Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w projektach w ramach Działań 1.1, 1.5, 1.6 SPO RZL Departament Wdrażania EFS Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w projektach w ramach Działań 1.1, 1.5, 1.6 SPO RZL Departament Wdrażania EFS Ministerstwo Gospodarki i Pracy."— Zapis prezentacji:

1

2 Zmiany w projektach w ramach Działań 1.1, 1.5, 1.6 SPO RZL Departament Wdrażania EFS Ministerstwo Gospodarki i Pracy

3 2 Zmiany w projekcie W trakcie realizacji projektu Zgłoszenie zmian instytucji wdrażającej Wprowadzenie zmian nie później niż na 3 miesiące przed datą zakończenia projektu.

4 3 Zmiany wymagające zatwierdzenia przez DWF dotyczą w szczególności:  obniżenia wydatków o więcej niż 15% w stosunku do całkowitych wydatków projektu,  przesunięć powyżej 15% wartości głównych kategorii wydatków  wprowadzenia nowej podkategorii wydatków w ramach głównych kategorii wydatków,  zmiany harmonogramu płatności,  przesunięć terminów realizacji zadań w stosunku do terminów wskazanych w harmonogramie ich realizacji powyżej 15% całego okresu realizacji projektu,  przedłużenia okresu realizacji projektu powyżej 15% czasu trwania projektu (nie dłużej jednak niż do 31 marca 2008 r.), Zmiany w projekcie

5 4  przesunięć powyżej 15% ogólnej liczby beneficjentów ostatecznych projektu wskazanej odpowiednio w punktach 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 oraz 3.5 wniosku o dofinansowanie),  rezultatów wsparcia, które łącznie przekraczają 15% ogólnej liczby rezultatów wsparcia w danym punkcie,  przesunięć dotyczących poszczególnych rodzajów wsparcia, które łącznie przekraczają 15% wartości ogółem punktu 4.1 lub 4.2,  wzrostu lub obniżenia powyżej 15% wartości ogółem rodzajów wsparcia,  wprowadzenia nowej lub usunięcia jednej z planowanych form wsparcia,  osób zaangażowanych w zarządzanie Projektem

6 5 Zmiany wymagające poinformowania DWF dotyczą wszelkich pozostałych zmian, które nie mieszczą się w procedurze opisanej powyżej, np.: obniżenia wartości całego projektu nie przekraczające 15%, przesunięć nie przekraczających 15% wartości głównych kategorii wydatków, przesunięć terminów realizacji zadań w stosunku do terminów wskazanych w harmonogramie ich realizacji nie przekraczających 15% całego okresu realizacji projektu, przesunięć nie przekraczających 15% ogólnej liczby beneficjentów ostatecznych projektu, Zmiany w projekcie


Pobierz ppt "Zmiany w projektach w ramach Działań 1.1, 1.5, 1.6 SPO RZL Departament Wdrażania EFS Ministerstwo Gospodarki i Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google