Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozróżnienie między ekonomią pozytywną a ekonomią normatywną Marta Prządka Na podstawie M. Blaug Metodologia ekonomii r.5.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozróżnienie między ekonomią pozytywną a ekonomią normatywną Marta Prządka Na podstawie M. Blaug Metodologia ekonomii r.5."— Zapis prezentacji:

1 Rozróżnienie między ekonomią pozytywną a ekonomią normatywną Marta Prządka Na podstawie M. Blaug Metodologia ekonomii r.5

2 Część I Ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna Rys historyczy Gilotyna Hume`a Zasada Wertfreiheit Część II Problem ocen i wartościowania w ekonomii Krytyka zasady Wertfreiheit Optimum Pareto Ekonomista jako technokrata Uprzedzenia przy ocenie faktów empirycznych Plan prezentacji

3 Rys historyczny liczy sobie 150 lat wywodzi się z pism N. Seniora i J.S. Milla II połowa XIX w. ekonomia pozytywna jest, fakty, ekonomia normatywna powinno się, wartości Lata 30. XX w. powstaje nowa ekonomia dobrobytu ekonomia pozytywna niesporne fakty i wartości ekonomia normatywna wartości jako przedmiot sporów Rozszerzenie tradycyjnej, pozytywnej ekonomii

4 pozytywnejestfaktyobiektywneopisowenaukaprawdziwe/fałszywenormatywnepowinnowartościsubiektywnezalecającesztukadobre/złe Gilotyna Hume`a Wyraźne rozróżnienie między:

5 nie da się wyprowadzić logicznie należy z jest błędem jest przyjmowanie za podstawę przesłanek opisowych, a następnie wyprowadzanie z nich normatywnych wniosków z czysto faktycznych, opisowych zdań można wywnioskować jedynie inne zdania faktyczne Akceptacja lub odrzucenie opinii typu jest nie jest procesem poznawczym zasadniczo odmiennym od akceptacji lub odrzucenia opinii typu powinno się (M. Blaug) Gilotyna Hume`a

6 Obrona Gilotyny Hume`a (Nagel) charakteryzujące (metodologiczne) wybór przedmiotu badania, metody badawczej, kryteriów oceny istotności poczynionych ustaleń oceniające (normatywne) wartościujące twierdzenia o stanach świata (ocena ludzkiego zachowania) Sądy wartościujące Nauka nie jest w stanie funkcjonować bez ocen metodologicznych, może natomiast uwolnić się od odniesień do sądów oceniających istnieją metody ich uzgadniania nie istnieją metody ich uzgadniania

7 Sądy bazowe i niebazowe (Sen) bazowe (czyste) -obowiązuje we wszystkich możliwych do wyobrażenia warunkach -wyczerpano wszystkie możliwości racjonalnej analizy i dyskusji niebazowe (nieczyste) -są podstawą do analiz i ciągłej dyskusji Sądy wartościujące

8 możliwość wystąpienia wolnych od wartości nauk społecznych dyskusje o wartościach możliwe i pożyteczne dyskusje w formie: analizy spójności zbioru wartości-przesłanek, z których wyprowadzane są sądy normatywne wnioskowania konsekwencji występowania tych wartości w konkretnych w okolicznościach praktycznych określania konsekwencji alternatywnych sposobów realizacji sądów wartościujących Zasada Wertfreiheit (Weber)

9 Czy nauka może być wolna od wartości?

10 R. Heilbroner G. Myrdal ekonomiści są emocjonalnie zaangażowani w sprawy społeczeństwa kształtuje to ich spojrzenie na świat przy przeprowadzaniu analiz ekonomicznych nie potrafią być oni bezstronni i niezaangażowani sądy normatywne są zatem obecne w każdym fragmencie ekonomii Nie…

11 Jak rozwiązać trudności związane z przesyceniem nauki wartościami? R. Heilbroner zastosowanie metod nauk przyrodniczych ukrywanie sądów wartościujących przedstawienie ich w momencie, gdy wkraczają one do argumentacji G. Myrdal przedstawienie sądów wartościujących na początku analizy umożliwienie im wpływania na przebieg badania uzyskiwane rezultaty stają się obiektywne i prawdziwe Nie, ale…

12 Dlaczego niektóre twierdzenia widoczne są zarówno w ekonomi pozytywnej, jak i normatywnej?

13 Doskonała konkurencja automatycznie prowadzi do maksymalizacji kolektywnego zadowolenia ekonomicznego w tym sensie, że żadna realokacja zasobów nie byłaby w stanie polepszyć czyjegokolwiek położenia bez jednoczesnego pogorszenia sytuacji co najmniej jednej osoby założenia: suwerenność konsumenta brak paternalizmu jednomyślność Optimum Pareta…

14 Hennipman …jako część ekonomii pozytywnej -preferencje indywidualne są traktowane jako dane -brak założenia, że jednostka wie lepiej co jej odpowiada suwerenność konsumenta brak paternalizmu jednomyślność -odrzucenie tezy o istnieniu niezależnych interesów zbiorowości -nie jest to kwestią przekonań, zatem odpowiada faktom -stanowi inne sformułowanie optimum Pareta

15 …jako część ekonomii normatywnej -ograniczenie tego założenia -obowiązek szkolny do 18.roku życia -zakaz sprzedaży narkotyków Hennipman -odrzucenie tego założenia -nakaz ochrony tropikalnych lasów w Brazylii wbrew interesom producentów drewna suwerenność konsumenta brak paternalizmu jednomyślność -odrzucenie tego założenia -potencjalny zysk w sensie Pareta jest pożądany

16 wydaje się być twierdzeniem ekonomii pozytywnej (przy narzuceniu odpowiednich warunków umożliwiających wystąpienie równowagi w sensie Pareta) nie jest twierdzeniem falsyfikowalnym empirycznie jest częścią ekonomii normatywnej Niewidzialna ręka rynku

17 Podejście podręcznikowe nie musi w swoich wypowiedziach odwoływać się do sądów wartościujących ekonomiczne doradztwo dla rządów wolne od wartości sztywne rozróżnienie między środkami i celami ideał, do którego należy dążyć Ekonomista jako technokrata

18 Podejście praktyczne brak rozróżnienia między środkami i celami luźny inkrementalizm (Braybrooke, Lindblom) podręcznikowy ideał nie może zostać osiągnięty ekonomiści wykraczający poza to, co zostało już udowodnione, trafiają do świata wartości Ekonomista jako technokrata

19 uprzedzenia ekonomistów ograniczają ekonomię jako naukę empiryczną podział ekonomistów na planistów i wolnorynkowców powodem ich skłonności do różnego interpretowania faktów empirycznych poglądy polityczne mają wpływ na argumentację ekonomistów Uprzedzenia przy ocenie faktów empirycznych

20 wzajemna interakcja faktów i wartości siłą napędową rozwoju pracy naukowej aby nauka mogła być wolna od wartości i uprzedzeń powinna być falsyfikowalna tworzenie i testowanie falsyfikowalnych teorii ekonomicznych pozwala na rozwój naukowy ekonomisty dyskusja dot. nauki wolnej od wartości ciągle aktualna Podsumowanie

21 Czy ekonomia może być wolna od wartości? Czy każda dziedzina nauki przesycona jest wartościami? Czy brakuje im obiektywności? Czy założenia gilotyny Hume`a są prawdziwe? (Czy z przesłanek nienormatywnych można wyciągnąć wnioski normatywne?) Czy powinno się zrezygnować z podziału na ekonomię pozytywną i normatywną? Czy ekonomista przy udzielaniu fachowych rad powinien kierować się swoimi wartościami i uprzedzeniami? Czy ekonomista, aby móc odkrywać coraz to nowsze twierdzenia, powinien polegać tylko na testowaniu falsyfikowalnych teorii ekonomicznych? Pytania do dyskusji


Pobierz ppt "Rozróżnienie między ekonomią pozytywną a ekonomią normatywną Marta Prządka Na podstawie M. Blaug Metodologia ekonomii r.5."

Podobne prezentacje


Reklamy Google