Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RZĄDOWY DEPARTAMENT DORADCÓW PRAWNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RZĄDOWY DEPARTAMENT DORADCÓW PRAWNYCH"— Zapis prezentacji:

1 RZĄDOWY DEPARTAMENT DORADCÓW PRAWNYCH
KIM JESTEM? PERCY JOHNSTON RZĄDOWY DEPARTAMENT DORADCÓW PRAWNYCH VICTORIA HALL 12 MAY STREET BELFAST IRLANDIA PÓŁNOCNA

2 DLA NIKOGO NIE JEST ZABAWNA
KORUPCJA DLA NIKOGO NIE JEST ZABAWNA

3 7 ZASAD NOLANA W ŻYCIU PUBLICZNYM
BEZINTERESOWNOŚĆ PRAWOŚĆ OBIEKTYWNOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ OTWARTOŚĆ UCZCIWOŚĆ PRZEWODNICTWO

4 BEZINTERESOWNOŚĆ PIASTUJĄCY STANOWISKA PUBLICZNE WINNI PODEJMOWAĆ DECYZJE KIERUJĄC SIĘ WYŁĄCZNIE INTERESEM PUBLICZNYM NIE POWINNI PODEJMOWAĆ ICH W CELU UZYSKANIA KORZYŚCI MATERALNYCH ANI INNYCH DLA SIEBIE, SWOJEJ RODZINY ANI ZNAJOMYCH.

5 PRAWOŚĆ PIASTUJĄCY STANOWISKA PUBLICZNE NIE POWINNI STAWIAĆ SIĘ W SYTUACJI ZALEŻNOŚCI FINANSOWEJ LUB INNEJ WOBEC OSÓB ANI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, KTÓRE MOGŁYBY WPŁYWAĆ NA WYKONYWANIE ICH OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH

6 OBIEKTYWNOŚĆ PODCZAS PROWADZENIA SPRAW PUBLICZNYCH – W TYM NOMINACJI URZĘDOWYCH, PRZYZNAWANIA KONTRAKTÓW LUB REKOMENDOWANIA OSÓB DO NAGRÓD I PRZYWILEJÓW – PIASTUJĄCY STANOWISKA PUBLICZNE WINNI DOKONYWAĆ WYBORÓW WEDLE KWALIFIKACJI

7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PIASTUJĄCY STANOWISKA PUBLICZNE SĄ PUBLICZNIE ODPOWIEDZIALNI ZA SWOJE DECYZJE I DZIAŁANIA I MUSZĄ PODDAĆ SIE WSZELKIM BADANIOM STOSOWNYM DLA ICH URZĘDU

8 OTWARTOŚĆ PIASTUJĄCY STANOWISKA PUBLICZNE WINNI MIEĆ STOSUNEK TAK OTWARTY, JAK TO MOŻLIWE WOBEC WSZELKICH DECYZJI I DZIAŁAŃ, KTÓRE PODEJMUJĄ. POWINNI TAKŻE PODAWAĆ POWODY SWOICH DECYZJI I OGRANICZAĆ/ZASTRZEGAĆ INFORMOWANIE JEDYNIE WTEDY, GDY JASNO WYMAGA TEGO INTERES SZERZEJ POJĘTEGO SPOŁECZEŃSTWA

9 UCZCIWOŚĆ PIASTUJĄCY STANOWISKA PUBLICZNE MAJĄ OBOWIĄZEK SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH WSZELKICH INTERESÓW PRYWATNYCH MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z ICH OBOWIĄZKAMI SŁUŻBOWYMI ORAZ PODEJMOWANIA KROKÓW ZMIERZAJĄCYCH DO ROZWIĄZANIA WSZELKICH POJAWIAJĄCYCH SIĘ KONFLIKTÓW W SPOSÓB ZABEZPIECZAJĄCY INTERES PUBLICZNY

10 PRZEWODNICTWO PIASTUJĄCY STANOWISKA PUBLICZNE POWINNI PROPAGOWAĆ I WSPIERAĆ POWYŻSZE ZASADY PEŁNIĄC ROLĘ PRZYWÓDCZĄ I ŚWIADCZĄC PRZYKŁADEM

11 MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA KORUPCJI
PŁATNOŚCI – MINISTROM, POSŁOM LUB SENATOROM PŁATNOŚCI – RODZINIE LUB BLISKIM ZNAJOMYM GOŚCINNOŚĆ

12 PONADTO... PIASTOWANIE STANOWISK KIEROWNICZYCH W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH DZIAŁANIA PO USTANIU KADENCJI MINISTRA, POSŁA CZY SENATORA PRZYZNAWANIE UMÓW RZĄDOWYCH PRYWATYZACJA

13 RZUT OKA NA IRLANDIĘ PÓŁNOCNĄ
USTAWA Z 1998r. WPROWADZONA W IRLANDII PÓŁNOCNEJ PRZEZ ZGROMADZENIE MINISTROWIE NIE MOGĄ OBEJMOWAĆ FUNKCJI DOPÓKI NIE ZŁOŻĄ PRZYSIĘGI URZĘDOWEJ PRZYSIĘGA URZĘDOWA ZOBOWIĄZUJE MINISTRÓW DO BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA ZASAD NOLANA. CZY TO NADAJE ZASADOM NOLANA W IRLANDII PÓŁNOCNEJ CHARAKTER USTAWY?


Pobierz ppt "RZĄDOWY DEPARTAMENT DORADCÓW PRAWNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google