Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzieżowa Grupa Wsparcia Promyk Nadziei przy Gimnazjum im. K.I.Gałczyńskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzieżowa Grupa Wsparcia Promyk Nadziei przy Gimnazjum im. K.I.Gałczyńskiego."— Zapis prezentacji:

1 Młodzieżowa Grupa Wsparcia Promyk Nadziei przy Gimnazjum im. K.I.Gałczyńskiego

2 Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla rozbudzania w uczniach postawy troski o innych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można pozytywnie wpłynąć na wszystkie dziedziny jego życia. Uczniowie w naszym gimnazjum są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym, jak i samym sobie. Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę przeciwstawną do egoistycznego stylu życia i do uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez młodzież aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości.

3 CMENTARZ MAZURSKI Na obrzeżach miejscowości Świętajno znajduje się stary mazurski cmentarz, który został już zapomniany przez rodziny pochowanych tam zmarłych. Jest to miejsce, które Promyk Nadziei otacza szczególną opieką i szacunkiem. Corocznie jesienią młodzież porządkuje teren cmentarza, oczyszcza zapadnięte groby, a 1 listopada zapala na nich znicze. W przyszłości Promyk Nadziei zamierza przy współudziale lokalnych władz i mieszkańców naprawić i odmalować ogrodzenie i bramę, wyciąć krzewy i niepotrzebne gałęzie drzew, oczyścić nagrobki i zabezpieczyć te otwarte przed bezczeszczeniem szczątków. Dzieło to uwiecznione ma zostać lekcją historii przy ognisku z udziałem zaproszonych gości oraz mieszkańców Świętajna. To zadanie miałoby na celu angażowanie się w działania na rzecz społeczności lokalnej i tworzenie więzi ze środowiskiem, czyli kształtowanie postaw prospołecznych.

4 AKCJA „ZNICZ” Współdziałając z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami wolontariusze Promyka Nadziei w drugiej połowie października zbierają znicze i kwestują na ich zakup. Akcja ta kształtuje u młodzieży umiejętność działania zespołowego. Do zadań, które trzeba wykonać należą: kwestowanie ze skarbonką w ustalonych miejscach, rozmowy ze sklepikarzami w sprawie darowania zniczy, zakup zniczy, ich transport i magazynowanie, zapalanie zniczy na grobach starego mazurskiego cmentarza w dniu Wszystkich Świętych. Działanie to stało się inspiracją do aktywnego spędzania przez młodzież czasu wolnego.

5 LIZAK OD ŚW.MIKOŁAJA Wzbogacając tradycję szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego wolontariusze Promyka Nadziei corocznie organizują Mikołajki Parafialne pod hasłem „Lizak od św. Mikołaja”. Akcja ta odbywa się przy współudziale właścicieli lokalnych sklepów (w których wystawiane są opatrzone odpowiednią informacją dla darczyńców kartony na słodycze) oraz proboszcza parafii Świętajno. W kościele po sumie wolontariusze przebrani za Mikołaja i elfy przy nastrojowej bożonarodzeniowej muzyce obdarowują zebrane dzieci słodyczami. Pomysł promuje ideę wolontariatu w środowisku lokalnym oraz kreuje rolę szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

6 KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY Uwrażliwiając młodzież na cierpienie, samotność i potrzeby innych wolontariusze Promyka Nadziei organizują kiermasz bożonarodzeniowy, podczas którego sprzedają własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe i kartki świąteczne. Zgromadzone w ten sposób środki przekazywane są na rzecz fundacji lub osób niepełnosprawnych czy zaspokajanie innych tym podobnych potrzeb. Zorganizowanie tego działania daje młodzieży możliwość wykorzystania własnych umiejętności artystycznych i doświadczeń. Kiermasz odbywa się podczas szkolnej wywiadówki zorganizowanej w pierwszej dekadzie grudnia.

7 AKCJA „CHROŃMY MŁODOŚĆ” Okazją do rozwoju swojej osobowości, poznania siebie, swoich słabych i mocnych stron oraz rozwijania empatii i zrozumienia dla słabości innych jest akcja „Chrońmy młodość”. Wolontariusze Promyka Nadziei przygotowują plakaty i ulotki o treści profilaktycznej (zakazu sprzedaży używek nieletnim) i rozpowszechniają je w miejscowych sklepach uwrażliwiając ich właścicieli, pracowników i klientów na prawo młodzieży i dzieci do ochrony ich zdrowia i życia utrudniając kontakt z używkami. Zadanie zgodnie z założeniami programów wychowawczych i profilaktycznych szkoły oraz ogólnie społecznymi normami jest jedną z ciekawszych inicjatyw młodzieży szkolnej.


Pobierz ppt "Młodzieżowa Grupa Wsparcia Promyk Nadziei przy Gimnazjum im. K.I.Gałczyńskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google