Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyczne Systemy Zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyczne Systemy Zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 Informatyczne Systemy Zarządzania
dr inż. Andrzej Macioł

2 Plan wykładów Stan zastosowań informatyki w zarządzaniu
Problemy informacyjno-decyzyjne systemów zarządzania Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania Trendy rozwoju systemów informatycznych Problemy doboru i oceny zintegrowanych systemów zarządzania Metody wdrażania zintegrowanych systemów

3 Stan zastosowań informatyki w zarządzaniu
Komputery osobiste i urządzenia mobilne Systemy dziedzinowe Systemy zintegrowane Systemy specjalizowane Zastosowania sieciowe Zarządzanie wiedzą Analizy, badania i wspomaganie decyzji

4 Komputery osobiste i urządzenia mobilne
Gromadzenie i przetwarzanie danych dla własnych potrzeb Rozwiązywanie indywidualnych problemów decyzyjnych Prezentacja wyników Dostęp do sieci korporacyjnej i rozległej Dostęp do systemów korporacyjnych

5 Systemy dziedzinowe Przetwarzanie danych i realizacja funkcji administracyjno biurowych Ograniczone funkcje analityczne Obszar stosowania: finanse i księgowość, sprzedaż (zbyt) magazyny Powszechna dostępność i możliwość łączenia w zintegrowane pakiety

6 Systemy dziedzinowe – przykład systemu FK

7 Systemy zintegrowane Enterprise Resource Planing – zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Kompleksowe wspomaganie zarządzania całym przedsiębiorstwem Konstrukcja modułowa oparta o zintegrowaną bazę danych i repozytorium aplikacji Dostępne dla dużych korporacji i w ograniczonym zakresie dla MŚP

8 Systemy specjalizowane
CRM (Customer Relationship Management) – systemy zarządzania kontaktami z klientem SCM (Supply Chain Management) – systemy wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw CE (Concurrent Engineering) – projektowanie współbieżne APS - Advanced Planning and Scheduling – planowanie i harmonogramowanie produkcji Rozwiązania branżowe i własne użytkowników

9 Zastosowania sieciowe
Poczta i inne usługi internetowe Grupa aplikacji (E-Zakupy, E-Sprzedaż, aplikacje wykorzystujące technologie bezprzewodowe) wykorzystujących internet w kontaktach uczestników łańcucha dostaw e-collaboration – zawansowane aplikacje umożliwiające dynamiczną współpracę w sieci (np. koordynację planów) Bankowość elektroniczna

10 Zarządzanie wiedzą i Business Inteligence
Koncepcje organizacyjne i narzędzia komputerowe pozwalające na pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego zgromadzonego w organizacjach Hurtownie danych i narzędzia do eksploracji danych (data mining) Systemy wymiany dokumentów i informacji Portale korporacyjne Wspomaganie procesów pracy

11 Analizy, badania i wspomaganie decyzji
Zaawansowane oprogramowanie biurowe Oprogramowanie specjalistyczne do wspomaganie decyzji: symulatory pakiety statystyczne rozwiązania indywidualne inteligentne systemy wspomagania decyzji Języki algorytmiczne (VB, C i inne)

12 Problemy informacyjno-decyzyjne systemów zarządzania

13 Agenda Informacyjny system zarządzania
Podejście procesowe w analizie systemów zarządzania Prognozowanie i rozwój – planowanie strategiczne Zarządzanie kontaktami z klientem Planowanie działalności podstawowej Organizowanie działalności przedsiębiorstwa Kontrola

14 Przedsiębiorstwo jako system

15

16

17 Informatyka Gospodarcza (Ekonomiczna)
Nauka zajmująca się projektowaniem i realizacją skomputeryzowanych systemów informacyjnych i komunikacyjnych [Scheer A-W.]

18 Nowy paradygmat Pojęcie ISZ to jedynie forma myślowa czystego rozumu nakazująca dostrzegać w pierwszym rzędzie informacyjną istotę zarządzania organizacją ISZ nie jest więc de facto bytem samym w sobie ani wyodrębnioną częścią systemu zarządzania, jest z nim tożsamy

19 Wybrane konsekwencje nowego paradygmatu
Nie ma sensu pytanie czy najpierw doskonalić system zarządzania czy system informacyjny. Nie można zmieniać organizacji nie zmieniając jej istoty informacyjnej. Projektując nowe rozwiązania w zakresie narzędzi informacyjnych musimy brać pod uwagę zmiany organizacji w jej pełnym wymiarze.

20 Podejście procesowe Organizacja realizuje swoje cele strategiczne w sposób ciągły i racjonalny Organizacja działa w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu, na które chce oddziaływać i jednocześnie podlega jego oddziaływaniom Interakcje organizacji z elementami otoczenia to zdarzenia wywołane przez działania organizacji lub otoczenia Każde zdarzenie wywołuje proces w organizacji lub jest skutkiem procesu realizowanego przez organizację

21 Podejście procesowe Stosując fenomenologiczne podejście do analizy organizacji musimy skupić się na zdarzeniach i procesach Należy więc najpierw definiować zdarzenia, później procesy i opisywać organizację jako maszynę realizującą procesy Doskonaląc organizację doskonalimy sposób realizacji procesów a dopiero później jej wewnętrzną strukturę Organizacja jest doskonale zarządzana jeżeli najlepiej jak to możliwe realizuje procesy (odpowiada na zdarzenia)

22 Podejście procesowe Mówiąc o Informacyjnych Systemach Zarządzania powinniśmy skupić się na tych aspektach realizacji procesów zarządzania (biznesowych), które są lub mogą być doskonalone przez organizację, narzędzia i metody przetwarzania informacji Musimy brać pod uwagę zarówno realizowane obecnie procesy jak i procesy, które będą musiały być realizowane w przypadku pojawienia się nowego rodzaju zdarzeń i celów organizacji Musimy pamiętać o integracji procesów

23 Wybrane procesy dla Firmy
Rozpoznawanie rynku Prowadzenie dialogu z klientem Dostarczanie wyrobów Wytwarzanie Zaopatrywanie Gospodarowanie pieniądzem

24 Integracja przedsiębiorstwa
Umożliwienie przepływu informacji wewnątrz organizacji poprzez jej granice wewnętrzne Ukształtowanie działań, procesów pracy i przepływów informacyjnych zgodnie z procesami biznesowymi Umożliwienie pełnej komunikacji pomiędzy aplikacjami komputerowymi Otwarcie przedsiębiorstwa na zewnątrz

25 Integracja przedsiębiorstwa (przykład)
Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne zmienia sposób obsługi klientów Ustalane są nowe cele strategiczne: zahamowanie procesu odchodzenia klientów z firmy, pozyskanie nowych klientów, obniżenie kosztów obsługi klienta. Sformułowany zostaje model obsługi klientów Sporządza się plan wymagań wobec nowego systemu informacyjnego

26 Integracja przedsiębiorstwa (przykład)
Powstaje zespół odpowiedzialny za wprowadzenie nowego rozwiązania Zespół dokonuje przeglądu istniejącej organizacji i dostępnych narzędzi komputerowych Zespół poszukuje przykładów najlepszych rozwiązań (benchmarking) W wyniku oceny stanu istniejącego i wyników benchmarkingu powstaje projekt nowego rozwiązania

27 Integracja przedsiębiorstwa (przykład)
Przyjęta zostaje koncepcja połączenia istniejącego zintegrowanego systemu zarządzania (ERP) z modułem CRM zakupionym u renomowanego dostawcy Powstaje zespół wdrożeniowy, która ogłasza przetarg na „Integratora” nowego rozwiązania Na nowo opracowywane są procedury obsługi klienta Następuje reorganizacja systemu zarządzania

28 Integracja przedsiębiorstwa (przykład)
Wdrażany jest moduł CRM Następuje pełna integracja wokół procesów obsługi klienta Wszystkie informacje o kontaktach z klientami są gromadzone i udostępniane w jednym miejscu Służby marketingowe planują swoje działania w oparciu o dane gromadzone w całym przedsiębiorstwie itd.

29 Rozwój koncepcji reorganizacji i usprawniania procesów zarządzania
Integracja struktur zarządzania poprzez Systemy Informatyczne BPR/I Reorganizacja systemów zarządzania reengineering Organizacja Ucząca się (LO) ERP MRP II


Pobierz ppt "Informatyczne Systemy Zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google