Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 lat wspólnie 20 rocznica pierwszych wyborów samorządowych wolnej Polsce Comunicación y Gerencia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 lat wspólnie 20 rocznica pierwszych wyborów samorządowych wolnej Polsce Comunicación y Gerencia."— Zapis prezentacji:

1 20 lat wspólnie 20 rocznica pierwszych wyborów samorządowych wolnej Polsce Comunicación y Gerencia

2 W Polsce wybory samorządowe odbywają się co cztery lata, w drodze powszechnych, bezpośrednich i tajnych głosowań wybierani są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, a także rady gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich.

3

4 W Konstytucji PRL nie było takiego pojęcia, jak „samorząd terytorialny”. Rozdział o władzach lokalnych nosił tytuł „terenowe organy władzy i administracji państwowej”. Rady narodowe określone były jako „terenowe organa władzy państwowej i podstawowe organy samorządu społecznego ludu pracującego miast i wsi” w odpowiednich jednostkach podziału terytorialnego kraju. Wojewodowie oraz prezydenci i naczelnicy miast i gmin określeni byli mianem „terenowych organów administracji państwowej”.

5 Za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego uważa się 27 maja 1990 r. Tego dnia odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski całkowicie wolne wybory do władz lokalnych.

6

7 Prawdziwy samorząd Rozróżnienie to wprowadzone zostało bardzo wyraźne ustawą z 8 marca 1990 r. Ustawa ta wprowadzała samorząd terytorialny na poziomie miast i gmin, znosiła natomiast wybieralne rady na szczeblu województw.

8 Reforma samorządowa z 1990 r. oparta była częściowo na wzorach przedwojennych. Nawiązania do przeszłości pojawiły się m.in. w nazwach urzędów – po czterdziestoletniej przerwie pojawiły się w Polsce takie tytuły, jak wójt i burmistrz.

9

10 W 1990 r. utworzono samorządową Gminę Miejską Mielec. W ramach przemian ustrojowych, w całym kraju odbyły się nowe, demokratyczne wybory do samorządów lokalnych. Do Rady Miejskiej w Mielcu wybrano 36 radnych na kadencję Prezydentem miasta został Władysław Bieniek, a funkcję przewodniczącego rady powierzono Andrzejowi Osnowskiemu.

11 6 października 1995 r. weszło w życie rozporządzenie o ustanowieniu w Mielcu specjalnej strefy ekonomicznej. Otwarcie SSE "EURO-PARK MIELEC" nastąpiło 9 października 1995 r. Na uroczystość przybyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Wydarzenie miało doniosłą rangę, jako że powstawała pierwsza tego typu strefa w Polsce.

12

13 Specjalnej strefy oczekiwano i w Mielcu, i w kraju. To rozwiązanie gospodarcze było swego rodzaju eksperymentem, poprzedzonym blisko trzyletnim tokiem wydarzeń oraz pracą specjalistów. Zanim bowiem przecięto uroczyście wstęgę i doniesiono na całą Polskę o powstaniu strefy.

14 Dzięki pracy samorządu w 1997 r. zaczął się prawdziwy boom inwestycyjny w SSE "EURO-PARK MIELEC". Przede wszystkim ruszyły budowy nowych fabryk i teren strefy zmieniał się niemal z dnia na dzień w coraz większy plac budowy.

15

16

17 Mielec jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych na mapie województwa podkarpackiego. Miasto kojarzone jest w głównej mierze z przemysłem lotniczym. Tu zlokalizowane są Polskie Zakłady Lotnicze, największe przedsiębiorstwo tej branży w Polsce.

18

19 MIELEC JEDENASTY WŚRÓD SAMORZĄDOWYCH REKINÓW FINANSOWYCH W POLSCE W czerwcu 2006 r. opublikowano listę gmin, które wykazały w 2005 roku najwyższe kwoty nadwyżki operacyjnej netto. W tym rankingu pośród wszystkich gmin w kraju nasze miasto uplasowało się bardzo wysoko - na 11 miejscu!

20 W ostatnich latach zostało wybudowanych wiele ścieżek rowerowych, rond oraz dróg. 24 września 2008 r. została zakończona budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków.

21

22 Mielecki samorząd wykonuje nowe inwestycje zgodnie z interesami obywateli. Stara się poprawić jakość życia poprzez budowę oczyszczalni ścieków, drów, centrów rozrywki, obiektów sportowych i placów zabaw.

23 Wywiad ze Stanisławą Bukowską przeprowadzony przez Rafała Króla. Czy uważa Pani, że dobre było wprowadzenie wyborów samorządowych? Myślę, że tak, ponieważ społeczeństwo w końcu mogło wybrać tego kandydata, którego popierało. Pierwsze samorządowe wybory pokazały, że Polska jest narodem demokratycznym, a nie tak jak kilkanaście lat wcześniej narzucano im to co mają robić i to czego nie mogą. Wtedy społeczeństwo nie miało nic do powiedzenia. Jestem przekonana, że wprowadzenie wyborów samorządowych było bardzo dobre.

24 Przypisy Wikipedia Wikipedia Wikipedia

25 Autorzy Kamil Bukowski Kamil Bukowski Rafał Król Rafał Król Karol Pantoł Karol Pantoł Gimnazjum nr 2 w Mielcu Klasa III,,c’’


Pobierz ppt "20 lat wspólnie 20 rocznica pierwszych wyborów samorządowych wolnej Polsce Comunicación y Gerencia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google