Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Lokata bankowa a inwestycje giełdowe – zyski i zagrożenia  Nauczyciel: Piotr Wiśniewski  Uczniowie:  Grupa bankowa: Magda Jasiek, Brygida Płaneta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Lokata bankowa a inwestycje giełdowe – zyski i zagrożenia  Nauczyciel: Piotr Wiśniewski  Uczniowie:  Grupa bankowa: Magda Jasiek, Brygida Płaneta."— Zapis prezentacji:

1 1 Lokata bankowa a inwestycje giełdowe – zyski i zagrożenia  Nauczyciel: Piotr Wiśniewski  Uczniowie:  Grupa bankowa: Magda Jasiek, Brygida Płaneta  I grupa giełdowa: Mateusz Czajkowski, Piotr Glonek, Marek Frydrychowicz, Mikołaj Narloch, Kamil Pacek, Kamil Mądrzejewski  II grupa giełdowa: Kamila Jankowiak, Daria Joachimiak, Patrycja Pyszka, Dominika Wiśniewska  III grupa giełdowa: Angelika Hejna, Julita Pabian

2 2 Cele projektu  Poznanie zasad funkcjonowania giełdy papierów wartościowych i banków  Umiejętność obliczania odsetek, również po wielokrotnej kapitalizacji odsetek  Sprawne posługiwanie się internetem w celu odszukania potrzebnych informacji  Posługiwanie się paskiem formuły w programie Excel  Umiejętność wykonania i zmodyfikowania zestawień i wykresów w programie Excel  Nabycie sprawności w przygotowaniu prezentacji multimedialnej w programie Power Point

3 3 Opis projektu Projekt jest formą zabawy w inwestorów giełdowych, których zadaniem jest osiągnięcie większych zysków od tych uczniów, którzy zdecydują się na bezpieczną lokatę w banku. Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy. Jedna grupa wybiera najlepszą ich zdaniem ofertę bankową i tam inwestuje swoje wirtualne 10000zł. Grupa ta przeprowadza symulację lokat dla różnych walut i różnych okresów kapitalizacji odsetek. Pozostałe grupy swoje pieniądze inwestują w spółki notowane na WIG 20. Pierwsza grupa ma kapitał rozproszony na trzy firmy, druga cały kapitał inwestuje w jedną firmę, trzecia może w dowolnej chwili sprzedać akcje wybranej spółki i zakupić akcje innej firmy. Uczniowie przez miesiąc kontrolują notowania firm na giełdzie, a następnie obliczają swoje zyski lub straty. Na zakończenie wykonują odpowiednie zestawienia i wykresy porównujące osiągnięte wyniki.

4 4 Narzędzia i programy komputerowe i internetowe wykorzystywane w projekcie  Przeglądarka internetowa – wyszukiwanie portali giełdowych i bankowych, wyszukiwanie informacji o firmach  Arkusz kalkulacyjny Excel – tworzenie zestawień, baz danych, wykonywanie wykresów  Power Point – wykonanie prezentacji  Aparat cyfrowy – dokumentacja projektu

5 5 Organizacja pracy zespołów uczniowskich  Cały projekt realizowali uczniowie kl. I, zostali podzieleni na 4 grupy. Trzy grupy liczyły po 4 osoby i chłopacy jako jedna grupa – 6 osób.  Jeden zespół zajmował się zbieraniem informacji o bankach i lokatach, a w dalszej części obliczeniami bankowymi. Rolą pozostałych zespołów było śledzenie notowań spółek giełdowych, wybór firm i dalej symulacja inwestycji w akcje firm  Podział zadań prawie we wszystkich grupach był identyczny. Jedni zajmowali się wyszukiwaniem i gromadzeniem informacji o bankach lub spółkach giełdowych, inni obliczeniami w programie Excel, pozostali przygotowywali prezentację w Power Point

6 6 Rola nauczyciela  Pomagałem uczniom poruszać się po portalach giełdowych i korzystać z informacji tam zawartych  Wyjaśniałem złożoną formułę procentu składanego oraz pomagałem w tworzeniu wykresów  Prowadziłem publiczną prezentację, gdyż uczniowie byli zbyt stremowani, ponadto każda grupa miała własną prezentację, a ja orientowałem się w całości projektu  Uczniowie mieli dowolność w projektowaniu slajdów do prezentacji, ja im tylko zasugerowałem kolejność poszczególnych informacji  W trakcie przygotowań do publicznej prezentacji, która odbyła się w dniu „Święta matematyki” w szkole pełniłem rolę koordynatora projektu. Wszystkie pliki kalkulacyjne zebrałem w jeden i zebrałem poszczególne prezentacje

7 7 Opis działań uczniów  Zbieranie informacji – lokaty bankowe GETING BANK S.A. okres - 2 lata, oprocentowanie 7,00% PLN okres - miesiąc, oprocentowanie 4,20% PLN okres - 2 lata, oprocentowanie 2,50% EUR okres - miesiąc, oprocentowanie 4,10% EUR okres - 2 lata, oprocentowanie 2,50% USD okres - miesiąc, oprocentowanie 3,20% USD

8 8  Śledzenie notowań firm na giełdzie Nazwa[godz.]BieżącyZm.Zm. %Otw.MaxMin AGORA [ :20] ASSECOPOL [ :24] BIOTON [ :29] BRE [ :27] BZWBK [ :20] CERSANIT [ :26] CEZ [ :21] GETIN [ :25] GTC [ :26] KGHM [ :29] LOTOS [ :29] PBG [ :22] PEKAO [ :29] PGNIG [ :27] PKNORLEN [ :25] PKOBP [ :28] POLIMEXMS [ :20] POLNORD [ :29] TPSA [ :29] TVN [ :26]

9 9  Wspólna praca i konsultacje

10 10 Rezultaty pracy uczniów  Przeliczanie notowań procentowych na notowania wartości akcji  Stosowanie wzoru na procent składany w zależności od różnych okresów kapitalizacji odsetek  Sporządzenie wykresów notowań wartości akcji spółek giełdowych  Porównawcze zestawienia lokat bankowych w różnych walutach i w różnych okresach kapitalizacji po przewalutowaniu na polskie zł

11 11  Obliczenia z użyciem procentu składanego Wn = Wo* (1+p/100)^n Wn= kwota końcowa Wo= kwota wpłacona na początku p= oprocentowanie (nie zamienione na ułamek) n= liczba okresów kiedy naliczone są odsetki (lat) oprocentowanie 2,50 czas ( 2 lata) 2,00 kapitał 2839,22EUR odsetki (po 1 roku) 70,98 kapitał po roku 2910,20 kapitał po 2 latach 2982,95

12 12  Tworzenie wykresów notowań wartości akcji

13 13  Porównawcze zestawienie lokat bankowych

14 14 Prezentacja publiczna Punktem wyjścia do prezentacji publicznej było „Święto matematyki”. W tym dniu odbywało się wiele imprez, a prezentacja projektu była podsumowaniem całego dnia. Tu pokaz anaglifów i zdjęć 3D

15 15 Na prezentację zaproszeni zostali nauczyciele i klasy gimnazjalne. Ze względu na dużą liczbę widzów projekt był prezentowany dwukrotnie, aby wszyscy mieli możliwość zapoznania się z efektami pracy klasy I. Uczniowie byli zbyt stremowani, aby prowadzić prezentację samodzielnie. Prezentację poprowadziłem ja, a uczniowie mnie uzupełniali.

16 16 Wnioski  Nie wszyscy mieli równy wkład w przygotowanie prezentacji, ale zdecydowana większość uczniów zrobiła duże postępy w pracy z komputerem.  Poznali zasady funkcjonowania giełdy  Obliczenia procentowe dzięki formułom w Excelu stały się dużo prostsze  Uczniowie nabyli dużą swobodę w pracy z programem Excel (tworzenie wykresów, diagramów)  Wstawianie obiektów, zdjęć z aparatu cyfrowego i zaprojektowanie animacji w programie Power Point nie stanowi dla większości z nich żadnego problemu

17 17 Niektóre wypowiedzi uczniów „Na początku byłam przerażona. Myślałam, że sobie nie poradzę, ale z czasem tworzenie wykresów stawało się coraz łatwiejsze” „Teraz wiem jak szybko obliczyć odsetki nawet po wielu latach” „Jak będę miał pieniądze zainwestuję na giełdzie. Duże i szybkie zyski” „Podobały mi się różne efekty przy tworzeniu prezentacji. Power Point to dobra zabawa”

18 18 Moje doświadczenia Pierwszy raz realizowałem projekt z uczniami i nasuwa mi się kilka wniosków:  Praca z uczniami daje bardzo dużo satysfakcji przy realizacji projektu  Uczniowie czują się odpowiedzialni za to co robią  Nauczyciel nie uczy, ale pomaga się uczyć  Uczniom potrzebna jest pomoc i zwiększona motywacja w chwilach zwątpienia w swoje własne możliwości  W przyszłości angażował będę w projekt tych, którzy zainteresowani są tematem. Angażując całą klasę należy się liczyć z tym, że niektórzy nie dotrwają do końca


Pobierz ppt "1 Lokata bankowa a inwestycje giełdowe – zyski i zagrożenia  Nauczyciel: Piotr Wiśniewski  Uczniowie:  Grupa bankowa: Magda Jasiek, Brygida Płaneta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google