Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alkohole jednowodorotlenowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alkohole jednowodorotlenowe"— Zapis prezentacji:

1 Alkohole jednowodorotlenowe

2 Alkohole - to związki organiczne zawierające jedną lub kilka grup wodorotlenowych OH (hydroksylowych) połączonych z łańcuchem lub pierścieniem alifatycznym. Podział alkoholi: a) ilość grup wodorotlenowych w cząsteczce: b) rzędowość atomu węgla, z którym związana jest grupa wodorotlenowa –OH CH3-CH2-OH etanol I-rzędowy alkohol jednowodorotlenowe (monohydroksylowe) II-rzędowy alkohol wielowodorotlenowe (polihydroksylowe) III-rzędowy alkohol

3 Nazewnictwo alkoholi:
3,3-dimetylobutan-1-ol propan-2-ol but-3-yn-2-ol but-3-yn-2,2-diol

4 Właściwości chemiczne alkoholi:
Alkohole należą do reaktywnych związków organicznych i ulegają licznym reakcjom chemicznym: reakcja alkoholi z metalami aktywnymi metanolan sodu (alkoholan) reakcja alkoholi z halogenowodorami (HCl, HBr i HJ) odwadnianie alkoholi:

5 Właściwości chemiczne alkoholi:
utlenianie alkoholi: Alkohole ulegają także reakcjom spalania i estryfikacji

6 Otrzymywanie metanolu i etanolu:
hydroliza halogenoalkanów: synteza z gazu syntezowego: fermentacja alkoholowa: uwodnienie alkenów: Alkohole otrzymujemy także w wyniku reakcji redukcji aldehydów, ketonów i kwasów karboksylowych, a także reakcji hydrolizy estrów

7 Wnioski i podsumowanie:
Alkohole są związkami organicznymi zawierającymi grupę funkcyjną –OH. Alkohole są związkami reaktywnymi i ulegają licznym reakcjom chemicznym Alkohole są doskonałymi rozpuszczalnikami innych związków organicznych Poza nielicznymi wyjątkami alkohole są trujące.


Pobierz ppt "Alkohole jednowodorotlenowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google