Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych Maciej Milczanowski 4. Polityka a etyka

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1. 1. Podstawowe wiadomości o etyce 2. 2. Zasada złotego środka Arystotelesa 3. 3. Moralność a etyka 4. 4. Polityka a etyka 5. 5. Etyka zawodowa i przykładowe jej kodeksy 6. 6. Normy prawne - praworządność - etyka 7. 7. Przygotowanie zawodowe a etyka. 8. 8. Korupcja oraz jej formy w ujęciu prawnym i konsekwencje. 9. 9. Przykłady zachowań korupcyjnych i sposoby postępowania w sytuacji korupcyjnej 10. 10. Prawne i instytucjonalne możliwości ścigania korupcji w Polsce. 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 33 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Etyka w polityce Renata Nowak Sprzeczność: etyka – skuteczność polityczna? Czy możliwe jest połączenie skuteczności i efektywności w sferze publicznej z poszanowaniem zasad etycznych? Polityka w swojej naturze jest egoistyczna i egocentryczna (H. Morgenthau) jednak pomimo wszystko moralność wymaga od decydentów mądrości politycznej, rozumianej przez pryzmat rozważności, szukania optymalnych rozwiązań etc.

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 44 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Etyka w polityce Renata Nowak Czy potrzebny uniwersalny kodeks postępowania? Czy sprawowanie władzy i jej utrzymanie, kłóci się z zasadami etycznymi, ponieważ sprowadza się do użycia siły? Czy polityka określa sama swoje własne wymogi etyczne, swój własny kodeks postępowania?

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 55 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Etyka w polityce Renata Nowak Spójne i utrwalone zasady postępowania przyczyniłyby się bez wątpienia do wykrystalizowania corpus res publicae. Postępowanie etycznie powinno być określane na podstawie zgodności z danym zbiorem zasad etycznych, adekwatnym do danego społeczeństwa. Powszechnie panuje jednak przekonanie o relatywizmie moralnym w sferze polityki, krętactwie, matactwach finansowych, nagminnie występującym kłamstwie, korupcji, nepotyzmie etc.

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 66 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów W encyklice Veritatis splendor z 1993 r. Jan Paweł II wskazuje na zasady, którymi powinno się kierować w polityce: (…) uczciwość w kontaktach między rządzącymi a rządzonymi, jawność w administracji publicznej, bezstronność w rozstrzyganiu spraw publicznych, poszanowanie praw przeciwników politycznych, ochrona praw ludzi oskarżonych w procesach i sądach doraźnych, sprawiedliwe i uczciwe wykorzystanie pieniędzy publicznych, odrzucenie niegodziwych metod zdobywania, utrzymywania i poszerzania władzy za wszelką cenę. Gdy zasady te nie są przestrzegane, zanika sam fundament politycznego współistnienia, a całe życie społeczne wystawiane jest stopniowo na ryzyko, zagrożenie i rozkład.

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 77 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Profesor Marek Sajfan w książce „Państwo a wartości etyczne. Prawo i polityka” przytacza katalog niedoskonałości polskiej demokracji związanej z praktycznym jej realizowaniem. Zalicza do nich: pasywne społeczeństwo i jego przyzwolenie na patologie życia publicznego, dramatyczny stan elit politycznych i intelektualnych w państwie, brak prawdziwej debaty politycznej i zrozumienia mechanizmów prawnych przez polityków oraz obywateli, kwestię budowania prawidłowego prawa, zagadnienie braku odpowiedzialności za własne postępowanie. Ponadto, stwierdza również, iż powstanie jednolitego porządku etycznego jest niemożliwe do zrealizowania w warunkach pluralizmu aksjologicznego, gdzie istnieją rozmaite systemy wartości, światopoglądy polityczne, religijne etc. Obywatele powinni brać udział w procesach sprawowania władzy, rozliczać polityków z podejmowanych decyzji i działań. Do zwiększonej aktywności stymulować mogłyby wypracowane rozwiązania instytucjonalne zachęcające i ułatwiające partycypację polityczną.

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 88 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1998 r. ZASADY ETYKI POSELSKIEJ

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 99 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Art. 1. Poseł na Sejm, na mocy ślubowania składanego zgodnie z art. 104 Konstytucji, kieruje się w swojej służbie publicznej obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi oraz solidarną troską o dobro wspólne. Art. 2. Poseł powinien zachowywać się w sposób odpowiadający godności posła, kierując się w szczególności zasadami: 1) bezinteresowności, 2) jawności, 3) rzetelności, 4) dbałości o dobre imię Sejmu, 5) odpowiedzialności.

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1010 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Art. 3. Poseł powinien kierować się interesem publicznym. Nie powinien wykorzystywać swojej funkcji w celu uzyskania korzyści dla siebie i osób bliskich oraz przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na jego działalność jako posła. (Zasada bezinteresowności). Art. 4. Poseł, przy podejmowaniu decyzji, powinien w możliwie najszerszym zakresie postępować w sposób dostępny dla opinii publicznej. Powinien ujawniać związek interesu osobistego z decyzją w podjęciu której uczestniczy. (Zasada jawności). Art. 5. Poseł powinien należycie wypełniać swoje obowiązki. W sprawach tego wymagających powinien kierować się względami merytorycznymi. (Zasada rzetelności).

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1111 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów Art. 6. Poseł powinien unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Sejmu. Powinien szanować godność innych osób. (Zasada dbałości o dobre imię Sejmu). Art. 7. Poseł odpowiada za swoje decyzje i działania. Powinien poddać się obowiązującym go procedurom wyjaśniającym i kontrolnym. (Zasada odpowiedzialności). Art. 8. Poseł za naruszenie Zasad Etyki Poselskiej ponosi odpowiedzialność określoną przepisami Regulaminu Sejmu.

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1212 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie PYTANIA? 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015Rzeszów


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google