Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ 20 LAT TEMU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ 20 LAT TEMU"— Zapis prezentacji:

1 WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ 20 LAT TEMU
TYCHY- DOBRE MIEJSCE

2 W tym roku obchodzimy dwudziestolecie reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce. Sejm w ustawie z 8 marca 1990 roku powołał gminę, wspólnotę samorządową na określonym terytorium. Pierwsze wolne wybory do rad gmin odbyły się 27 maja 1990 roku, zaś w 1999 roku wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny kraju i trzy szczeble samorządu: gminny, powiatowy i wojewódzki. Było to konsekwencją wydarzeń z 1989 r. A tak to się zaczęło… 4 czerwca i 18 czerwca1989 r. odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej historii Polski. W ich wyniku Polska stała się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym wyłonieni w wyborach przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy.

3 WŁADZE MIASTA TYCHY W CIĄGU 20 LAT SAMORZĄDNOŚCI PODJĘŁY WIELE INICJATYW MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW Tychy z lotu ptaka Urząd Miasta

4 Tychy miastem ekologicznym
Tychy zrealizowały dwa programy ograniczenia niskiej emisji w latach oraz Operatorem obu był PEC Sp. z o.o. w Tychach.

5 GOSPODARKA ŚCIEKOWA Realizowana inwestycja jest jedną z dwóch największych tego typu w Polsce. Wśród 22 projektów, które zdobyły uznanie Komisji Wspólnot Europejskich, projekt „Gospodarka Ściekowa w Tychach” uzyskał dofinansowanie w wysokości 75  EUR. Stanowi to 75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji (kosztów prac, które mogły zostać zakwalifikowane do dofinansowania). Gospodarka Ściekowa w Tychach” przewiduje skanalizowanie obrzeżnych dzielnic miasta Tychy przy współfinansowaniu zadania z Funduszu Spójności. Programem objęte są kolejno następujące dzielnice: Wygorzele, Jaroszowiec, Cielmice, Stare Tychy, Zwierzyniec, Wartogłowiec, Zawiść, Wilkowyje, Mąkołowiec oraz Czułów.

6 EFEKTY Głównym celem projektu, jest poprawienie stanu środowiska naturalnego miasta Tychy oraz dostosowanie standardów do wymagań Polski i Unii Europejskiej. Realizacja tej inwestycji pozwoli na bezpośrednie przyłączenie do nowoczesnej sieci kanalizacyjnej 21 tys. mieszkańców Tychów oraz na zwiększenie ilości usuwanych w oczyszczalni ścieków zanieczyszczeń. Dzięki temu na inwestycji skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta tj. 130 tys. osób, a miasto stanie się miejscem atrakcyjnym dla inwestorów.

7 Inwestor: Urząd Miasta Tychy Oczyszczalnia ścieków „Tychy”
Charakterystyka: Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z przeróbką osadu na biogaz. Przepustowość: m3/dobę - część mechaniczna m3/dobę - część biologiczna.  Oczyszczalnia ścieków „Tychy”                                                                                                                         

8 Prowadzi się segregację odpadów

9 Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w 1996 i działacć będzie do 31 grudnia 2020  w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacji  przemysłu oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie katowickim. W styczniu 2010 KSSE włączyła prawie 400 ha nowych terenów przeznaczonych pod inwestycje. Łączny obszar został zwiększony z 1544 ha do 1917 ha.  Obszary inwestycyjne zlokalizowane są w czterech cztery podstrefach: Gliwicka, Sosnowiecko-Dąbrowska, Tyska,  Jastrzębsko-Żorska. Tychy stanowią część Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej                                                                                                       

10 KOMUNIKACJA W Tychach komunikacja miejska wykorzystuje rozwiązania nowoczesne i proekologiczne, Oszczędne autobusy i trolejbusy. Do komunikacji miejskiej należy sieć pociągów FLIRT.

11 SPORT I REKREACJA Modernizacja lodowiska

12 Powstało wiele obiektów sportowych
Przy ul. Edukacji jest między innymi 10 kortów tenisowych.

13 PROJEKT NOWEGO STATIONU W TYCHACH

14 Oświata stanowi ważny element działań władz miasta

15

16 PLAC BACZYŃSKIEGO Tak było… Tak jest.

17 Plac Baczyńskiego

18 STARE TYCHY

19 Mieszkańcy lubią wypoczywać przy fontannie - Stare Tychy

20 Odtworzenie samorządu gminnego i powiatowego oraz powołanie samorządów wojewódzkich wywołało niespotykane wcześniej zaangażowanie społeczeństwa w kształtowanie i rozwój ich małych ojczyzn. Chociaż żyjemy w tak zwanej globalnej wiosce to przecież jesteśmy silnie związani z miejscem urodzenia, edukacji, zamieszkania, czy pracy. Samorząd terytorialny to potocznie prawo i zdolność do realizowania swoich zadań, w swoim własnym imieniu, na własną odpowiedzialność i własnymi środkami.

21 uczniowie kl. II Gimnazjum nr 6 w Tychach
Opracowali: uczniowie kl. II Gimnazjum nr 6 w Tychach


Pobierz ppt "WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ 20 LAT TEMU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google