Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I Ty możesz być Samarytaninem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I Ty możesz być Samarytaninem"— Zapis prezentacji:

1 I Ty możesz być Samarytaninem
e – Akademia Przyszłości Lokalne Zespoły Projektowe Projekt Edukacyjny

2 Uczniowie realizujący projekt:
Diana Danowska Ewelina Smółkowska Patrycja Marchel Patrycja Kryńska Adam Kozłowski Dominika Godlewska Patrycja Różak Ewa Żadziłko Weronika Maciejewska Kornelia Halicka Małgorzata Wierchanowicz Daria Sańczyk Uczniów tych, z własnej inicjatywy, wspomagały: Joanna Kalinowska i Estera Hierasimczuk.

3 Cele projektu: kształtowanie postaw społecznych i uświadomienie uczniom, czym jest postawa prospołeczna; zrozumienie motywacji w działaniu na rzecz innych; zdobywanie wiedzy o wolontariacie, fundacjach, organizacjach pozarządowych oraz ich działaniu; prezentowanie postawy aktywnej, szacunku dla innych, bezinteresownej pomocy; kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb ludzi w najbliższym otoczeniu; kształtowanie umiejętności dążenia do jak najpełniejszego rozwoju własnej osobowości, uzdolnień, zainteresowań; zdobywanie umiejętności dokumentowania działań, pisania sprawozdań, artykułów; planowanie pracy własnej i pracy w grupie.

4 Ewaluacja wstępna – w klasach 1 i 2 przeprowadzono ankietę na temat wolontariatu.
Ankieta dla uczniów klas I dotycząca wolontariatu Czy wiesz, co to jest wolontariat? Tak Nie Czy uważasz, że wolontariat jest potrzebny? Tak Nie Jakie znasz przykłady wolontariatu? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Co daje nam wolontariat? - podkreśl 3 odpowiedzi. nie wiem, czujemy się potrzebni, daje satysfakcję, uczy odpowiedzialności, nic nie daje, pomaga przy rekrutacji Czy jesteś wolontariuszem? Tak Nie Czy lubisz pomagać? Tak Nie Czy czujesz satysfakcję, pomagając innym? Tak Nie Czy chcesz być wolontariuszem? Tak Nie Nie wiem Czy twoi znajomi działają w wolontariacie? Tak Nie Dlaczego nie jesteś wolontariuszem? Czy w przyszłości będziesz pracować jako wolontariusz? Tak Nie Nie wiem W ankiecie tej wzięło udział 70 uczniów.

5 Uczniowie wypełniają ankietę

6 W ankiecie tej wzięło udział 64 uczniów.
Ankieta dotycząca wolontariatu dla klas II Co to jest wolontariat? Podaj 2-3 cechy…………………………………………………………………………….. Jakimi cechami powinien odznaczać się wolontariusz? Podaj 3-4 cechy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Czy w Twojej szkole działa wolontariat? Tak Nie Skąd dowiedziałeś się o szkolnym wolontariacie? – od kolegów, strona szkoły, od nauczyciela. Czy wiesz jakie stałe akcje przeprowadza szkolny klub wolontariatu? Tak Nie Jeśli wiesz, to podaj przykłady:…………………………………………………………………………………………….. Czy działasz w wolontariacie? Tak Nie Czy według Ciebie działalność wolontariuszy jest potrzebna? Jeśli tak, to dlaczego? Które działania szkolnego klubu wolontariatu przynoszą widoczne efekty? Np. paczki żywnościowe, II śniadanie itp. Czy znasz organizacje, które zajmują się?(w Twoim mieście, w kraju) W ankiecie tej wzięło udział 64 uczniów.

7 Wyniki ankiet – klasa 1

8 Wyniki ankiet – klasa 1

9 Wyniki ankiet – klasa 2

10 Wyniki ankiet – klasa 2

11 Sojusznicy projektu: Katarzyna Kondratowicz – współopiekun
Nauczyciel, matematyki – współprowadzący warsztaty Joanna Sobolewska – nauczyciel informatyki Rodzice uczniów Uczniowie z klas 1-3 Właściciele sklepu „Jedynka” oraz kierownik sklepu „Biedronka” Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego „Opoka” w Wasilkowie Prezes Stowarzyszenia Pomocy „Rubież”

12 Działania w ramach projektu:
Przygotowanie informacji o projekcie i akacjach z nim związanych do szkolnej gazety „Zszywka” Przeprowadzenie i omówienie ankiet wśród uczniów klas 1 i 2 na temat wolontariatu Cykliczne spotkania z uczniami klas 1-3, rodzicami – zbiórka fantów na loterię Przygotowanie plakatów, ulotek informujących o akcjach Warsztaty dla wolontariuszy Przygotowanie do zbiórki żywności, zrobienie paczek i rozdanie uczniom Pieczenie i sprzedaż ciast Przeprowadzenie loterii fantowej Przekazanie zabawek dla dzieci przebywających w „Opoce” Wykonanie gazetki

13 Spotkanie z Panią Dyrektor po akcji zbiórki żywności

14 Informacja w „Zszywce” – nr 4
Od początku II semestru w naszym gimnazjum, pod patronatem szkolnego koła wolontariatu, ruszył projekt edukacyjny „I Ty możesz zostać Samarytaninem”. W jego realizację zaangażowało się 12 uczniów z klasy II B, opiekunem jest Halina Kuźmicka, współopiekunem Katarzyna Kondratowicz. Podejmując się realizacji projektu, chcemy wykorzystać dążenie młodych ludzi do bliższego poznania siebie oraz zrozumienia potrzeb swoich kolegów. Wrażliwość jest bardzo pożądaną cechą każdego człowieka, a nam zależy, aby zaszczepić ją jak najwcześniej u uczniów. Celem głównym projektu jest uwrażliwienie na drugą osobę, szukanie sposobów i możliwości pomagania potrzebującym. W związku z tym zwracamy się do wszystkich gimnazjalistów, rodziców, nauczycieli, aby włączyli się do akcji zbierania fantów na loterię. Pieniądze zostaną przeznaczone na różne potrzeby uczniów gimnazjum. Akcja będzie trwała do początku kwietnia, czytajcie ogłoszenia i nie bądźcie obojętni.

15 Zbiórka żywności w „Jedynce” i „Biedronce”

16 Mieszkańcy Wasilkowa chętnie wspomagali akcję.

17 Przygotowanie paczek

18 Praca wre!

19 Zmęczone, ale szczęśliwe

20 Uczniowie zgromadzili wiele smakołyków na świąteczny stół.

21 Sprzedaż ciast to sama przyjemność!

22 Własnoręcznie przygotowane gofry smakują lepiej 

23 Loteria fantowa – przygotowania

24 Loteria fantowa cieszyła się dużym zainteresowaniem.

25 Przekazanie zabawek dzieciom z „Opoki”

26 Prezentację przygotował
Adam Kozłowski


Pobierz ppt "I Ty możesz być Samarytaninem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google