Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 lat wspólnie 20 rocznica pierwszych wyborów samorządowych wolnej Polsce Comunicación y Gerencia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 lat wspólnie 20 rocznica pierwszych wyborów samorządowych wolnej Polsce Comunicación y Gerencia."— Zapis prezentacji:

1 20 lat wspólnie 20 rocznica pierwszych wyborów samorządowych wolnej Polsce Comunicación y Gerencia

2 W Polsce wybory samorządowe odbywają się co cztery lata, w drodze powszechnych, bezpośrednich i tajnych głosowań wybierani są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, a także rady gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich.

3

4 W Konstytucji PRL nie było takiego pojęcia, jak „samorząd terytorialny”. Rozdział o władzach lokalnych nosił tytuł „terenowe organy władzy i administracji państwowej”. Rady narodowe określone były jako „terenowe organa władzy państwowej i podstawowe organy samorządu społecznego ludu pracującego miast i wsi” w odpowiednich jednostkach podziału terytorialnego kraju. Wojewodowie oraz prezydenci i naczelnicy miast i gmin określeni byli mianem „terenowych organów administracji państwowej”.

5 Za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego uważa się 27 maja 1990 r. Tego dnia odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski całkowicie wolne wybory do władz lokalnych.

6

7 Prawdziwy samorząd Rozróżnienie to wprowadzone zostało bardzo wyraźne ustawą z 8 marca 1990 r. Ustawa ta wprowadzała samorząd terytorialny na poziomie miast i gmin, znosiła natomiast wybieralne rady na szczeblu województw.

8 Reforma samorządowa z 1990 r. oparta była częściowo na wzorach przedwojennych. Nawiązania do przeszłości pojawiły się m.in. w nazwach urzędów – po czterdziestoletniej przerwie pojawiły się w Polsce takie tytuły, jak wójt i burmistrz.

9

10 W 1990 r. utworzono samorządową Gminę Miejską Mielec. W ramach przemian ustrojowych, w całym kraju odbyły się nowe, demokratyczne wybory do samorządów lokalnych. Do Rady Miejskiej w Mielcu wybrano 36 radnych na kadencję 1990-1994. Prezydentem miasta został Władysław Bieniek, a funkcję przewodniczącego rady powierzono Andrzejowi Osnowskiemu.

11 6 października 1995 r. weszło w życie rozporządzenie o ustanowieniu w Mielcu specjalnej strefy ekonomicznej. Otwarcie SSE "EURO-PARK MIELEC" nastąpiło 9 października 1995 r. Na uroczystość przybyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Wydarzenie miało doniosłą rangę, jako że powstawała pierwsza tego typu strefa w Polsce.

12

13 Specjalnej strefy oczekiwano i w Mielcu, i w kraju. To rozwiązanie gospodarcze było swego rodzaju eksperymentem, poprzedzonym blisko trzyletnim tokiem wydarzeń oraz pracą specjalistów. Zanim bowiem przecięto uroczyście wstęgę i doniesiono na całą Polskę o powstaniu strefy.

14 Dzięki pracy samorządu w 1997 r. zaczął się prawdziwy boom inwestycyjny w SSE "EURO-PARK MIELEC". Przede wszystkim ruszyły budowy nowych fabryk i teren strefy zmieniał się niemal z dnia na dzień w coraz większy plac budowy.

15

16

17 Mielec jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych na mapie województwa podkarpackiego. Miasto kojarzone jest w głównej mierze z przemysłem lotniczym. Tu zlokalizowane są Polskie Zakłady Lotnicze, największe przedsiębiorstwo tej branży w Polsce.

18

19 MIELEC JEDENASTY WŚRÓD SAMORZĄDOWYCH REKINÓW FINANSOWYCH W POLSCE W czerwcu 2006 r. opublikowano listę gmin, które wykazały w 2005 roku najwyższe kwoty nadwyżki operacyjnej netto. W tym rankingu pośród wszystkich gmin w kraju nasze miasto uplasowało się bardzo wysoko - na 11 miejscu!

20 W ostatnich latach zostało wybudowanych wiele ścieżek rowerowych, rond oraz dróg. 24 września 2008 r. została zakończona budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków.

21

22 Mielecki samorząd wykonuje nowe inwestycje zgodnie z interesami obywateli. Stara się poprawić jakość życia poprzez budowę oczyszczalni ścieków, drów, centrów rozrywki, obiektów sportowych i placów zabaw.

23 Wywiad ze Stanisławą Bukowską przeprowadzony przez Rafała Króla. Czy uważa Pani, że dobre było wprowadzenie wyborów samorządowych? Myślę, że tak, ponieważ społeczeństwo w końcu mogło wybrać tego kandydata, którego popierało. Pierwsze samorządowe wybory pokazały, że Polska jest narodem demokratycznym, a nie tak jak kilkanaście lat wcześniej narzucano im to co mają robić i to czego nie mogą. Wtedy społeczeństwo nie miało nic do powiedzenia. Jestem przekonana, że wprowadzenie wyborów samorządowych było bardzo dobre.

24 Przypisy http://mielec.pl http://mielec.pl http://mielec.pl Wikipedia Wikipedia Wikipedia

25 Autorzy Kamil Bukowski Kamil Bukowski Rafał Król Rafał Król Karol Pantoł Karol Pantoł Gimnazjum nr 2 w Mielcu Klasa III,,c’’


Pobierz ppt "20 lat wspólnie 20 rocznica pierwszych wyborów samorządowych wolnej Polsce Comunicación y Gerencia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google