Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa i obowiązki Obywateli RP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa i obowiązki Obywateli RP"— Zapis prezentacji:

1 Prawa i obowiązki Obywateli RP

2 Demokratyczne państwo zapewnia swoim obywatelom szereg praw, ale także nakłada na nich pewne obowiązki. Jedne i drugie zapisane są w konstytucji, która jest najważniejszym aktem prawnym w danym kraju. Celem państwa jest także zapewnienie ładu i porządku wewnątrz państwa. My jako obywatele, przestrzegając i wypełniając obowiązki na nas nałożone, również przyczyniamy się do tego. W konstytucji III Rzeczypospolitej zawarte są przepisy mówiące o prawach oraz o wolnościach obywatela. Nie określają one jednoznacznie ich granic, na przykład nie informują nas na czym polega i gdzie się kończy wolność wypowiedzi. W tym przypadku, kiedy jest mowa o wolnościach gwarantowanych przez konstytucję, obowiązuje niepisana zasada, że to co nie jest zabronione, jest dozwolone.

3 Jak wiadomo w Polsce prawa i wolności Obywatelskie gwarantowane są konstytucyjnie. Jest ich wiele i dlatego można dzielić je grupy :

4 Grupa 1. Wolność osobista i nietykalność- jej ograniczenie może nastąpić tylko na podstawie prawa, a pozbawianie wolności- prawomocnym wyrokiem sądu .

5 Prawna ochrona życia- życie każdego człowieka jest ochronione prawem.
Grupa 2. Prawna ochrona życia- życie każdego człowieka jest ochronione prawem.

6 Grupa 3. Wolność wyrażania swoich poglądów, dostęp do informacji i wolność jej upowszechniania-każdy może swobodnie wyrażać swoje opinie i mieć dostęp do informacji za pośrednictwem różnych środków przekazu (radia, telewizji, prasy, internetu).

7 Grupa 4. Wolność sumienia i religii-każdy obywatel ma wolność wyboru przekonań religijnych i moralnych, może swobodnie uczestniczyć w nabożeństwach i uroczystościach religijnych, może także nie wyznawać żadnej religii i nie uczestniczyć w praktykach religijnych ; rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi .

8 Grupa 5. Wolność zrzeszania się- obywatele mają prawo do tworzenia różnych organizacji społecznych i politycznych oraz wstępowania do nich, np. Do związków zawodowych, organizacji społecznych, partii politycznych; zakazane są zrzeszania, których cel lub działalność są sprzeczne z prawem. Prawo wyborcze-obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat, mają prawo wybierania PREZYDENTA RP, posłów, senatorów oraz radnych .

9 Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne
Środki ochrony wolności i praw. Każdy obywatel ma prawo: * wnieść skargę do TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, jeśli uzna, że akt prawny wydany przez organ administracji publicznej narusza jego konstytucyjne wolności lub prawa * wystąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszanych przez organ władzy publicznej. *do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez organ administracji publicznej działający niezgodnie z prawem.

10 Obowiązki obywateli RP
Do podstawowych obowiązków obywateli należy: *Przestrzeganie prawa. *Ponoszenie świadczeń publicznych, w tym podatków. *Obrona Ojczyzny, w tym także służba wojskowa.

11 Patrycja Andryszczczyk
Dziękuję Patrycja Andryszczczyk


Pobierz ppt "Prawa i obowiązki Obywateli RP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google