Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŻRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŻRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ"— Zapis prezentacji:

1 ŻRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ

2 Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpane i których eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w środowisku.  Z pewnością należy dodać, że oczywiście energia odnawialna jest bardzo przyjazna naszemu środowisku. W wyniku jej korzystania nasze środowisko nie odnosi żadnych strat. Jest to bardzo ważne zwłaszcza teraz, kiedy tak wiele mówi się o ekologii i ochronie środowiska. Energia odnawialna nie jest u nas jeszcze tak popularna, jak choćby w krajach zachodniej Europy czy też w Stanach Zjednoczonych. Jest to związane przede wszystkim z kosztami instalacji niezbędnych urządzeń. Niestety na razie niewielką liczbę osób stać na wydanie kilkunastu tysięcy złotych, aby ogrzewać dom i podgrzewać wodę choćby za pomocą promieni słonecznych.

3 Jak państwo myślicie, jakie korzyści dają źródła energii odnawialnej?

4

5 Źródła energii odnawialnej:
energia wodna energia wiatrowa energia słoneczna biogazownie

6 ENERGIA WODNA Energia wodna, inaczej zwana hydroenergetyką, to nic innego, jak pozyskiwanie energii z wody, a następnie przetwarzanie jej na energię mechaniczną i elektryczną. Możliwe jest to dzięki turbinom wodnym i hydrogeneratorom. Najczęściej wykorzystywana do tego jest energia wód śródlądowych mających duże natężenie przepływu i duży spadek. Do produkcji energii z wody najbardziej popularne są elektrownie wodne. Pierwsze takie elektrownie powstały pod koniec XIX wieku, a ich rozwój nastąpił w XX wieku. Działanie elektrowni wodnych jest dosyć proste. Woda rzek spływa najpierw z wyżej położonych terenów do zbiorników wodnych położonych niżej. Przepływ wody spowodowany jest różnicą energii potencjalnej wód rzeki w górnym i dolnym biegu. Energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną płynącej wody. Aby uzyskać energię, przepuszcza się więc wodę rzeczną przez turbiny.

7 ENERGIA WODNA Wady Zalety Zajęcie obszarów ( leśne lub rolnicze)
Ingerencja w środowisko (degradacja roślin ochronnych) Przemieszczenia ludności ( związane z budową) Zmiana struktury biologicznej w rzekach Zmiany klimatyczne ( widoczne po kilku latach) Zalety Niski koszt eksploatacji Mniejszy koszt wytwarzania energii elektrycznej ( aż do 8 razy !!!) Brak zanieczyszczeń środowiska / atrakcyjny krajobraz Lokalizacja- małe elektrownie wodne Zbiorniki retencyjne działające przeciwpowodziowo mogą być wykorzystywane jako zaopatrzenie wody Lepsza sprawność Rozwój sportów wodnych

8 ENERGIA WIATROWA Wiatr jest odnawialnym źródłem energii. Tworzony jest przez ruch powietrza, który następuje na skutek różnicy gęstości ogrzanych mas powietrza i ich przemieszczania się ku górze. Spowodowana w ten sposób różnica ciśnień powoduje naturalną tendencję do ich wyrównywania co sprzyja powstawaniu wiatru. Odnawialne źródło energii jakie stanowi siła wiatru może być wykorzystywane do pozyskania energii elektrycznej. Odnawialne źródło energii jakie stanowi siła wiatru jest to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin zajmujących się światowymi niekonwencjonalnymi źródłami energii. Największa nadzieja związana jest z polami pełnymi  wiatraków- to forma najlepszej znanej energii odnawialnej, która mogłaby z powodzeniem zastąpić paliwa kopalne jako surowiec do otrzymywania elektryczności. Odnawialne źródło energii jakie stanowi siła wiatru to duży potencjał, a i  koszty wprowadzenie tej technologii są rozsądne. W Polsce istnieją możliwości rozwijające energetykę wiatrową, jednak rozkład prędkości wiatru uzależniony jest w głównej mierze od miejscowych warunków topograficznych. 

9 ENERGIA WIATROWA-WIATRAKI
Wady ■ mogą wpływać na klimat lokalny ■ mogą zmniejszać prędkość wiatru ■ wymuszają utrzymanie pewnej rezerwy mocy w tradycyjnych elektrowniach, gdyż są uzależnione od warunków pogodowych ■ są zagrożeniem dla ptaków – zabijają ptaki i zakłócają ich nawigację ■ są zagrożeniem dla zwierząt – wiatraki emitują drgania, wiele zwierząt opuszcza tereny farmy ■ szpecą krajobraz (szczególnie farmy wiatrowe) ■ emitują hałas Zalety ■ czysta ekologia -nie jest potrzebne jest paliwo ■ zmniejszają emisję CO2 do atmosfery ■ możliwość zamontowania turbiny w miejscu oddalonym od krajowej sieci energetycznej ■ zmniejszenie kosztów energii elektrycznej przy turbinie w gospodarstwie domowym

10 ENERGIA SŁONECZNA Energia słoneczna jest najbezpieczniejszym, niewyczerpalnym i największym źródłem energii. Jej plusem jest także to, że jest ona najbardziej ekologiczne, a przy tym darmowe. Mimo, że do Ziemi dociera zaledwie połowa promieniowania słonecznego (ponieważ podczas przechodzenia przez atmosferę, promieniowanie to jest osłabiane na skutek odbicia, rozproszenia i absorpcji na cząsteczkach gazów i pyłów), to wystarczą zaledwie dwa tygodnie, aby dotarło do nas tyle energii, ile potrzebują wszyscy ludzie na rok życia. Energia słoneczna to więc nic innego jak energia promieniowania słonecznego przetworzona na energię elektryczną. Może być ona wykorzystywana w sposób pośredni i bezpośredni. Do wytwarzania jest w sposób bezpośredni służą m.in. kolektory słoneczne (pozyskiwanie energii cieplnej), ogniwa słoneczne (produkcja energii elektrycznej), suszarki słoneczne, kuchenki i piekarniki słoneczne. Pośrednio energię słoneczną można wykorzystać np. w budownictwie domów poprzez zadbanie o ich dobrą termoregulację, której przykładem może być chociażby umieszczenie dużych okien skierowanych na południe.

11 ENERGIA SŁONECZNA ZALETY WADY nieograniczone zasoby energii
wszechobecność jej dostępu najmniejszy ujemny wpływ na środowisko i brak emisji szkodliwych substancji możliwość bezpośredniej konwersji na inne formy energii łatwy montaż kolektorów  WADY do budowy ogniw fotowoltaicznych używa się pierwiastków toksycznych (kadm, arsen, selen, tellur) instalacja ogniw zajmuje rozległe obszary trudność korzystania z tego źródła energii wynika m. in. ze zmienności dobowej i sezonowej promieniowania słonecznego mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego

12 BIOGAZOWNIE Biogaz jest wytwarzany w wyniku beztlenowej fermentacji materiałów biodegradowalnych, takich jak gnojowica i obornik zwierzęcy, odpady komunalne, odpady zielone, odpady z przemysłu spożywczego, osadu ściekowego czy też celowych upraw energetycznych (np. kiszonka kukurydzy).

13 BIOGAZOWNIE Zalety Wady
produkcja biogazu ze źródeł odnawialnych, w sposób przyjazny dla środowiska uporządkowanie gospodarki gnojowicą i obornikiem w gospodarstwach rolnych bezpieczny sposób pozbywania się odpadów roślinnych i zwierzęcych - redukcja powierzchni składowisk, ograniczenie innych metod unieszkodliwiania proces produkcji biogazu opiera się wyłącznie na przemianach biochemicznych, nie wymaga użycia substancji chemicznych, stanowiących zagrożenie dla środowiska Wady wysokie nakłady inwestycyjne zły stan infrastruktury energetycznej często uniemożliwia przyłączenie instalacji do sieci; sieć gazowa na terenach wiejskich jest bardzo słabo rozwinięta konieczność ciągłego dostępu do substratów istnieje możliwość uciążliwości zapachowych, związanych z przyjęciem substratów - zazwyczaj ograniczają się jednak do najbliższego sąsiedztwa instalacji

14 Czy jest możliwość wykorzystania tych wszystkich źródeł energii odnawialnej na naszym terenie?

15 Czy w naszej gminie przewiduje się dofinansowanie na montaż kolektorów słonecznych?

16 Jeśli tak to jakie przyniesie to korzyści?
Czy na terenie naszej Gminy będą prowadzone prace nad dalszą budową wiatraków? Jeśli tak to jakie przyniesie to korzyści?

17 WYKONAŁY: Ewelina Tobiasz & Agnieszka Całka


Pobierz ppt "ŻRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google