Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

…by wychowywać do „wyobraźni miłosierdzia”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "…by wychowywać do „wyobraźni miłosierdzia”"— Zapis prezentacji:

1 …by wychowywać do „wyobraźni miłosierdzia”
Szkolne Koła Caritas …by wychowywać do „wyobraźni miłosierdzia”

2 Czym są SKC? Organizacja uczniowska powołana przez Caritas Diecezji i działająca na terenie szkoły i środowiska Zarząd z urzędu, z głosem decydującym, Opiekun Koła; z wyboru, z głosem doradczym, przedstawiciele młodzieży, wybrani na początku każdego roku szkolnego na funkcje: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza (kronikarza). Patron

3 Idee wiodące SKC formuje młodego człowieka do aktywnego kształtowania „wyobraźni miłosierdzia”, wzbogaca i urozmaica rolę wychowawczą szkoły, wspiera rodziców w ich codziennym trudzie wychowawczym, umacnia młodych w autentycznym przeżywaniu wiary, jednoczy lokalne środowisko.

4 Obszar działania SKC Rodzina - pomoc rodzicom i rodzeństwu
Szkoła - kolega, koleżanka, którzy potrzebują pomocy; Parafia - współpraca z Parafialnym Kołem Caritas, czynny udział w życiu Kościoła,Parafii; Środowisko lokalne - każdy potrzebujący człowiek, czekający na uśmiech, rozmowę,pomoc, spotkanie;

5 Co robią SKC? - cel zrozumienie i pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa, zwłaszcza o miłosierdziu Bożym; rozpoznawanie konkretnych problemów występujących w najbliższym otoczeniu, współpraca z organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, państwowymi, samorządowymi, kościelnymi, fundacjami i stowarzyszeniami, włączanie się w akcje charytatywne Caritas (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, Tydzień Miłosierdzia i inne).

6 Przykładowy plan pracy SKC
Październik "Nasza cegiełka np. w uzyskaniu wózka inwalidzkiego dla chorego dziecka"- np. zbieranie makulatury. Rozprowadzanie zniczy „Caritas” przy cmentarzach Listopad     "Fant za grosik" - zorganizowanie loterii fantowej- dochód przeznaczony na paczki świąteczne dla rodzin wielodzietnych. „Złotówka dla św.Mikołaja” – przygotowanie paczek dla dzieci z rodzin ubogich.

7 Przykładowy plan pracy SKC
Grudzień    "Wigilia dla osób samotnych i chorych" - współpraca z Zespołem Parafialnym Caritas. - wykonanie stroików świątecznych - dekoracja pomieszczeń - rozdawanie paczek dzieciom z rodzin wielodzietnych.     "Wigilijny opłatek w naszym kole"- dzielenie się opłatkiem- życzenia świąteczne. Styczeń      Organizujemy "Jasełka" i zapraszamy na ich przedstawienie 

8 Przykładowy plan pracy SKC
Luty      Nasza gazetka "Podaj dłoń"- wykonanie gazetki szkolnej informującej o pracy Szkolnych Kół Caritas i czym jest Caritas.    Pomoc w przygotowaniu rekolekcji Wielkopostnych, skarbonki wielkopostne - oszczędności przeznaczamy na zakup zabawek i mleka dla małych dzieci z rodzin wielodzietnych Marzec      Przygotowanie i rozprowadzanie własnoręcznie zrobionych kartek świątecznych "Odwiedzamy starsze, samotne osoby" - zaoferowanie pomocy np. uporządkowanie ogródka, zrobienie zakupów

9 Przykładowy plan pracy SKC
Kwiecień   "W naszym teatrzyku” - przygotowanie teatrzyku kukiełkowego dla pieciolatków. Maj     Matce Bożej - śpiewajmy najpiękniej  - udział w nabożeństwach majowych i opieka nad dziećmi przystępującymi do I Komunii Świętej. "Ćwicz razem z nami" - turniej sportowy dla dzieci. Czerwiec      Spotkanie rodzinne przy ognisku z okazji Dnia Dziecka i Dnia    Matki - współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas– przygotowanie konkursów i zabaw ze śpiewem.– Bawimy się wesoło i przyjemnie- rajd rowerowy dla członków Szkolnego Koła Caritas.

10 Jak założyć Szkolne Koło Caritas?
Uczniowie zwracają się do Dyrektora Szkoły, aby wystąpił do Caritas Diecezji o powołanie Koła. Dyrektor Szkoły występuje do Dyrektora Caritas z prośbą o powołanie Szkolnego Koła Caritas oraz informuje, kto będzie Opiekunem Koła, a także proponuje Asystenta kościelnego. Dyrektor Caritas Diecezji powołuje Szkolne Koło Caritas i nadaje mu regulamin .

11 w parafiach czy w szkołach”.
Słowo Ojca Świętego „Wychowanie do wiary musi polegać przede wszystkim na rozwijaniu właśnie tego, co jest w człowieku dobre. Wielką zatem szansą wychowawczą jest rozwój wolontariatu, który będzie inspirowany duchem ewangelicznym. Może warto byłoby tworzyć młodzieżowe zespoły Caritas w parafiach czy w szkołach”. Benedykt XVI do biskupów polskich przybyłych z wizytą ad limina (28 XI 2005 r.)

12 Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy


Pobierz ppt "…by wychowywać do „wyobraźni miłosierdzia”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google