Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Retoryka w Ekonomii Na podstawie I części tesktu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Retoryka w Ekonomii Na podstawie I części tesktu"— Zapis prezentacji:

1 Retoryka w Ekonomii Na podstawie I części tesktu
„The Rhetoric of Economics” Donald N. McCloskey Tomasz Sałata

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Definicja retoryki
Modernizm metodologii ekonomii Modernizm - zła metoda Nieoficjalna retoryka Podsumowanie

3 Plan prezentacji Wprowadzenie Definicja retoryki
Modernizm metodologii ekonomii Modernizm - zła metoda Nieoficjalna retoryka Podsumowanie

4 Wprowadzenie Ekonomiści nie stosują się do praw badania, które narzuca im metodologia Oficjalna retoryka różni się znacznie od retoryki nieoficjalnej Ekonomia powinna czerpać reguły metodologiczne z samej siebie a nie innych nauk jak fizyka czy matematyka

5 Plan prezentacji Wprowadzenie Definicja retoryki
Modernizm metodologii ekonomii Modernizm - zła metoda Nieoficjalna retoryka Podsumowanie

6 Definicja retoryki Retoryka – nie jest tu rozumiana jako pusta werbalna gra jak w zwrotach „pusta retoryka” czy „czysta retoryka” Retoryka – wg Wayne’a Boothe’a – „sztuka przekonywania, w co ludzie powinni wierzyć, zamiast udowadniania, co jest prawdziwe” „Sztuka odkrywania dobrych powodów, znajdowania czegoś co zapewni posłuch, gdyż każda racjonalna osoba może być przekonana”

7 Definicja retoryki Retoryka – „Sztuka znajdowania nowych problemów, które można poddać pod wątpliwość i ulepszać w otwartej dyskusji.” Przedstawiciele dawnej szkoły retorycznej: m.in. Arystoteles i Cyceron

8 Plan prezentacji Wprowadzenie Definicja retoryki
Modernizm metodologii ekonomii Modernizm - zła metoda Nieoficjalna retoryka Podsumowanie

9 Modernizm metodologii ekonomii
Oficjalna metodologia ekonomii jest modernistyczna Podstawą Metody Naukowej jest zlepek logicznego pozytywizmu, behawioryzmu, operacjonalizmu oraz hipotetyczno-dedukcyjnego modelu nauki.

10 Modernizm metodologii ekonomii
Główne cechy modernizmu: Predykcja jest celem nauki Tylko obserwowalne implikacje (albo predykcje) teorii mają znaczenie dla jej prawdziwości. Obserwowalność pociąga za sobą obiektywne, powtarzalne eksperymenty. Wtedy i tylko wtedy, gdy predykcje teorii okażą się fałszywe, teoria jest fałszywa. Obiektywna wiedza jest najważniejsza. Subiektywne obserwacje nie są wiedzą naukową.

11 Modernizm metodologii ekonomii
Cechy modernizmu c.d. : Prawo Kelvina: „Jeżeli nie możesz wyrazić czegoś w sposób numeryczny, twoja wiedza jest gorszego i niezadowalającego rodzaju” Introspekcja, przekonania metafizyczne, estetyka itp. nie mogą być użyteczne w uzasadnianiu hipotezy naukowej. W interesie metodologii jest oddzielenie rozumowania naukowego od nie-naukowego, pozytywnego od normatywnego.

12 Modernizm metodologii ekonomii
Cechy modernizmu c.d. : Naukowe wyjaśnienie zjawiska polega na „podciągnięciu” go pod wyjaśnienie w ramach pewnego uniwersalnego prawa naukowego. Ekonomiści, nie mają nic do powiedzenia jako naukowcy o wartościach (np. moralnych). Widły Hume’a; Ludzkie poznanie ma postać dwurożnych wideł - jest bądź formalne, jak w matematyce, logice, bądź doświadczalne, jak w fizyce, astronomii, psychologii i innych naukach empirycznych. Inne rozumowania (intuicja, introspekcja, przeżycia religijne, dogmaty, metafizyka) nie mają wartości naukowej - są iluzją lub sofistyką.

13 Modernizm metodologii ekonomii
Niewielu filozofów wierzy w połowę tych „przykazań” Rośnie liczba nie wierzących w nie wcale Tymczasem większość ekonomistów wierzy we wszystkie.

14 Plan prezentacji Wprowadzenie Definicja retoryki
Modernizm metodologii ekonomii Modernizm - zła metoda Nieoficjalna retoryka Podsumowanie

15 Modernizm – zła metoda Modernizm jest przestarzały.
Ekonomiści tego nie wiedzą Logiczny pozytywizm upadł Wiara w filozofię była błędem taktycznym

16 Modernizm – zła metoda Falsyfikacjonizm nie jest przekonujący
Pierre Duhem Predykcja jest nie możliwa w ekonomii Predykcja jest definiującą funkcją prawdziwej nauki Wg L. von Mises’a – przewidywanie ekonomicznej przyszłości jest „poza zasięgiem śmiertelników” „Skoro jesteś taki mądry, to czemu nie jesteś bogaty?”

17 Modernizm – zła metoda Modernizm jest niewykonalny i brak mu zwolenników Modernizm wzięty dosłownie jest bliski absurdu. Wg Michael’a Polanyi metodologia modernizmu wyznacza „donkiszotowskie standardy, które stosowane rygorystycznie, pchnęły by nas w stronę dobrowolnego kretynizmu” Modernizm zablokowałby rewolucję keynsistowską i zatrzymał rozwój ekonomii? Modernizm jest niepraktyczny

18 Modernizm – zła metoda Każda metoda jest arogancka
Największą wadą modernizmu jest sam fakt, iż modernizm jest metodą. „Ktokolwiek uważa się za sędziego w sprawach Prawdy i Wiedzy, będzie wyśmiany przez Bogów” – A.Einstein Wg Blauga „Metodologia może nam dostarczyć kryteriów dla akceptacji lub odrzucenia badań, ustanawiając standardy, które pomogą nam oddzielić zboże od plew”

19 Modernizm – zła metoda Inne nauki nie stosują metod modernistycznych
Ekonomia nie jest nauką, w znaczeniu tego słowa poznanym w liceum. Inne nauki (nawet matematyka) też są retoryczne. M. Kline: „Jest teraz widoczne, iż koncepcja uniwersalnie akceptowalnych i niezawodnych podstaw rozumowania jest zaledwie wielką iluzją”

20 Plan prezentacji Wprowadzenie Definicja retoryki
Modernizm metodologii ekonomii Modernizm - zła metoda Nieoficjalna retoryka Podsumowanie

21 Nieoficjalna retoryka
Nieoficjalna retoryka jest uznawana ale nie jest badana Ankieta : tylko 3% ekonomistów nie zgadza się z twierdzeniem, że „cła i kwoty importowe redukują dobrobyt” Ekonomiści nie badają reguł rządzących ich retoryką.

22 Nieoficjalna retoryka
Przykład teorii parytetu siły nabywczej (PPP) Połowa ekonomistów, którzy przeprowadzili test uważa, że PPP działa, druga połowa, że nie.

23 Nieoficjalna retoryka
Jak ekonomiści sprawdzają prawdziwość tego parytetu? Kravis i Lipsey „Każdy analizujący będzie musiał zdecydować, czy, w świetle jego celów, stosunek PPP znajduje się wystarczająco blisko 1.00 by zadowolić teorie” Literatura milczy na temat standardów

24 Nieoficjalna retoryka
Modernizm traktuje statystyczną istotność jako świętość Brak funkcji straty Kryterium Genberga-Zechera Chodzi o to by, „przekroczyć nieprzekonywującą retorykę dostarczoną przez pseudo-naukową ceremonię hipotezo-regresjo-testo-publikacji tak powszechnej we współczesnej ekonomii”

25 Plan prezentacji Wprowadzenie Definicja retoryki
Modernizm metodologii ekonomii Modernizm - zła metoda Nieoficjalna retoryka Podsumowanie

26 Podsumowanie W pierwszej częsci tekstu:
Poznaliśmy definicję retoryki według autora. Poznaliśmy cechy modernizmu. Poznaliśmy główne argumenty dlaczego modernizm nie jest dobrą metodą metodologiczną. Zapoznaliśmy się z nieoficjalną retoryką ekonomii.

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Retoryka w Ekonomii Na podstawie I części tesktu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google