Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D. McCloskey "The Rhetoric of Economics" Justyna Kołodziejuk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D. McCloskey "The Rhetoric of Economics" Justyna Kołodziejuk."— Zapis prezentacji:

1 D. McCloskey "The Rhetoric of Economics" Justyna Kołodziejuk

2 O czym będziemy mówić 1.Oficjalna metodologia ekonomii a.Na czym polega? b.Krytyka 2. Nieoficjalna metodologia ekonomii

3 Podział metodologii McCloskey podzielił metodologię ekonomii na dwa rodzaje - oficjalną modernistyczną - nieoficjalną retorykę

4 Główne cechy modernizmu Predykcja (i kontrola) jest celem nauki Tylko obserwowalne predykcje pozwalają na ocenę prawdziwości teorii Obserwowalność pociąga za sobą obiektywne, replikowalne eksperymenty. Subiektywna wiedza (np. introspekcja) nie jest naukowa. Prawo Kelvina: „Jeżeli nie możesz wyrazić czegoś w sposób numeryczny, twoja wiedza jest gorszego i niezadowalającego rodzaju”. Należy oddzielić naukę od wartości

5 Konsekwencje modernizmu Równanie matematyczne musi się znaleźć w każdym artykule naukowym, nawet jeśli nic nie wnosi

6 Krytyka podejścia modernistycznego Chociaż większość ekonomistów wierzy w zasady modernistyczne, rośnie liczba osób negujących je wszystkie Stosowanie modernistycznej metodologii zatrzymałoby ekonomię w rozwoju Modernizm nie sprawdza się nawet w naukach ścisłych

7 Retoryka Teoria i sztuka przemawiania, krasomówstwo Sztuka znajdywania gwarantowanych przekonań i ich poprawiania poprzez dyskusję NIE jest to pusta gra słowna

8 Nieoficjalna metodologia ekonomii Ekonomiści nie używają w praktyce modernistycznych reguł metodologicznych Ekonomiści używają często metafor, podpierają się historycznymi przypadkami, odwołują do introspekcji, siły autorytetu

9 Wnioski McCloskey'a Ekonomiści powinni zająć się analizą używanego przez nich języka, aby:  lepiej rozumieć powody, dla których zgadzają się z teorią  odróżniać argumenty dobre od złych  łatwiej odrzucać słabe argumenty

10 Pytania do dyskusji Czy modernistyczna metodologia wciąż dominuje wśród ekonomistów? Czy i co retoryka może wnieść do ekonomii? Czy ekonomiści zdobywają poparcie dla swoich teorii poprzez zabiegi retoryczne?


Pobierz ppt "D. McCloskey "The Rhetoric of Economics" Justyna Kołodziejuk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google