Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ARK E FEKTYWNOŚCI E NERGETYCZNEJ IM. J ANA S ZCZEPANIKA R OMAN C IEPIELA P REZYDENT M IASTA T ARNOWA K RAKÓW, 26.03.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ARK E FEKTYWNOŚCI E NERGETYCZNEJ IM. J ANA S ZCZEPANIKA R OMAN C IEPIELA P REZYDENT M IASTA T ARNOWA K RAKÓW, 26.03.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 P ARK E FEKTYWNOŚCI E NERGETYCZNEJ IM. J ANA S ZCZEPANIKA R OMAN C IEPIELA P REZYDENT M IASTA T ARNOWA K RAKÓW, 26.03.2015 r.

2 Wizja projektu Centrum wiedzy i kompetencji w obszarze innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii stosowanych na rzecz poszanowania energii i ochrony środowiska naturalnego Park Efektywności Energetycznej im. Jana Szczepanika „Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego”

3 C ELE PROJEKTU Stworzenie centrum specjalistycznych usług w obszarze poszanowania energii; Budowanie kompetencji w zakresie zastosowań nowoczesnych technologii energooszczędnych; Budowanie rynku prosumenta, kreowanie popytu na nowoczesne rozwiązania w obszarze efektywności energetycznej; Kreowanie wizerunku partnerów projektu jako liderów efektywności energetycznej i poszanowania energii; Wykorzystanie oddziaływania Parku dla kanałów marketingowych partnerów projektu. „Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego”

4 O BSZAR ODDZIAŁYWANIA Polska, Europa – transfer najlepszych dostępnych technologii, współpraca przedsiębiorców Region Polski południowej – budowa rynku prosumenta Subregion Tarnowski – rozwój kompetencji Uczniowie, studenci, absolwenci, lokalni przedsiębiorcy Mieszkańcy w wieku 5-100 Organizacje i samorządy gospodarcze, producenci, firmy technologiczne „Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego”

5 Tarnów - Polski Biegun Ciepła

6 Obszary inteligentnej specjalizacji Małopolski Nauki o życiu Energia zrównoważona Technologie informacyjne i komunikacyjne Chemia Produkcja metali i wyrobów metalowych Elektrotechnika i przemysł maszynowy Przemysły kreatywne i czasu wolnego

7 Inteligentne Specjalizacje Tarnowa Inteligentna specjalizacja – to stosunkowo prosty definicyjnie pomysł koncentracji środków publicznych na ograniczonej liczbie priorytetów, w celu wzmocnienia przewag konkurencyjnych istniejących lub nowych obszarów. To co odróżnia podejście inteligentne od dotychczasowo wprowadzanych polityk innowacyjnych, to wzmocnienie roli rynku i samych przedsiębiorców w kształtowaniu ostatecznych instrumentów i zakresów interwencji. Park Efektywności Energetycznej wpisuje się w obszar specjalizacji pn. Energia Zrównoważona która jest jedną z 7 specjalizacji na które stawia Małopolska.

8 L OKALIZACJA PEE „Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego”

9 Powierzchnia użytkowa hali - 8 602,11 m 2 – obejmująca 12 boksów pozwalających na dowolną konfigurację pomieszczeń. Powierzchnia użytkowa usługowców – 4 550,54 m 2 ; Planowany termin rozpoczęcia użytkowania hali – IV kwartał 2015 r. Parametry hali w której planowana jest lokalizacja PEE „Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego”

10 Strefa prosumenta: Centrum edukacyjne Ekspozycja nowoczesnych technologii Pokazy multimedialne Instytut efektywności energetycznej: Centrum konferencyjno - szkoleniowe Poligony doświadczalne Stanowiska edukacyjne i badawcze Park Efektywności Energetycznej im. Jana Szczepanika „Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego” Strefa przedsiębiorców: Centrum obsługi klienta Prezentacje ofert Doradztwo Ekspozycje produktów Targi

11 C ENTRUM EDUKACYJNE E KSPOZYCJA TECHNOLOGII ENERGOOSZCZĘDNYCH Budownictwo pasywne - niskoenergetyczne Inteligentne zarządzanie zużyciem energii Kolektory słoneczne Fotowoltaika, Pompy ciepła Energia z biomasy Ciepło systemowe Energia z odpadów Energia z wiatru „Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego”

12 Budowa budynku pasywnego – muzeum Jana Szczepanika Stała ekspozycja zastosowanych technologii Ekspozycja budynku pasywnego „Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego”

13 I NSTYTUT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Laboratoria, poligony badawcze, warsztaty Centrum transferu i wdrażania nowoczesnych technologii Inicjowanie projektów B+R Platforma przepływu potencjału technologicznego i wykonawczego między przedsiębiorcami „Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego”

14 S TREFA PRZEDSIĘBIORCÓW Centrum ekspozycyjno-handlowe z profilem usług i dostaw w sektorze nowoczesnych technologii w budownictwie i energetyce Centrum kompetencji i produktów w obszarze doradztwa, projektowania, wykonawstwa, zarządzania, finansowania projektów w obszarze efektywności energetycznej Centrum informacji o preferencyjnych źródłach finansowania inwestycji w poszanowanie energii i ochronę środowiska „Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego”

15 Potencjalni promotorzy Projektu „Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego” ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

16 P OTENCJALNI UDZIAŁOWCY P ROJEKTU ? PEE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? „Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego”

17 P OTENCJALNI PARTNERZY P ROJEKTU i inne... PEE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? „Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego”

18 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Roman Ciepiela Prezydent Miasta Tarnowa Urząd Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów www.tarnow.pl umt@umt.tarnow.pl Tel. 14 688 24 00


Pobierz ppt "P ARK E FEKTYWNOŚCI E NERGETYCZNEJ IM. J ANA S ZCZEPANIKA R OMAN C IEPIELA P REZYDENT M IASTA T ARNOWA K RAKÓW, 26.03.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google