerzając blok przedmiotów podstawowych.

4 Wspólnie, czyli osoby zaangażowane.
Dyrektorzy Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza oraz V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego. Nauczyciele obu szkół, których doświadczenie służy prowadzeniu uczniów uzdolnionych w klasach o charakterze autorskim.

5 Jakie klasy, jakie fakultety?
Klasy A - z poszerzonym blokiem tzw. przedmiotów przyrodniczych + język angielskina poziomie zaawansowanym Klasy C z poszerzoną nauką matematyki + j. angielski na poziomie zaawansowanym Klasy E - klasą z poszerzoną nauką języka polskiego i angielskiego na poziomie zaawansowanym

6 Fakultety w klasach patronackich:
Dla klas A geografia/biologia/chemia lub fizyka Dla klas C matematyka lub fizyka Dla klas E - j. polski lub historia/geografia

7 Przykładowy rozkład godzin fakultetu w roku szkolnym 2003/2004 - 6 godzin:
IA - 1 godz. biologii IC - 1 godz. matematyki IE - 1 godz. j. polskiego IIA - 1. godz. geografii IIC - 1 godz. matematyki IIE - 1. godz. j. polskiego

8 Rekrutacja do klas patronackich.
Postępowanie kwalifikacyjne ma za zadanie: Wstępne udokumentowanie rozpoznanych predyspozycji - poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności ucznia, zainteresowań, motywacji do pracy, zdolności samooceny i krytycyzmu, kreatywności, odporności na stres i lęk, wstępne określenie osiągnięcia wystarczającej dojrzałości emocjonalnej do podjęcia nauki w klasie patronackiej. Uzupełnienie wiedzy o uczniu poprzez zapoznanie się z dokumentacją przygotowaną przez szkołę oraz wywiady z uczniami i ich rodzicami (opiekunami). Zebranie opinii na temat kandydatów przez dyrektora Gimnazjum nr 2 do 15 czerwca każdego roku. d. Do wskazanego dnia miesiąca czerwca weryfikację list ze względu na osiągnięcia wskazane na świadectwach oraz wyniki egzaminu po klasie VI oraz ustalenie ostatecznej listy uczniów w klasach. Postępowanie kwalifikacyjne ma za zadanie: Wstępne udokumentowanie rozpoznanych predyspozycji - poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności ucznia, zainteresowań, motywacji do pracy, zdolności samooceny i krytycyzmu, kreatywności, odporności na stres i lęk, wstępne określenie osiągnięcia wystarczającej dojrzałości emocjonalnej do podjęcia nauki w klasie patronackiej. Uzupełnienie wiedzy o uczniu poprzez zapoznanie się z dokumentacją przygotowaną przez szkołę oraz wywiady z uczniami i ich rodzicami (opiekunami). Zebranie opinii na temat kandydatów przez dyrektora Gimnazjum nr 2 do 15 czerwca każdego roku. d. Do wskazanego dnia miesiąca czerwca weryfikację list ze względu na osiągnięcia wskazane na świadectwach oraz wyniki egzaminu po klasie VI oraz ustalenie ostatecznej listy uczniów w klasach.

9 W pierwszym semestrze klasy I każdy uczeń poddawany jest obowiązkowym badaniom wyników wg corocznie ustalanego kalendarza, przede wszystkim w zakresie: - biegłości techniki czytania - czytania ze zrozumieniem - znajomości ortografii - języka polskiego - matematyki - przedmiotów przyrodniczych

10 ILOŚĆ FINALISTÓW I LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
Klasy patronackie a osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2007/2008 (łącznie 36 laureatów – najwięcej w woj. małopolskim) KLASA PRZEDMIOT ILOŚĆ FINALISTÓW I LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH A - przyrodnicza biologia 5 z 5 ogółem chemia 1 z 4 ogółem (pozostali z kl. c) geografia 2 z 5 ogółem (pozostali z kl. e, d) C - matematyczna matematyka 7 z 7 ogółem fizyka 8 z 8 ogółem informatyka 6 z 7 ogółem (1 z kl. e) E - humanistyczna język polski 3 z 6 ogółem (pozostali z kl. a, f – 1 osoba) historia 4 z 6 ogółem (2 z kl. c) język angielski 1 z 6 (3 z kl. c, pozostali b, f)

11 Losy absolwentów – kariera w V LO (liczba finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych pochodzących z klas patronackich w Gimnazjum nr 2) Rok szkolny Liczba finalistów Liczba laureatów 2003/2004 1 - 2004/2005 5 2005/2006 3 2 2006/2007 2007/2008 4

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KLASY PATRONACKIE V LO w Gimnazjum nr 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google