Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pochodzenie i ostatnie odkrycia Ekonomii Eksperymentalnej Marco Novarese, Salvatore Rizzello Kamil Kaca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pochodzenie i ostatnie odkrycia Ekonomii Eksperymentalnej Marco Novarese, Salvatore Rizzello Kamil Kaca."— Zapis prezentacji:

1 Pochodzenie i ostatnie odkrycia Ekonomii Eksperymentalnej Marco Novarese, Salvatore Rizzello Kamil Kaca

2 2 Plan prezentacji 1.Wstęp3 2. Eksperymenty dot. zachowań jednostek i mechanizmu podejmowania decyzji 8 3.Eksperymenty rynkowe 17 4.Eksperymenty z użyciem teorii gier 22 5.Eksperymenty dot. procesu uczenia się jednostek i organizacji 26 6.Podsumowanie 28 7.Pytania do dyskusji 29

3 3 Ekonomia eksperymentalna - - część ekonomii, wykorzystująca metodę eksperymentu do oceny teoretycznych założeń i przewidywań teorii ekonomicznych. Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej 1. Co to jest EE?

4 4 Ekonomia Eksperymentalna -> dane zbierane są w kontrolowanym środowisku (warunki laboratoryjne) Ekonometria -> dane zbierane w naturalnym środowisku Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej Do analizy eksperymentów używa się często narzędzi ekonometrycznych 1. EE vs Ekonometria

5 5 Interdyscyplinarność ekonomii eksperymentalnej: Psychologia (eksperymentalna) Neurobiologia Zastosowania sztucznej inteligencji Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej 1. Interdyscyplinarność

6 6 1. Do czego używać EE? Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej 7 powodów dla których ekonomiści powinni wykonywać eksperymenty (V. Smith): Aby przetestować lub rozróżniać teorie ekonomiczne Aby poznać przyczyny upadku teorii Aby ustalić empiryczne regularności jako podstawy nowych teorii Aby przez zastosowanie tej samej reguły porównać różne środowiska Aby porównać różne reguły w tym samym środowisku Aby ocenić różne propozycje polityczne Aby wykorzystać warunki laboratoryjne do oszacowania skuteczności różnych projektów

7 7 1.Wstęp3 2. Eksperymenty dot. zachowań jednostek i mechanizmu podejmowania decyzji 8 3.Eksperymenty rynkowe 17 4.Eksperymenty z użyciem teorii gier 22 5.Eksperymenty dot. procesu uczenia się jednostek i organizacji 26 6.Podsumowanie 28 7.Pytania do dyskusji 29 Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej

8 8 2. Założenia Odrzucenie hipotezy ekonomii klasycznej o: doskonałej wiedzy jednostek, racjonalności działania, …na rzecz: ograniczonej wiedzy jednostek i ograniczonej racjonalności. Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej

9 9 2. Eksperyment Thurstonea(1931) Cel: weryfikacja neoklasycznej teorii konsumenta poprzez empiryczne wykreślenie krzywej obojętności jednostki. Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej Metoda: hipotetyczny wybór pomiędzy koszami zawierającymi kapelusze, buty i kurtki. Wniosek: Krzywe obojętności mogą zostać oszacowane i są adekwatne do rezultatów empirycznych.

10 10 2. Eksperyment Thurstonea(1931) Krytyka: założona z góry niepewność rezultatów EE, ze względu na fakt, że jednostki w sztucznym środowisku mogą się zachowywać nienaturalnie; problem paralelizmu - sztuczny kontekst przeprowadzanego eksperymentu i sprawdzalność uzyskanych wyników poza tym kontekstem. Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej

11 11 2. Kolejne eksperymenty Cel: weryfikacja neoklasycznej teorii konsumenta poprzez empiryczne wykreślenie krzywej obojętności jednostki. Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej Krytyka: W celu utrzymania wiarygodnych danych, musi być w eksperymencie doskonała zgodność pomiędzy: założeniami teorii charakterystykami uczestników sposobem zbierania i analizy danych.

12 12 2. Eksperyment Allaisa(1953) Cel: podważenie vonNeumannowsko-Morgensternowskiej teorii oczekiwanej użyteczności Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej Metoda: hipotetyczne kwestionariusze, brak zachęt wybór pomiędzy parami loterii

13 13 2. Eksperyment Allaisa(1953) Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej Alternatywa A Pewność zyskania 100 franków Alternatywa B prawdopodobieństwo 0,1 zyskania 500 franków p-ństwo 0,89 zyskania 100 franków p-ństwo 0,01 zyskania 0 Alternatywa C *p-ństwo 0,11 zyskania 100 franków *p-ństwo 0,89 zyskania 0 Alternatywa D *p-ństwo 0,1 zyskania 500 franków *p-ństwo 0,9 zyskania 0

14 14 2. Eksperyment Allaisa(1953) Cel: podważenie vonNeumannowsko-Morgensternowskiej teorii oczekiwanej uzyteczności Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej Metoda: hipotetyczne kwestionariusze, brak zachęt wybór pomiędzy parami loterii Wniosek: VonNeumannowsko-Morgensternowska teoria oczekiwanej użyteczności jest nieskuteczna.

15 15 2. Eksperyment Kahnemana i Tverskyego Cel: podważenie hipotezy o racjonalności jednostek; gdyż jednostki dokonują wyboru w stanie niepewności Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej Metoda: hipotetyczny kwestionariusze, brak zachęt wybór pomiędzy parami loterii: jedna dotyczy zysków, druga dotyczy strat Wniosek: Człowiek inaczej postrzega zysk i stratę.

16 16 2. Nowe teorie i eksperymenty Teoria perspektywy (the Prospect Theory) - Kahneman, Tversky efekt posagu - Thaler (1980) Teoria alternatywnej użyteczności (the Regret Theory) - Loomes, Sudgen (1982) Eksperymenty Heya potwierdzenie założenia teorii oczekiwanej użyteczności. Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej

17 17 1.Wstęp3 2. Eksperymenty dot. zachowań jednostek i mechanizmu podejmowania decyzji 8 3.Eksperymenty rynkowe 17 4.Eksperymenty z użyciem teorii gier 22 5.Eksperymenty dot. procesu uczenia się jednostek i organizacji 26 6.Podsumowanie 28 7.Pytania do dyskusji 29 Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej

18 18 3. Eksperyment Chamberlaina Cel: Sprawdzenie teorii firmy, konkurencyjnego rynku Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej Metoda: podział studentów na sprzedających i kupujących; brak regulacji rynku; hipotetyczne wypłaty Wniosek: Ilości i ceny często nie zgadzały się z teorią. (1948)

19 19 3. Działalność Vernona Smitha Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej Eksperymenty innych form rynkowych: monopolu oligopolu Eksperymenty uwzględniające: regulacje rynkowe, wprowadzanie instytucji rynkowych ilości i ceny zbliżyły sie do optimum różne rodzaje aukcji aukcja drugiej ceny najbardziej efektywna

20 20 3. Znaczenie eksperymentów Eksperymenty rynkowe: Wpłynęły na rozwój teorii mikroekonomicznej; stały się istotne nie tylko w kontekście teorii ekonomicznej służyły to testowania nowych instrumentów regulacji rynkowej.

21 21 1.Wstęp3 2. Eksperymenty dot. zachowań jednostek i mechanizmu podejmowania decyzji 8 3.Eksperymenty rynkowe 17 4.Eksperymenty z użyciem teorii gier 22 5.Eksperymenty dot. procesu uczenia się jednostek i organizacji 26 6.Podsumowanie 28 7.Pytania do dyskusji 29 Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej

22 22 4. Teoria Gier w EE Teoria Gier od prawie samego początku związała się z EE. Pierwsze eksperymenty jedynie pośrednio łączyły się z teorią ekonomii. Prawdziwego znaczenia nabrały kolejne, a były to gry biznesowe.

23 23 4. Gry Biznesowe Cechy gier biznesowych: opierają się na symulacji w sztucznym środowisku; używane są do szkolenia i selekcji managerów pierwszą grę biznesową zaproponował Richard Bellman w 1957r.

24 24 4. Ważne eksperymenty Dresher i Flood (1950) - eksperyment, który później przyjął nazwę dylematu więźnia. Siegel i Fouraker (1960) - szereg eksperymentów dot. modeli negocjacyjnych w sytuacji dwustronnego monopolu. używano gier z pełną i niepełną informacją, wykluczono społeczne powiązania pomiędzy uczestnikami. Schelling (lata 50-60-te) - eksperymenty dot. punktu centralnego (focal point). Thaler (1988) - Ultimatum Game: jeden gracz aktywny - wybiera sposób podziału setki, drugi gracz pasywny - zgadza się lub nie na podział.

25 25 1.Wstęp3 2. Eksperymenty dot. zachowań jednostek i mechanizmu podejmowania decyzji 8 3.Eksperymenty rynkowe 17 4.Eksperymenty z użyciem teorii gier 22 5.Eksperymenty dot. procesu uczenia się jednostek i organizacji 26 6.Podsumowanie 28 7.Pytania do dyskusji 29 Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej

26 26 5. Ważne fakty Eksperymenty dotyczące procesu uczenia się jednostek i organizacji zaczęły się rozwijać pod koniec lat 90-tych. Protoplastą był H. Simon (1947) - hipoteza ograniczonej racjonalności. Wśród zainteresowań tej części EE są: kognitywne uczenie się, metody podejmowania decyzji, zróżnicowane procesy uczenia się, itp.

27 27 1.Wstęp3 2. Eksperymenty dot. zachowań jednostek i mechanizmu podejmowania decyzji 8 3.Eksperymenty rynkowe 17 4.Eksperymenty z użyciem teorii gier 22 5.Eksperymenty dot. procesu uczenia się jednostek i organizacji 26 6.Podsumowanie 28 7.Pytania do dyskusji 29 Pochodzenie i ostatnie odkrycia ekonomii eksperymentalnej

28 28 5. Podsumowanie Ekonomia eksperymentalna jest stosunkowo młodą dziedziną ekonomii. Jej prężny rozwój nastąpił dopiero w latach 80-tych i 90-tych. Opiera się na metodzie wykorzystania sztucznych warunków głównie w celu testowania teorii ekonomicznych. EE przyczyniła się do rozwoju mikroekonomii. Jej dalszy rozwój zależy od współdziałania: psychologów, ekonomistów, neurobiologów i specjalistów od sztucznej inteligencji.

29 29 6. Pytania do dyskusji Czy w sztucznym środowisku badani reprezentują naturalny sposób zachowania? Jaki byłby kształt obecnej mikroekonomii bez EE? Czy metoda eksperymentu jest szanowana i wykorzystywana przez ekonomistów?


Pobierz ppt "Pochodzenie i ostatnie odkrycia Ekonomii Eksperymentalnej Marco Novarese, Salvatore Rizzello Kamil Kaca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google