Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Komponent „Instrumenty Finansowe dla MSP” KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZY ZWIĄZKU BANKÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Komponent „Instrumenty Finansowe dla MSP” KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZY ZWIĄZKU BANKÓW."— Zapis prezentacji:

1 Program Ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Komponent „Instrumenty Finansowe dla MSP” KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZY ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

2 2 Program Ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2006 r. (1639/2006) Główne cele: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie MSP Promowanie wszelkich form innowacji, w tym innowacji ekologicznych Przyśpieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego Promowanie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii

3 3 Program składa się z 3 programów szczegółowych: Program na rzecz przedsiębiorczości (EIP) Budżet: 2,166 mld EUR, w tym 1,13 mld EUR na komponent „Instrumenty finansowe dla MSP” Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) Budżet: 728 mln EUR Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE) Budżet: 727 mln EUR

4 4 Podział budżetu pomiędzy programy szczegółowe Instrumenty finansowe 31% Budżet łączny programu CIP to 3,6 mld EUR Program nie zapewnia bezpośredniego finansowania MSP – zawiera jedynie „miękkie” działania wspierające MSP pośrednio.

5 5 Instrumenty finansowe dla MSP Beneficjenci bezpośredni: Instytucje finansowe: banki, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, przedsiębiorstwa leasingowe, fundusze kapitałowe, anioły biznesu Dostępne instrumenty mają zachęcić te instytucje do zwiększenia finansowania innowacyjnych MSP, na różnych etapach ich rozwoju: przy zakładaniu, w fazie startu i ekspansji, na etapie transferu firmy. Beneficjenci pośredni: MSP - w rezultacie program ma ułatwić firmom uzyskanie środków na inwestycje związane z wiedzą (innowacje i eko- innowacje, transfer technologii).

6 6 Fundusz Venture C apital inwestuje MSP inwestuje MSP pożycza zapewnia środki Bank/Fundusz pożyczkowy Fundusz poręczeniowy poręczeniowy udziela gwarancji Budżet UE Jak środki trafiają do beneficjentów? Źródło: Ministerstwo Gospodarki KPK CIP przy ZBP informuje, konsultuje

7 7 Instrumenty finansowe dla MSP Instrumenty oferowane instytucjom finansowym to: SMEG - system poręczeń dla MSP zapewnia dodatkowe regwarancje dla systemów gwarancyjnych działających w uprawnionych krajach oraz gwarancje bezpośrednie dla pośredników finansowych GIF - instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MSP obejmuje inwestycje w wyspecjalizowane fundusze podwyższonego ryzyka CBS - system rozwijania zdolności instytucji pośrednictwa finansowego zadaniem instrumentu jest zwiększenie specjalistycznej wiedzy nt. inwestycji i technologii w instytucjach finansowych inwestujących w innowacyjne MSP lub w MSP o znacznym potencjale wzrostu

8 8 SMEG - System poręczeń dla MSP Zapewnia dodatkowe gwarancje (poręczenia, regwarancje) dla działających systemów gwarancyjnych oraz gwarancje bezpośrednie dla pośredników finansowych. System obejmuje cztery rodzaje gwarancji: dla kredytów/pożyczek/leasingu; dla mikrokredytów (instytucje finansowe mogą tu też uzyskać dotacje kompensujące część kosztów administracyjnych obsługi mikrokredytów dla MSP) dla inwestycji kapitałowych; dla transakcji sekurytyzacyjnych. NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA

9 9 GIF - Instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MSP Obejmuje inwestycje w wyspecjalizowane fundusze podwyższonego ryzyka, w tym: fundusze finansujące wczesne stadium rozwoju firmy (seed capital), fundusze działające w skali regionu lub skupione na określonych sektorach/ technologiach, fundusze typu venture capital finansujące działania badawczo- rozwojowe itp. Fundusze wsparte w ramach programu udostępniają następnie kapitał innowacyjnym MSP, umożliwiając im rozpoczęcie i rozwój działalności, wprowadzenie produktów i usług na rynek, czy prowadzenie działalności badawczej i rozwojowej. NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA

10 10 CBS - System rozwijania zdolności instytucji pośrednictwa finansowego Obejmuje dwa działania: Działanie w zakresie kapitału zalążkowego Wsparcie instytucji finansowych inwestujących w innowacyjne MSP lub w MSP o znacznym potencjale wzrostu. Dofinansowanie długoterminowego zatrudnienia specjalistów z zakresu innowacji i technologii (zwiększenie specjalistycznej wiedzy w tych instytucjach). Działanie w zakresie partnerstwa Poprawa procedur oceny wiarygodności finansowej przy kredytowaniu MSP, ulepszenie zdolności do oszacowania ekonomicznej żywotności projektów, w których znacząca rolę odgrywają innowacje ekologiczne.

11 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Pierwsze doświadczenia we wdrażaniu CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” w Polsce 11 Badanie zainteresowania Potencjalnych Beneficjentów – maj – czerwiec 2008 (założenia) Forma badania: ankieta – 3 pytania Adresaci: 450 Instytucji Finansowych – Potencjalnych Beneficjentów Dystrybucja: pocztą elektroniczną / faxem na podstawie posiadanej bazy Rezultat: 57 wypełnionych ankiet – 12,66% adresatów (według stanu na 16.06.2008)

12 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Pierwsze doświadczenia we wdrażaniu CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” w Polsce 12 Badanie zainteresowania Potencjalnych Beneficjentów – maj – czerwiec 2008 (wyniki III)

13 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Pierwsze doświadczenia we wdrażaniu CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” w Polsce 13 Badanie zainteresowania Potencjalnych Beneficjentów – maj – czerwiec 2008 (wyniki I) Pierwszy wniosek aplikacyjny już złożony!

14 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Pierwsze doświadczenia we wdrażaniu CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” w Polsce 14 Badanie zainteresowania Potencjalnych Beneficjentów – maj – czerwiec 2008 (wyniki II)

15 Gdzie aplikować o wsparcie? W imieniu Komisji Europejskiej programem zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) w Luksemburgu. Tam należy składać wnioski o wsparcie. Stopień wykorzystania programu zależy od zdolności polskich instytucji finansowych do skutecznego aplikowania. 15 Rola Krajowego Punktu Kontaktowego przy Związku Banków Polskich Zadaniem KPK przy ZBP jest informowanie, doradzanie i stymulowanie aktywnego udziału potencjalnych beneficjentów w komponencie „Instrumenty Finansowe MSP” Krajowy Punkt Kontaktowy działa pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i jest koordynowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Działalność wszystkich KPK CIP jest finansowana przez Ministra Gospodarki.

16 16 Plany KPK adresowane do polskich instytucji finansowych w najbliższym czasie : Indywidualne warsztaty z Beneficjentami, Udzielanie informacji i konsultacji poprzez infolinię mailową, aktualizacja informacji na www, Organizacja spotkań Komitetu Konsultacyjnego Środowisk Beneficjentów przy KPK, Informacje w prasie branżowej, Informacja i promocja CIP na konferencjach i seminariach, KAŻDA POLSKA INSTYTUCJA FINANSOWA ZAMIERZAJĄCA UŁATWIAĆ FINANSOWANIE MŚP I ZAINTERESOWANA W TYM CELU UDZIAŁEM W CIP MOŻE BEZPŁATNIE SKORZYTSAĆ Z USŁUG KPK CIP- INSTRUMENTY FINANSOWE! CZEKAMY NA PAŃSTWA ZAPROSZENIE!

17 17 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZY ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH DLA KOMPONENTU „INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MSP” Informaja mailowa: kpkcip@zbp.plkpkcip@zbp.pl www.zbp.pl www.cip.gov.pl/eip/kpkzbp tel/fax: (+22) 696 64 95


Pobierz ppt "Program Ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Komponent „Instrumenty Finansowe dla MSP” KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZY ZWIĄZKU BANKÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google