Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAJOWE PUNKTY KONTAKTOWE I INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ DLA MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAJOWE PUNKTY KONTAKTOWE I INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ DLA MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz."— Zapis prezentacji:

1 KRAJOWE PUNKTY KONTAKTOWE I INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ DLA MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 31 maja-2 czerwca 2010 r.

2 ZALETY INSTRUMENTÓW INŻ. FINANS. (CELE): ZALETY INSTRUMENTÓW INŻ. FINANS. (CELE): Priorytet dla wsparcia inwestycyjnego Odchodzenie od dotacji na rzecz instrumentów zwrotnych Wsparcie większej liczby przedsiębiorców Zapobieganie naruszeniu zasad konkurencji Budowanie trwalszego oddziaływania zaangażowanych środków publicznych Zmniejszanie luki kapitałowej; budowanie spójnego systemu otoczenia finansowego podmiotów gospodarczych Ukierunkowanie wsparcia: im wyższy poziom rozwoju beneficjenta tym bardziej zaawansowany instrument finansowy Istotne zaangażowanie większych środków/instytucji komercyjnych (głównie banków) Pobudzenie rynku prywatnego do finansowania określonych, ważnych dla Państwa sektorów Efekt edukacyjny

3 1. CIP- SMEG, GIF, CBS: gwarancje/inwestycje kapitałowe/ pomoc techniczna 2. 7 PR- RSFF: gwarancje 3. PO IG- kredyt technologiczny; wsparcie rynku vc 4. PO RPW- poręczenia/gwarancje 5. Polsko-Szwajcarski mechanizm współpracy: wsparcie rynku vc 6. RPO- JEREMIE, JESSICA, „INNE”: poręczenia/gwarancje, pożyczki, inwestycje kapitałowe; fundusze inwestycyjne PPP 7. JOSEFIN: gwarancje 8. JASSMINE: wsparcie rynku mikropożyczkowego MAPA INSTRUMENTÓW W PL 2010-2017

4 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007- 2013 (CIP): INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ Np. CIP PROGRAMY KRAJOWE: OGÓLNOKRAJOWE i PONAREGIONALNE 4 MAPA PROGRAMY RAMOWE UE PROGRAMY KRAJOWE: REGIONALNE Np. PO IG, PO RPW RPO PROGRAMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNAR. Np. PROGRAM REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

5 INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ NA PRZYKŁADZIE CIP

6 6 Krajowe Punkty Kontaktowe w Polsce: Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) KPK CIP EIP Instrumenty finansowe dla MŚP przy Związku Banków Polskich kpkcip@zbp.pl kpkcip@zbp.pl KPK CIP ICT przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN cip.ict@kpk.gov.pl cip.ict@kpk.gov.pl KPK CIP EIP przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN cip.eip@kpk.gov.pl cip.eip@kpk.gov.pl KPK CIP IEE przy Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA kpkcip_iee@kape.gov.pl kpkcip_iee@kape.gov.pl

7 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Europejski Dzień Finansowania MSP - Warszawa 27.06.08 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007- 2013 (CIP): Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007 – 2013 (CIP) Program „Inteligentna Energia – Program dla Europy” (IEE) Komponent Instrumenty finansowe dla MŚP Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) 4 Program CIP nie zapewnia bezpośredniego finansowania MSP, ale zawiera szereg działań zachęcających i wspierających instytucje finansowe w aktywniejszym i szerszym finansowaniu MSP.

8 8 INSTRUMENTY FINANSOWE – KORZYŚCI DLA MŚP: stworzenie mechanizmów wspierających zakładanie i finansowanie MŚP we wszystkich fazach rozwoju ułatwienie firmom dostępu do finansowania zewnętrznego na korzystniejszych warunkach wsparcie procesów tworzenia i rozwoju różnorodnych produktów i form finansowania MŚP – powstanie zdywersyfikowanej oferty finansowej dla MŚP poprawa struktury finansowej MŚP poprzez zapewnienie szerszego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania zachęcanie i wspieranie instytucji finansowych w finansowaniu mikroprzedsiębiorstw, także produktami o niższych kwotach zwiększanie podaży instrumentów dłużnych dla MŚP poprzez wspieranie instytucji finansowych w procesach ulepszania procedur oceny zdolności kredytowej MŚP, dostosowanych do specyfiki ich działania Przykład: pierwsze linie kredytowe z CIP w PL: dodatkowe środki na rynku na rozwój MŚP, uproszczone procedury, szybkie decyzje kredytowe, mniejsze zabezpieczenia, dłuższy okres finansowania, mniejszy wkład własny, tańszy kredyt-brak opłat za poręczenie UE-EFI. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP

9 9 Instrumenty finansowe dla MŚP High Growth and Innovative SME Facility Instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP GIFCBSSMEG SME Guarantee Facility System poręczeń dla MŚP Capacity Building Scheme System rozwijania zdolności instytucji pośrednictwa finansowego Budżet 1,13 mld EUR 550 mln EUR Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP 506 mln EUR73 mln EUR

10 10 Bank/Fundusz pożyczkowy Fundusz Venture capital MŚP inwestuje pożycza zapewnia środki Fundusz poręczeniowy regwarantuje gwarantuje Budżet UE Informuje, promuje, doradza, szkoli Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP INSTRUMENTY WSPARCIA INNOWACJI W MŚP CIP- Instrumenty finansowe dla MŚP: Budżet 1,13 mld € (EFI pełni tu rolę m.in. funduszu funduszy VC)

11 11 GIF w praktyce Przykłady wspartych funduszy inwestujących w MŚP Serena Capital jest funduszem z siedzibą w Paryżu, skierowanym na inwestycje w dziedzinie ICT we Francji i innych krajach Europy. Fundusz inwestuje w spółki znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju, na etapie poprzedzającym wejście na rynek ich produktów/ usług – spółek, które mają uznaną technologie i robią pierwsze kroki w kierunku rynku. Początkowa kapitalizacja funduszu wyniosła 90 mln EUR. Inwestycja EFI została dokonana w ramach instrumentu GIF1. Chalmers Innovation Fund – jest to fundusz partnerski Uniwersytetu Technologicznego Chalmers w Goeteborgu (Szwecja) oraz inkubatora Chalmers Innovation. Początkowa kapitalizacja funduszu wyniosła ok. 12 mln EUR, z prognozowaną końcową kapitalizacją na poziomie ok. 27 mln EUR. Fundusz stanowi wehikuł transferu technologii opracowanych na Uniwersytecie Technologicznym i będzie inwestował głównie w spółki technologiczne, dla których Chalmers Innovation stanowi inkubator przedsiębiorczości. EFI dokonał inwestycji w ramach GIF1 jako inwestor kluczowy ( cornerstone investor ) BaltCap Private Equity Fund – fundusz skierowany na inwestycje w MŚP w Estonii, Łotwie i Litwie. Sektorami będącymi w polu zainteresowania tego funduszu są: handel detaliczny, firmy produkcyjne nastawione na rozwój eksportu, turystyka i wypoczynek, ochrona środowiska, łączność, transport i budownictwo. Fundusz BaltCap inwestuje w dojrzałe spółki będące w fazie ekspansji rynkowej. Transakcja została zawarta w ramach instrumentu GIF2. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP

12 12 SMEG System poręczeń dla MŚP Gwarancje kredytów Budżet SMEG 506 mln EUR Gwarancje mikrokredytów Gwarancje inwestycji kapitałowych Gwarancje transakcji sekurytyzacji portfeli dłużnych MŚP Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP Instrument II: SMEG System poręczeń dla MŚP Cel: udzielanie gwarancji bezpośrednich na rzecz instytucji finansowych + udzielanie regwarancji na rzecz działających programów gwarancyjnych Nabór wniosków: Otwarty (tryb ciągły)

13 13 SMEG W PRAKTYCE KrajPOLSKA Pośrednik Finansowy Bank BPH SA Pierwszy Pośrednik Finansowy Programu CIP w Polsce – data podpisania umowy – grudzień 2009 roku Instrument finansowy dla MŚPSMEG – System poręczeń dla MŚP Opcja InstrumentuPoręczenia kredytów Portfel objęty Gwarancją EFI709 mln PLN Produkty finansowe dla MŚP wchodzące w skład Portfela objętego Gwarancją EFI Prosty Kredyt Inwestycyjny Standardowy Kredyt Inwestycyjny Auto Sezam (kredyt samochodowy) Wysokość Gwarancji EFI50% kwoty każdego kredytu Okres funkcjonowania2010 – 2012 DŹWIGNIA: 1:49 !

14 14 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 SMEG – System poręczeń dla MŚP Produkt finansowy dla MŚPProsty Kredyt Inwestycyjny Przeznaczenie kredytu Zakup środków trwałych takich jak maszyny, urządzenia, sprzęt, wyposażenie, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem Kwota kredytuDo 500 000 PLN Waluta kredytuPLN Wkład własnyDzięki poręczeniu EFI obniżony do 15% Zabezpieczenie Uproszczona forma zabezpieczenia – poręczenie EFI, przewłaszczenie lub zestaw rejestrowy wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej OprocentowanieStałe lub zmienne według stawki WIBOR 1M Uproszczona dokumentacja (bez biznesplanu i prognoz finansowych) Decyzja kredytowa w ciągu 3 dni

15 15 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 SMEG – System poręczeń dla MŚP KrajHISZPANIA Pośrednik Finansowy MicroBank La Caixa Instytucja mikrokredytowa – data podpisania umowy – grudzień 2008 roku Instrument finansowy dla MŚPSMEG – System poręczeń dla MŚP Opcja InstrumentuPoręczenia mikrokredytów Portfel objęty Gwarancją EFI131 mln EUR Produkty finansowe dla MŚP wchodzące w skład Portfela objętego Gwarancją EFI Mikrokredyt finansowy Mikrokredyt socjalny

16 16 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 SMEG – System poręczeń dla MŚP Mikrokredyt finansowyMikrokredyt socjalny Na rozpoczęcie lub rozwój firmy, kierowany do jednostek posiadających projekt pracy na własny rachunek, które wykażą zdolność rozpoczęcia i kontynuacji projektu Dla jednostek finansowo wykluczonych, które zostały skierowane do MicroBank La Caixa przez różne instytucje współpracujące (władze miasta, organy rządowe, uniwersytety, instytucje socjalne), które wspierają rozwój projektów pracy na własny rachunek i nadzorują ich wprowadzenie Kredyt przeznaczony dla jednostek, które mają trudności z pozyskaniem konwencjonalnego finansowania bankowego Cel kredytu: promocja produkcji i tworzenia miejsc pracy Maksymalna kwota kredytu: 25 000 EUR Okres spłaty: 1 rok – 5 lat Możliwa karencja w spłacie – maksymalnie 12 miesięcy

17 17 Nazwa Programu / Mechanizmu Budżet Prognozowana liczba wspartych MŚP PO IG 2007-2013 Instrumenty inż. finansowej Priorytetu 3 i Działania 4.3 750 mln EUR1.700 MŚP Programie CIP 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP 1,13 mld EUR325.000 – 400.000 MŚP PORÓWNANIE POTENCJAŁU ODDZIAŁYWANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA I REKOMENDACJE NA PRZYSZŁOŚĆ

18 18 PRZYSZŁOŚĆ CO PO 2013 ROKU ? Dotacje unijne => Instrumenty Inżynierii Finansowej Instrumenty bezzwrotne => Instrumenty odnawialne 1. Nowa perspektywa finansowa – lata 2014 – 2020 wyższy poziom rozwoju kraju – niższa kwota alokacji Funduszy Strukturalnych dla Polski konieczna zmiana sposobu dystrybucji środków Unii Europejskiej – zapewnienie możliwości dostępu do wsparcia unijnego szerokiej grupie odbiorców 2. Rozwój unijnych Instrumentów Inżynierii Finansowej przygotowanie do przejścia z instrumentów dotacyjnych na instrumenty odnawialne przygotowanie do aktywnego wykorzystywania dodatkowych programów Unii Europejskiej opartych na odnawialnych, zwrotnych mechanizmach finansowych

19 STRATEGIA EUROPA 2020 kluczowy cel: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji środki UE tylko katalizatorem; nacisk na maksymalny efekt dźwigni. odchodzenie od rozdrobnienia instrumentów finansowych UE na rzecz wzmocnienia instrumentów proinnowacyjnych, w tym tworzenia nowych wspólnie z rynkiem komercyjnym Jako przykład narzędzi na nowy okres - instrumenty CIP grupa EBI wiodącym narzędziem i źródłem finansowania inwestycji w UE Promowanie instrumentów umożliwiających wzrost prywatnych inwestycji w b+r, w tym rynku vc PPP Ułatwianie MŚP taniego dostępu do finansowania Poprawić otoczenie biznesu i dialog ze środowiskami gospodarczymi PO 2013 ROKU…

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ kontakt: kpkcip@zbp.plkpkcip@zbp.pl


Pobierz ppt "KRAJOWE PUNKTY KONTAKTOWE I INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ DLA MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google