Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolne Koła Caritas Szkolne Koła Caritas …by wychowywać do wyobraźni miłosierdzia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolne Koła Caritas Szkolne Koła Caritas …by wychowywać do wyobraźni miłosierdzia."— Zapis prezentacji:

1 Szkolne Koła Caritas Szkolne Koła Caritas …by wychowywać do wyobraźni miłosierdzia

2 Czym są SKC? Organizacja uczniowska powołana przez Caritas Diecezji i działająca na terenie szkoły Organizacja uczniowska powołana przez Caritas Diecezji i działająca na terenie szkoły i środowiska Zarząd Zarząd z urzędu, z głosem decydującym, Opiekun Koła; z urzędu, z głosem decydującym, Opiekun Koła; z wyboru, z głosem doradczym, przedstawiciele młodzieży, wybrani na początku każdego roku szkolnego na funkcje: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza (kronikarza). z wyboru, z głosem doradczym, przedstawiciele młodzieży, wybrani na początku każdego roku szkolnego na funkcje: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza (kronikarza). Patron Patron

3 Idee wiodące SKC formuje młodego człowieka do aktywnego kształtowania wyobraźni miłosierdzia, formuje młodego człowieka do aktywnego kształtowania wyobraźni miłosierdzia, wzbogaca i urozmaica rolę wychowawczą szkoły, wzbogaca i urozmaica rolę wychowawczą szkoły, wspiera rodziców w ich codziennym trudzie wychowawczym, wspiera rodziców w ich codziennym trudzie wychowawczym, umacnia młodych w autentycznym przeżywaniu wiary, umacnia młodych w autentycznym przeżywaniu wiary, jednoczy lokalne środowisko. jednoczy lokalne środowisko.

4 Obszar działania SKC Rodzina - pomoc rodzicom i rodzeństwu Rodzina - pomoc rodzicom i rodzeństwu Szkoła - kolega, koleżanka, którzy potrzebują pomocy; Szkoła - kolega, koleżanka, którzy potrzebują pomocy; Parafia - współpraca z Parafialnym Kołem Caritas, czynny udział w życiu Kościoła,Parafii; Parafia - współpraca z Parafialnym Kołem Caritas, czynny udział w życiu Kościoła,Parafii; Środowisko lokalne - każdy potrzebujący człowiek, czekający na uśmiech, rozmowę,pomoc, spotkanie; Środowisko lokalne - każdy potrzebujący człowiek, czekający na uśmiech, rozmowę,pomoc, spotkanie;

5 Co robią SKC? - cel zrozumienie i pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa, zwłaszcza o miłosierdziu Bożym; zrozumienie i pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa, zwłaszcza o miłosierdziu Bożym; rozpoznawanie konkretnych problemów występujących w najbliższym otoczeniu, rozpoznawanie konkretnych problemów występujących w najbliższym otoczeniu, współpraca z organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, państwowymi, samorządowymi, kościelnymi, fundacjami i stowarzyszeniami, współpraca z organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, państwowymi, samorządowymi, kościelnymi, fundacjami i stowarzyszeniami, włączanie się w akcje charytatywne Caritas (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, Tydzień Miłosierdzia i inne). włączanie się w akcje charytatywne Caritas (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, Tydzień Miłosierdzia i inne).

6 Przykładowy plan pracy SKC Październik Październik "Nasza cegiełka np. w uzyskaniu wózka inwalidzkiego dla chorego dziecka"- np. zbieranie makulatury. Rozprowadzanie zniczy Caritas przy cmentarzach Listopad "Fant za grosik" - zorganizowanie loterii fantowej- dochód przeznaczony na paczki świąteczne dla rodzin wielodzietnych. Złotówka dla św.Mikołaja – przygotowanie paczek dla dzieci z rodzin ubogich. Listopad "Fant za grosik" - zorganizowanie loterii fantowej- dochód przeznaczony na paczki świąteczne dla rodzin wielodzietnych. Złotówka dla św.Mikołaja – przygotowanie paczek dla dzieci z rodzin ubogich.

7 Przykładowy plan pracy SKC Grudzień Grudzień "Wigilia dla osób samotnych i chorych" - współpraca z Zespołem Parafialnym Caritas. - wykonanie stroików świątecznych - dekoracja pomieszczeń - rozdawanie paczek dzieciom z rodzin wielodzietnych. "Wigilijny opłatek w naszym kole"- dzielenie się opłatkiem- życzenia świąteczne. "Wigilia dla osób samotnych i chorych" - współpraca z Zespołem Parafialnym Caritas. - wykonanie stroików świątecznych - dekoracja pomieszczeń - rozdawanie paczek dzieciom z rodzin wielodzietnych. "Wigilijny opłatek w naszym kole"- dzielenie się opłatkiem- życzenia świąteczne. Styczeń Organizujemy "Jasełka" i zapraszamy na ich przedstawienie Styczeń Organizujemy "Jasełka" i zapraszamy na ich przedstawienie

8 Przykładowy plan pracy SKC Luty Nasza gazetka "Podaj dłoń"- wykonanie gazetki szkolnej informującej o pracy Szkolnych Kół Caritas i czym jest Caritas. Pomoc w przygotowaniu rekolekcji Wielkopostnych, skarbonki wielkopostne - oszczędności przeznaczamy na zakup zabawek i mleka dla małych dzieci z rodzin wielodzietnych Luty Nasza gazetka "Podaj dłoń"- wykonanie gazetki szkolnej informującej o pracy Szkolnych Kół Caritas i czym jest Caritas. Pomoc w przygotowaniu rekolekcji Wielkopostnych, skarbonki wielkopostne - oszczędności przeznaczamy na zakup zabawek i mleka dla małych dzieci z rodzin wielodzietnych Marzec Marzec Przygotowanie i rozprowadzanie własnoręcznie zrobionych kartek świątecznych Przygotowanie i rozprowadzanie własnoręcznie zrobionych kartek świątecznych "Odwiedzamy starsze, samotne osoby" - zaoferowanie pomocy np. uporządkowanie ogródka, zrobienie zakupów

9 Przykładowy plan pracy SKC Kwiecień Kwiecień "W naszym teatrzyku - przygotowanie teatrzyku kukiełkowego dla pieciolatków. "W naszym teatrzyku - przygotowanie teatrzyku kukiełkowego dla pieciolatków. Maj Matce Bożej - śpiewajmy najpiękniej - udział w nabożeństwach majowych i opieka nad dziećmi przystępującymi do I Komunii Świętej. Maj Matce Bożej - śpiewajmy najpiękniej - udział w nabożeństwach majowych i opieka nad dziećmi przystępującymi do I Komunii Świętej. "Ćwicz razem z nami" - turniej sportowy dla dzieci. Czerwiec Spotkanie rodzinne przy ognisku z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki - współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas– przygotowanie konkursów i zabaw ze śpiewem.– Bawimy się wesoło i przyjemnie- rajd rowerowy dla członków Szkolnego Koła Caritas. Czerwiec Spotkanie rodzinne przy ognisku z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki - współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas– przygotowanie konkursów i zabaw ze śpiewem.– Bawimy się wesoło i przyjemnie- rajd rowerowy dla członków Szkolnego Koła Caritas.

10 Jak założyć Szkolne Koło Caritas? Uczniowie zwracają się do Dyrektora Szkoły, aby wystąpił do Caritas Diecezji o powołanie Koła. Uczniowie zwracają się do Dyrektora Szkoły, aby wystąpił do Caritas Diecezji o powołanie Koła. Dyrektor Szkoły występuje do Dyrektora Caritas z prośbą o powołanie Szkolnego Koła Caritas oraz informuje, kto będzie Opiekunem Koła, a także proponuje Asystenta kościelnego. Dyrektor Szkoły występuje do Dyrektora Caritas z prośbą o powołanie Szkolnego Koła Caritas oraz informuje, kto będzie Opiekunem Koła, a także proponuje Asystenta kościelnego. prośbą o powołanie Szkolnego Koła Caritas prośbą o powołanie Szkolnego Koła Caritas Dyrektor Caritas Diecezji powołuje Szkolne Koło Caritas i nadaje mu regulamin. Dyrektor Caritas Diecezji powołuje Szkolne Koło Caritas i nadaje mu regulamin.regulamin

11 Słowo Ojca Świętego Wychowanie do wiary musi polegać przede wszystkim na rozwijaniu właśnie tego, co jest w człowieku dobre. Wielką zatem szansą wychowawczą jest rozwój wolontariatu, który będzie inspirowany duchem ewangelicznym. Może warto byłoby tworzyć młodzieżowe zespoły Caritas Wychowanie do wiary musi polegać przede wszystkim na rozwijaniu właśnie tego, co jest w człowieku dobre. Wielką zatem szansą wychowawczą jest rozwój wolontariatu, który będzie inspirowany duchem ewangelicznym. Może warto byłoby tworzyć młodzieżowe zespoły Caritas w parafiach czy w szkołach. Benedykt XVI do biskupów polskich przybyłych z wizytą ad limina (28 XI 2005 r.)

12 www.drohiczyn.caritas.pl Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy


Pobierz ppt "Szkolne Koła Caritas Szkolne Koła Caritas …by wychowywać do wyobraźni miłosierdzia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google